Stod-sus desember 2022

Nye servicetilbud i Stod; Marita Rokne, Lena Langfjord Jenssen og Anne Britt Myhr. 1. Sjekke muligheter for å utvikle tjenester for alle al dre. Dette kan være barnevakt, ekstra besteforeldre, transport, brøyting, renhold, ledsager, annen praktisk hjelp etc. Hvordan kan man organisere dette? Det kan blandes mellom lønnet jobb og frivillighet. Kanskje er det en mulighet for ungdommer med ekstrajobb? 2. De ønsker også å se på om det er behov for mer akti viteter for eldre; trening, møteplasser etc. Allerede tilbud i Stod er veldig bra, kan nevne tacofredag, kveldsmat, klubb og duppe, fredagskaf fe… ‘ 1. Kanskje finnes det noen mulighet for at noen kan begynne med catering i Stod? Ekstra spennende med lokalmat som vi har mye av i Stod.Digitalisering; be hov her som må dekkes? Bestilling av tjenester? 2. Må ha en base hvor alt kan samles; muligheter for etterbruk av Stod sykeheim? Konkurransedyktige lokalmiljø; Svein Myhr, Bjørnar Valøen, Emma Andrea Johansen, Jacob Almli og Torleif Nerbøvik. à LANDBRUKET. Vi må skape merverdi på gårdene. Gjøre det stuerent å tjene penger i Stod. Hvilke aktører kan bidra for å skape noe? Forskning, industrimiljø etc. Det skjer mye på Valøya, det bygges kraftverk der. Kan man skape noe mer, produksjon, foredling… Hvordan skape en virksomhet som tjener penger? Koble på flere gårdbrukere. Etterbruk av Stod sykeheim; Aud Ramberg, Grete Volan, Elin Vikan Røsæg, Marthe Solnes Persgård, Lars Arve Nervik. Noe av bygget er i bra forfatning, mens den eldre delen er dårlig.

Gruppen jobbet med å se på hvilken alternativ bruk dette bygget kan ha. I en kombinasjon med flere ting så må dette utredes og jobbes videre med. Det er viktig med samskaping her; Stod + Steinkjerbygg + Steinkjer kom mune. BEFEST – Bedre fellesskap og inkludering i Stod; Nina Rygg og Silje Mari Hellem. 1. Det skal arrangeres et stort fellesmøte neste uke (torsdag 17. november). Dit kommer kommunep sykolog Trude Hoff for å snakke om «laget rundt» barna, ungdommene og resten. Dette er et viktig møte som arrangeres i samarbeid med Binde skole, Marisletta barnehage og alle lag i bygda. Det er en forventning om at ansatte i skole og barnehage, fore satte, trenere, instruktører og andre stiller på dette møtet slik at vi i fellesskap inspireres til hvordan vi kan skape best mulig felles rammer rundt oss. 2. Sommersprell i Stod; starte allerede i januar med å lage grupper, få ansvarlige, søke midler, frivillige etc. Få flere lag til å ta mer ansvar slik at arbeidsoppgaver fordeles. Dette er bare et veldig lite utdrag fra det gruppene job bet med, anbefaler å ta kontakt dersom du ønsker å høre mer. Tusen takk for et flott møte på Sunnan til alle dere som tok dere tid til å møte. Fort sett den gode jobben dere gjør! Til dere som syns dette ser spennende ut å være med på er det bare å melde sin interesse til Nina på Frivilligsentralen.

Årets Steinkjer-ambassadør

Denne prisen skal gå til en person som er kjent for sitt engasjement, omtenksomhet og inkludering. «Årets Steinkjer-ambassadør har vært en viktig talsper son for samarbeid og for videreutvikling av landbruket i Steinkjer. Hun er kreativ og har stor arbeidskapasitet. Hun har i bygda hun kommer fra vært en mangeårig ildsjel i frivillige lag og organisasjoner. Det nådde kanskje en topp da hun sto i spissen for et arrangement som fikk stor oppmerksomhet i hele landsdelen.» Vi sender en gratulasjonshilsen til Tove og heier på hennes engasjement for Steinkjer og Stod!

Årets Steinkjer-ambassadør er vår egen Tove Hatling Jystad! (Foto: Steinkjer næringsforum)

Made with FlippingBook - Online magazine maker