Gemeente rapportage JGZ Almere 2014

Almere

Als we willen, kan het!

Deze factsheet van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-12 jaar) in Almere. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2014 verzamelden tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s). Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het reguliere basisonderwijs (BO). Vanaf schooljaar 2013-2014 worden de PGO’s in het voortgezet onderwijs (VO) klassikaal uitgevoerd met gebruik making van een Flemovo vragenlijst. De uitkomsten van deze onderzoeken worden separaat per schooljaar gepresenteerd. Zie hiervoor ook de digitale publicaties op de website van de GGD Flevoland.

De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van het speciaal onderwijs niet meegenomen.

Tenslotte is er een paragraaf opgenomen waarin de verwijzingen vanuit de JGZ zijn opgenomen. Gegevens hierover worden vanaf 2013 apart geregistreerd.

In 2014 zijn in Almere in totaal 4.628 kinderen gezien voor een onderzoek. Dat waren 2.182 kinderen voor een PGO in groep 2 en 2.446 kinderen in groep 7.

Meer ondergewicht in groep 2 In Almere heeft 18% van de kinderen overgewicht. Daarnaast heeft 8% ondergewicht en zien we in groep 2 een hoger percentage ondergewicht.

Gewicht Almere (2014)

Groep 2

Groep 7

Totaal Almere Totaal Flevoland

ondergewicht

10%

7%

8%

9%

normaal gewicht 75%

72%

74%

75% 16%

Jeugdgezondheid 2014 overgewicht 15% 21% 18% N.B. Verschil tussen groep 2 en groep 7 (p<0.05)

Made with