כוכב הצפון גיליון 2414 13.12.19

2020

בחורף הקרוב! שווה להתחתן

04-6333321 050-7538444

armonya_events

1 רח׳ המברג טבריה

ארמוניה

משכן אירועים בהרמוניה מושלמת

63 | 2414 | 13.12.19 | ט״ו כסלו תש״פ | כוכב הצפון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online