Onsdag 13. januar 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Det er mange ting som skjer under en konsert. Det er øyeblikkets kunst - det kommer aldri igjen. Magnus Grønneberg

Ring oss!

«Alle» ville høre Nora med symfoniorkester

En halv time før konsertstart, var det publikumskø foran Gjøvikhallen helt bort til par- keringsplassen. Selv om Gjøvik symfoniorkesters årli- ge nyttårskonsert trekker fulle hus hvert år, var det mange som kom for å høre Stjernekamp-vinneren Nora Jabri. De «mange» ble neppe skuffet. For Nora var det nytt og stort å få synge med et symfoniorkester, mens orkesteret på sin side fikk prøve seg på popmusikk-arrange- menter for første gang. Men begge kom godt ut av det. Hun startet med «Over the rainbow» fra musikalen «Trollmannen fra Oz» og avslut- tet med Anne Grete Preus sin hyllest til vinter og snø, «Når himmelen faller ned». Det hele var en ny vri på nyttårskonsert- tradisjonen for Gjøvik symfoni- orkester, som tydeligvis slo godt an blant publikum. Stort talent Men Gjøvik har flere musikalske talenter. Et av dem er unge Ellisiv Tandberg, som så mange andre trådte sine musikalske bar- nesko på Gjøvik kunst- og kul- turskole. Her var hun pianoelev av Kristin Fyrand Mikkelsen før hun startet på en videre utdan- nelse i Oslo. Nå står utenlands- studier for døra. Som et bidrag til dette og en Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Nora Jabri sang fem nummer med Gjøvik symfoniorkester, ledet av Vegard Bjerkevold Nilsen. Et nytt og uvanlig innslag i den årlige klassiskdominerte nyttårskonserten.

påskjønnelse for sin målbevisste satsing på en framtidig solistkar- riere som pianist, fikk Ellisiv Tandberg 20.000 kroner fra Alf Mjøens legat. Roger Hansen i styret for Gjøvik gård overrakte, og Ellisiv Tandberg kvitterte med å spille andresatsen fra Saint- Saens klaverkonsert nr. 2 sam- men med symfoniorkesteret. Unge Ellisiv er et lokalt, stort talent vi vil følge i årene fram- over og gjerne høre igjen i hjem- byen. Mange oppgaver Før prisutdelingen talte ordfører Bjørn Iddberg om året som er lagt bak oss og hvilke utfordring- er Gjøvik står overfor i 2016. Et grønnere bysentrum gjennom miljøvennlige tiltak som sykkel-

veger og et mer fotgjengervenn- lig sentrum, integrering av flykt- ningene som er kommet – og kommer hit, næringslivendringer i kjølvannet av oljekrisa og ny infrastruktur som en ny riksveg 4 utenom byen, ble nevnt. Den første store nyheten i 2016 var at Gjøvik nå kan kalle seg universitetsby, etter at Høgskolen ble en del av NTNU. – Gjøvik har blitt universitets- by! Smak på den karamellen, oppfordret ordfører Iddberg. Velspilt konsert Før Gjøvik symfoniorkester slapp til med sitt program, var det Gjøvik kunst- og kulturskoles juniororkester, nå bare kalt JURK, som åpnet med Musorgskijs «Hopak». Velspillende unger som forhå- pentligvis vil bli med i voksenor- kesteret etter hvert. Men allerede

Ellisiv Tandberg mottar blomster og 20.000 kroner fra Alf Mjøens legat, overrakt av Roger Hansen i styret for Gjøvik gård.

søndag fikk de prøve seg som «voksenmusikere» i to norske danser av Grieg og to sanger sammen med Nora Jabri før de takket for seg. Ellers på programmet sto Brahms ungarske danser nr. 1 og 4 og musikk av Dvorak og Borodin. Fargerik og kontrastfylt

musikk med melodisk vakre temaer og fyrrige tempovariasjo- ner. Dvoraks slaviske danser nr. 1 og 2 og Borodins Polyvetsiske danser nr. 17 avsluttet konserten. Sistnevnte verk ble en grand fina- le. Velspilt og ledet av en ener- gisk dirigent, Vegard Bjerkevold Nilsen.

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

Ringveien 3 2815 Gjøvik

Størrelse Fra pris

Høykvalitets Bilpleie

Størrelse:

Fra pris:

Trenger du varebil? www.rentawreck.no

350,- 595,- 745,- 845,-

4 m 3 6 m 3

10 m 3 17 m 3 30 m 3*

Ring 97 18 00 66

995,- *CI

Made with