Examentraining antwoordenboek vwo

9 maximumscore4

• Interest januari – februari ((3 • Interestmaart – augustus 2,5%van € 2.000.000=

€ 500.000) 2,5 2)/(100 6)=

12.500

1

Algemeen Examentraining

50.000

1

• Interest september –december 2,5%van { € 2.000.000 – ( € 58.000 – € 50.000)} 4/6=

33.200

Totaal

95.700

2

10 maximumscore4 Opbrengsten:

totaal

• abonnementen • losseovertochten

49.000 280.000

Totaleopbrengsten

329.000

Kosten: • afschrijvingveerpont

50.000 78.300 62.500

• loonkosten

• onderhoudskosten

• brandstofkostenoudeveerpont • brandstofkostennieuweveerpont

6.000

63.000 99.700

• interestkosten

• verzekeringskosten

2.500

Totale kosten

362.000

Totaal verlies

33.000

Berekeningen: afschrijvingveerpont onderhoudskosten

( € 2.500.000 – 4%van € 2.500.000)/40 10/12

3%van € 2.500.000 10/12 € 95.700 (vraag9) + € 4.000

interestkosten

• afschrijving

1 1 1 1

• onderhoudskosten

• interestkosten

• verlies

Opmerking Als de kandidaat bij vraag 10 de factor 10/12 vergeten is, wordt hiervoor 1 scorepunt inmindering ge- bracht. 11 maximumscore3 • Deopbrengstendienen € 33.000+ € 23.000= € 56.000hoger tewordenomtevoldoenaandegestelde voorwaardeb 1

• Voorbeeldenvaneen juistevervolgberekening zijn: - Deextraopbrengstmoet € 56.000hoger zijn, i.c. € 56.000/ € 280.000 is 20%. personenauto € 2+20%van € 2= € 2,40 (brom)fiets € 1+20%van € 1= € 1,20. - Stel deverhogingvanhet losse tarief voor eenpersonenautoopY (120.000Y+ € 40.000 0,5Y) = € 56.000 Y= € 56.000/ € 140.000=0,40.

Het overzettarief voor eenpersonenautowordt dan € 2+ € 0,40= € 2,40; Het overzettarief voor een (brom)fietswordt dan € 1+ € 0,20= € 1,20

2

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

140

Made with