Sveriges Tandläkarförbund - Kurskatalog HT22

814

PROTETIK – BETTFYSIOLOGI – TEKNOLOGI

Det slitna bettet En kurs för dig som behöver verktyg för att prognosbedöma, planera och genomföra behandlingar av patienter med slitna bett. Dessa patienter är ofta komplicerade att behandla. Som tandläkare ställs man inför valet av mycket omfattande terapier eller minimala insatser. Kursplan • Etiologi och diagnostik av tandslitage • Prognosbedömning • Terapival: Allt, inget eller mittemellan? Hur ska jag tänka? •

Patientkommunikation: Hur kommunicerar jag prognos och risker med patienten? • Erosionspatientens problematik • Terapialternativ • Materialval • Praktisk/klinisk arbetsgång vid slitagebett • Fallpresentationer

KORT OM KURSEN

FÖRELÄSARE: Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare protetik, Örebro och Per Häger, övertandläkare protetik, Karlstad AVSEDD FÖR: Tandläkare TID: 10 november kl 9.00 – 11 november kl 17.00 (14 tim) PLATS: Stockholm, Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 KURSFORM: Föreläsnings- och diskussionskurs POÄNG: 14 odontologiska AVGIFT: 11 000 kr (tandl ej medlem 14 300 kr)

Foto: Per Häger

60 | TANDLAKARFORBUNDET. SE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease