Stod-sus desember 2022

Luciafeiring i barnehagen Et barn er født i Betlehem Her kommer rollelisten (bilde på framsiden: Josef: Nils Torstein Maria: Ingrid Kongene: Emilian, Ben Viggo og Erik. Engler: Edle, Kristina og Markus.

Se så fint de har dekorert i vinduene!

Juletrefester 2022

3 . j u l e d a g - S t o d s a m f u n n s h u s k l . 1 3 - 1 5 F a m i l i e k r . 1 8 0 , - V o k s e n k r . 6 0 , - B a r n k r . 4 0 , - K a f f e o g k a k e r i n n g å r i b i l l e t t e n . J u l e t r e f e s t e n a v s l u t t e s m e d f a k k e l t o g t i l s y k e h e i m e n k l . 1 4 . 3 0 .

F a k l e r s e l g e s v e d i n n g a n g e n . A r r a n g ø r : 4 . t r i n n B i n d e s k o l e

4 . j u l e d a g - S u n n a n g r e n d e h u s k l . 1 6 . 0 0 V o k s n e k r . 7 5 , - B a r n k r . 5 0 , - U n d e r 2 å r g r a t i s L e k e r o g s a n g r u n d t j u l e t r e e t K a k a o , k a f f e o g s e r v e r i n g A r r a n g ø r : S u n n a n g r e n d e h u s

Kanskje kommer nissen?

Made with FlippingBook - Online magazine maker