Examentraining antwoordenboek vwo

Hoofdstuk48 Examentraining

Hoofdstuk48 Examentraining

Rechts staandedeelscores, voor zover dezewarengegeven.

Opgave1 1 maximumscore2 0,20

€ 200.000+0,25 ( € 3.400.000 – € 200.000) = € 840.000.

Deaccountant heeft gelijk.

2 maximumscore3

• Vennootschapsbelasting

840.000 75.000 100.000

1

€ 2.500.000=

• Dividendbelasting

0,15 0,20

€ 2.500.000 – € 75.000=

Netto cashdividend

0,07

Mutatiepost Liquidemiddelen

€ 1.015.000

2

3 maximumscore2 200/25.000

€ 100.000= € 800.

Opgave2 4 maximumscore2 • Dedruksteperiode isdeavondspits, dusermoetendanmaximaal 56/0,80=70personenauto’sworden overgezet 1 • Dat zijngemiddeld70/(2 12)/2=5,83auto’sperovertocht, dusdekeuzevalt opoptie2 (veerpont die maximaal 8auto’s tegelijk kanoverzetten) 1 Voorbeeldenvaneen juist antwoord zijn: • Heen enWeer BV loopt het risico dat ze haar vooruitbetaalde bedragen kwijt is als ten tijde van de bouwvandeveerpontGiessenNV failliet gaat. • Als de veerpont bij opleveringniet blijkt te voldoen aande specificaties, is het lastigomde vooruit- betaaldebedragen terug te krijgen. Opmerking: uitsluitend0of 2 scorepunten toekennen. 6 maximumscore1 De onderhoudskosten zijn bepaald op 3% van de aanneemsom enworden dus jaarlijks gelijk veronder- steld. Dewerkelijke onderhoudskosten zullen, naarmate de levensduur vande veerpont verder is gevor- derd,waarschijnlijkniet gelijkblijven. 5 maximumscore2

7 maximumscore2 Investeringssubsidie26.225 (1,05 –40 −1)/(1,05 –1 – 1) =472.496,90dus € 472.500.

8 maximumscore2 Benodigdbedrag:

€ 2.500.000

Groottehypothecaire lening: 80%van2.500.000=

€ 2.000.000

Investeringssubsidie

472.500

€ 2.472.500

Tebetalenuit liquidemiddelen

27.500

CE

Management&Organisatie inBalans

139

Made with