Onsdag 13. januar 2016

2

Onsdag 13. januar 2016 •

Nye snøskuterkrefter klare på Skumsjøen

Rett ved Osbakken har løypekjørerne også fått bygge en helt ny og kjærkommen garasje.

I fjor vinter satt Breiskallen Sportsklubb med to småslit- ne snøskutere, og en uviss framtid for løypekjøringa på Skumsjøen. Nå har en rekke snille onkler og tanter bidratt til både ny snøskuter og garasje. Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no Før påske i fjor spøkte det for videre løypekjøring på Skumsjøen. Den gamle grizzly’n fra 1987, og en nyere snøskuter fra 2004, skapte hodebry med

stadig økende vedlikeholdskost- nader og høye driftsutgifter. Behovet for en ny snøskuter var stort. «Snille onkler» Etter at Gjøviks Blad skrev om saken i slutten av mars i fjor, var responsen umiddelbar. – Det er nok mange som ikke har vært klar over at mye av jobben gjøres på frivillig basis, og at vi ikke har betalt for det, sier Roar Myhre, som er inne i sitt 51. år som løypekjører på Skumsjøen. Vinteren gjennom sørger han og kollega Tor Aaslund for 40 til 50 kilometer med skuterkjørte løyper som er innom både Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land, tråkking av Ola-vegen fra Raufoss, samt skutertransport til hyttene. Et «frierbrev» fra løypekjø- rerne bidro til solid støtte fra både næringsliv, hytteeiere, og privatpersoner, og saldoen på kontoen passerte etter hvert 200.000 kroner. – Det har vært en velvilje til støtte og hjelpe oss som har vært helt utrolig, sier Aaslund. 22. desember kunne en 2016- modell snøskuter til 165.000 kroner ønskes velkommen.

Fra fjorårets snøskuter-krise har løypekjører Roar Myhre i Breiskallen Sportsklubb fått hjelp fra flere «snille onkler». Nå er en helt ny snøskuter kjøpt inn og på plass.

– Dette vil redusere drivstoff- utgiftene våre med 60 prosent, anslår Aaslund. Tidligere kostet hver tur fra 500 til 600 kroner, da de måtte bruke dyr totakts- bensin. Løypekjørerne har fortsatt penger igjen, og målet er nå å kunne investere i elektrisk spor- utstyr med fres. – Dette vil gi en løypetrasé med bedre stavtak og slettere spor, samt at vi får mulighet til å rive opp igjen isete løyper, sier Aaslund. Ny garasje Foruten pengestøtte til å kjøpe en helt ny snøskuter, har løype- kjørerne også fått sponset det meste av materialer og arbeid til å bygge seg en helt ny garasje ved Osbakken. – Den har til og med elektrisk port, så vi måtte også få lagt

opp strøm, smiler Myhre, og takker spesielt grunneier som ga tillatelse til å bygge garasjen på eiendommen hans. Med en ny og sterk snøsku- ter, og den gamle grizzly’n som støttespiller lover det nå godt

for fortsatt løypekjøring på Skumsjøen i åra framover. – Det kunne jo vært greit å fått med noen yngre krefter til løypekjøringa snart også da, føyer styremedlem Ernst Sølvsberg forsiktig til.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Leif Andersen, født 1929, døde 2. januar. Arne Brekken, født 1941, døde 4. januar. Bjørg Hansen, født 1948, døde 17. desember. Reidun Synnøve Helli, født 1939, døde 2. januar. Else Mathilde Holte, født 1927, døde 19. desember. Ally Solveig Jensen, født 1922,

døde 22. desember. Aage Nilsen, født 1929, døde 19. desember. Aase Fekjær Nilsen, født 1933, døde 25. desember. Ester Pettersen, født 1924, døde 17. desember. Ingvar Magnar Stang, født 1925, døde 24. desember. Randi Marie Valheim, født 1934, døde 20. desember. Arve Ødegård, født 1924, døde 3. januar.

Den gamle grizzly’n fra 1987 starter nå en pensjonisttilvæ- relse som superreserve.

Busstilbudet kan forbedres ytterligere

for at stadig flere tar bussen. Nå øker dessuten bom- pengene på mellom Oppland og Oslo-området, og det kommer til å gjøre at privatbilister vil vurdere andre løsninger enn å kjøre selv. Det er ikke minst miljøet tjent med, hver eneste parkerte bil er en seier i så måte. Kollektivtrafikken fra Gjøvik i retning Oslo består av både tog og buss. Det er liten tvil om at busstilbudet er det som kan endres til å bli enda bedre i løpet av kor- test tid, selv om det er kommet signaler på at Gjøvikbanen også vil bli fornyet.

også i sommer. Vi håper at det går an å se forbi litt dårlige økono- miske resultater etter en hektisk prøveperiode for dem som skal ta beslutningen. For dette er noe som distrik- tet trenger. Busstilbudet til Gardermoen og Oslo klarte ikke å nå riktig så høyt i passasjerantall i fjor som året før. Slike små variasjoner må være lov. Vi tror at en stadig sat- sing på bedre materiell og utvidet tilbud vil få passa- sjertallet til å stige i årene som kommer. Det tar tid å bygge opp gode tilbud. Nattbuss til Gardermoen er blant det som kan sørge

Forrige sommers prøveprosjekt med nattbuss til Gardermoen var ingen økonomisk suksess. Nettbuss tjente ikke penger på bussavgangen til hovedflyplas- sen midt på natta. Nå tar selskapet selvkritikk på at tilbudet ikke ble markedsført grundig nok, og at det kom litt brått på folk at det plutselig var ei bussrute som gikk fra byen midt på natta. Det som er gledelig, er at Nettbuss likevel ser på muligheten for å prøve ut på samme måte også i år. Kanskje kortes sesongen litt ned i begge ender, der- som det blir bestemt at bussen skal kjøre flyreisende

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 13. januar 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with