Sveriges Tandläkarförbund - Kurskatalog HT22

KIRURGI – RÖNTGEN 806

Kirurgi i allmäntandvård Du som vill starta upp/utveckla kirurgin i allmänpraktiken. Att klara av situationer då det inte går som man tänkt. Tips och idéer förmedlas utifrån en lång erfarenhet inom kirurgin. Kursplan • Preoperativa bedömningar • Diagnostik av dentoalveolära patologiska tillstånd • Skonsam kirurgisk teknik • Extraktioner • Retinerade tänder • Rotrester • Rotspetsoperationer • Mjukvävnadshantering/plastik, finkirurgi • Excisioner, biopsitagning • Förberedelse för implantat och implantatkirurgi • Postoperativt omhändertagande • Komplikationer • Uppdukning, instrument, andra hjälpmedel

KORT OM KURSEN

FÖRELÄSARE: Maths Ericson Bellinetto, övertandläkare, Linköping AVSEDD FÖR: Tandläkare och tandläkare i team med tandsköterska eller tandhygienist TID: 15 september kl 9.00 - 16 september kl 17.00 (14 tim) PLATS: Stockholm, Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 KURSFORM: Föreläsnings- och diskussionskurs POÄNG : 14 odontologiska AVGIFT: 12 000 kr (tandl ej medlem 15 600 kr) Medföljande tsk el thyg 1 000 kr

30 | TANDLAKARFORBUNDET. SE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease