סקירת ראש מועצת זבולון - מפגש עם תושבי כפר ביאליק- 1.1.18