Isännöinti 6/2016

PÄÄKIRJOITUS

VIESTINTÄ

LAKI & OHJEET

KOULUTUS

AMMAT TI & YRITYS

3 Vuonna 2017 Isännöintiliitto tehostaa vaikutus- ja mediatyötä.

5 Isännöinniltä odotetaan näkemystä. Energiasäästöviikko 10.–16.10.2016.

10 Luteet ovat yhteinen ongelma, vaikka kunnossapito­ vastuu jakautuu.

12 Ilmoittautu­ minen digisyksyn tilaisuuksiin käynnistyi.

14 Isännöintiliiton uusi hallitus valittiin liittokokouksessa.

I S Ä NNÖI N T I L I I T ON JÄ SEN I NFO | 6 –2016

Vuoden 2016parhaat palkittiin

LUETTAVAA ASIAKKAILLESI:

Palkitut vinkkaavat, miten parantaa viestintää, yhteistyötä ja avoimuutta. s. 6

Mikä avuksi, kun osakas peläs­ tyy remontin hintalappua? Kotitalo 6/2016 s. 39 (ilmestyy 20.10.)

Made with