2014-pm-3-ko-e6

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Opleiding :

Crebonummer:

92620

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

6 Werken aan beleid en kwaliteit

2014-pm-3-ko-e6

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

  

3

3.2

Herkansing:  ja  nee

Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen

  

3.3

Herkansing:  ja  nee

  

3.8 Evalueert de werkzaamheden

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Examencode 2014-pm-3-ko-e6

1

Made with