292562195

, 35

.

, Dette haver man, for at give et almindeligt Begreb om Compagniet , beflutted at lade folge Ære-Tegnets Anordning vedhefted. Den Kongelige Kidbenhavnflce Skyde - Bane Aar efter vor Frelferes Fodfel 1779 den 29 Januar fom er vores Allernaadigfte Herres og Konges Fodfels 30 , Regierrngs 1 3 , og Indfods-Rettens 3 Aar. Under Compagniets Segl, .V

Made with FlippingBook Online newsletter