Stod-sus desember 2022

Småplukk fra Forr skytterlag

INFORMASJON OM INFØRING AV SENTRAL MEDLEMS-KONTINGENT OG VÅPENFORSIKRING FRA 2023 Skyttertinget 2022 vedtok at det innføres sentral medlemskontingent og at alle skytterlag må benytte DFS sin løsning for sentral kravkjøring. Kontingentkrav for 2023 vil kjøres ca. 7-14. februar for alle skytterlag. Inntil åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer som er 18 år eller eldre får dette automatisk som medlemsfordel dersom de ikke har reservert seg. Den unike våpenforsikringen, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved en skade som omfatter flere våpen. Den dekker uhell og plutselige hen delser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer`n i bakken på feltrunden, eller faller med jakt våpenet i skogen, dekkes skade opptil 30000 av forsikr- ingen. Prisen for forsikringen er kun på kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis det enkelte medlem likevel ikke ønsker denne gullforsikrin gen må de reservere seg i forkant. Dette gjøres i Mitt DFS, og innen kort tid kommer DFS sentralt med infor masjon om hvordan dette gjøres. På faktura som sendes ut vil det være en linje med medlemskontingent og en linje med våpenforsikring. MER INFO VIL KOMME PÅ HJEMMESIDEN TIL SKYTTER Følgende ble lagmestre på finfelt: Magne Nordtug i klasse V65 med 13/5. Odd Nordtug i klasse V73 med 29/22. Hermann Haug i klasse NV med 30/15. SAMLAGSSTEVNET FELT Magne Råde ble samlagsmester i klasse 2 med 39/19. Kan også nevne at han også ble nr. 6 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. Videre kan vi nevne at Bjørnar Moe ble nr. 2 klasse samt at han ble nr. 10 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. FELTKARUSELLEN INNTRØNDELAG Håkon Råde ble karusellvinner i klasse 2 med 68/25. Kan også nevne at han ble nr. 14 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. Videre kan vi nevne at Bjørnar med ble nr. 3 i klasse V55 med 78/42 samt at han ble nr. 11 totalt i klasse 2-5, V55 og EJ. TERRENGPOKAL (GROVFELT) Magne Råde vant med 30/23 og tok dermed også første aksje i pokalen. ELGPOKAL OG SVEIN UTGÅRDS MINNESKYTING 1.runde elgpokal ble vunnet av Håvard Dyrstad med 25/18. 2.runde elgpokal ble vunnet av Åge Johnsen med 25/19. Edvard Ystgård ble vinner av Svein Utgårds minneskyting med 24/17 som går på beste enkeltresultat av skytter under 40 år på 1. og 2. runde av elgpokal. LAGET OG STOD.NO FELTSESONGEN 2022 LAGMESTERSKAP FINFELT

(jaktfeltfigurer) BANESESONGEN 2022 LAGMESTERSKAP BANE

Følgende ble lagmestre: Magne Nordtug i klasse V65 med 216 poeng, Odd Nordtug i klasse V73 med 248 po eng, Hermann Haug Aase i klasse NV med 241 poeng og Morten Nordtug i klasse 2 med 345 poeng. MIDTSOMMERPOKAL BANE Ble i år vunnet av Morten Nordtug med 248 poeng og tok dermed andre aksje i pokalen. STÅENDEPOKAL BANE Ble i år vunnet av Morten Nordtug med 291 poeng og tok dermed første i aksje i pokalen. VETERANPOKAL BANE Ble i år vunnet av Odd Nordtug med 500 poeng og tok dermed sin andre aksje i pokalen. POKALKONKURRANSE FORR-KVAM-SNÅSA BANE Forr skytterlag arrangerte denne skytingen i år. Forr skyt terlag ble vinnere i år med plass siffer 8. Navn KL. SUM Plassiffer Odd Nordtug V73 249 1 Morten Nordtug 2 241 1 Bjørnar Moe V55 238 1 Arne Iver Tvestad 1 200 1 Magne Nordtug V65 229 2 Magne Råde 2 235 2 Håkon Råde 2 231 3 Leif Verstad V73 245 3 Asbjørn Nordtug V73 215 6 Plassiffer 6 beste = 8 HØSTPOKAL Beste skytter i år ble Morten Nordtug med 219,0 poeng. FELTHURTIGMESTERSKAP Vinner i år ble Håkon Råde med tiden 20,45 og ble dermed lagmester i Felthurtig. SAMLAGSSTEVNET BANE Morten Nordtug ble samlagsmester i klasse 2 med 339 poeng. Videre kan vi nevne at Odd Nordtug ble nr. 3 i klasse V73 med 349 poeng. forts...

Made with FlippingBook - Online magazine maker