Stod-sus desember 2022

TV-aksjon 2022

TV-aksjonen NRK 2022 gikk i år til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medis iner til mennesker som trenger det mest. Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Dette er ofte men nesker i sårbare livssituasjoner. Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal

deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 23. oktober var det mange frivillige som tok en fin søndagstur med bøsser for å samle inn penger til dette formålet, også i Stod. Tusen takk til alle dere som tok dere tid til denne søndagsturen, og like stor takk til dere som ga. Nina Rygg, daglig leder Stod Frivilligsentral

Karin Ryen, Marthe Braseth og Inger Finstad

Anne Brit Finanger og Erling Andreas Innbryn

Bjørnar Valøen, Pia Måsæval Arntzen og Svein Myhr

Margrete Vang Hanssen, Nora og Jenny Åstrøm

Ingrid Elise Tanem og Thomas Finstad

Kristoffer og Malene Sormul Rømo

Made with FlippingBook - Online magazine maker