גושפרתה - גיליון 908

גליון סוכות

21/09/2018| יב'תשריתשע"ט | ערש"קפר'האזינו פרתה גוש

עושי חיל בית חם לחיילים החרדים 12 ' עמ

מבית

908

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

המנכ"ל החדששל החברה לפיתוח הגוש 22 <<

סיפורו של פשקוויל הקצנה או סאטירה? 18 <<

יקיר הגוש

סדנת שילוב

4 <<

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker