Stod-sus desember 2022

Renovasjon informerer:

Fretex tar imot alt - også det som er slitt og ødelagt

Fretex er takknemlige for alt av tekstiler, tilbehør og sko. Selv om gardiner, klær, undertøy, sengetøy, tøyrester og andre tkstiler er slitt og ødelagt - så kan de brukes til materialgjenvinning, som for eksempel til isolasjon, tepper, pussefiller eller redesignprodukter. Gavene i Fretexboksene kan godt være slitte og ødelagte, men vi ber om at de er tørre og rene. Takk!!

Septemberkryssord 2022 Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD SEPTEMBER 2022 Bjørn Tore Stene

G lede - av barn, familie og venner O mtanke - i sorg og smerte D rømmer - om fremtid og visjoner J ubler - over mål og fremgang U tfordring - i nye muligheter L øfter - i felleskaP og bønn

Løsning av kryssord - del 1

Kryssord

1 E L

2 L E

3 R Å

4 S

5 D Ø

6 S

7 R T

BARNEKRYSSORD

X

E

1 H Å

2 B

3 O S T

4 N

8 T R E S

T 6 S 8 Ø 11 K 15 G

K E R

5 B A 10 S

9 A R

10 M E R I

Å 7 R 9 S 12 V 16 E R 20 D

O

A

R 11 A

12 R

13 N Å

14 K

15 U L

T

R

16 P I 21 P L

17 O L

18 L

R

O E

13 J 17 A

14 A

19 U D Y

20 A E

I

E 18 E R

R

22 R

R 19 I

S

L

E R

O N G N E A

23 R I N

K

K

E

24 E L G J

A

T

E

R

T

A K T

3/3

Desemberkryssord 2022 Bjørn Tore Stene

3/3

BARNEKRYSSORD Desember 2022 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord - del 2

Kryssord

1 K R

2 A V

3 E N

4 E

5 B R

6 A

7 N K

BARNEKRYSSORD

I 8 P P 11 E 16 E G

N

1 L Æ

2 G

3 R

4 N

A 6 R

U N G

D Y R A S E

5 D

9 A T

10 L

Y 7 S

U

E

I

8 I

12 V

13 A A

14 A

15 R R

I

L

D

S

9 L

10 T

11 S 15 D

17 D Å

18 P

S

I R

12 U 16 C

13 G 17 R E

14 O A S

19 L A R

20 E R

R

E 18 S Ø

V

21 N E B

22 B

E T E N E K

A 19 N

U

23 K I N

A

I

E

20 A

24 G R A N

D

V

E

N

T

T R E

3/3

3/3

Made with FlippingBook - Online magazine maker