Onsdag 24. februar 2016

Alt innen dusjvegger!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Gjøvik 61 17 61 11

– etablert 1928

Onsdag 24. februar 2016 Nr. 8 • 89. årgang

Elgen lider etter å ha spist løkavfall Foto: Mina B. Sveen

Folkevalgt var litt for ivrig

Kommunestyrerepresentant Tor Gaute Lien (bildet) måtte i skole hos rådmann, ordfører og kommunalsjef etter at han hadde vært på Østre Toten syke- hjem for å forberede seg til å stemme over forslaget om å legge ned sykehjemsplasser. De folkevalgte kan nemlig ikke uten videre reise rundt slik.

Side 4-5

Raufoss får treårig linje

Foto: Ragnhild Fladsrud

Som en av de første i landet starter Raufoss videregående skole treårig ambulanseutdan- ning. Ida Samuelsen (17) fra Bøverbru, Anne-Marte Berget (17) fra Torpa og Idunn Baardsen (18) fra Fagernes blir dermed nest siste kull på den gamle toårige utdanninga. Side 7 Flere små kan få plass 31. august har vært den magiske datoen for krav på barnehage- plass året etter. Det er nå foreslått en lovendring som også vil gi barn født i september og oktober samme retten. – Foreldrene må søke før 1. mars, sier barnehage- sjefAne-Kristin Nærbøe i Østre Toten. Side 3 I over tre tiår har Karin Kirkeby fra Skreia drevet butikk på Skreia og Lena. Etter 24 år med barne- klær i Tekstilstua, er det rikholdige lageret i loka- lene i Narums-gården tømt. – Det blir godt, det er nok nå, sier Karin Kirkeby (68) som gleder seg til å bli ordentlig pen- sjonist. Siste side

Foto: Mina B. Sveen

Fallviltnemnda er sikre på at flere elger lider og dør hvert år fordi de spiser potet- og løkavfall fra avfallsdynger rundt i kommunen. – Det er rett og slett dyreplageri, mener Nils Paulseth og Johan Venger i nemnda. I forrige uke fant turgåer Henriette Sechow Bie (bildet) ei drektig elgku som lå død i Balkeåsen. Paulseth er, etter å ha undersøkt dyret, ikke i tvil om at elgen har dødd av kolikk

som følge av at den har spist løkavfall, og nå ber han folk gjøre ekstra tiltak, slik at elgen slipper å lide. Grunneierforeningen i området har nå enga- sjert seg i saken . Side 9

Foto: Ragnhild Fladsrud

Finske spor i landskapet

Midten

Karin blir pensjonist etter 24 år

÷20%

OPPHØRS-

Salg!

PUTER

÷10% ÷20%

÷30%

÷50%

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

÷70% ÷

÷40% 4

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Foto: Ragnhild Fladsrud

2

Onsdag 24. februar 2016 •

Spilte inn penger til viktige busser

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Reklame i særklasse Vi innlendinger har sittet litt småmisunnelige og sett på NRKs sommerunderholdning. Småsteder langs kysten har fått besøk av direktesendt fjernsyn, og resten av landet har kunnet følge sendingene fra minutt til minutt. I forrige uke kom nyheten om at nå er det Innlandets tur. «Kystbyene» rundt Mjøsa skal vises fram på direktesendt tv ei uke til sommeren. Det blir både Sommeråpent og minutt for minutt-sendinger. Ikke rart at vår lokale reiselivssjef var usedvan- lig blid og fornøyd da NRK slapp nyheten. For maken til turistreklame skal en virkelig lete lenge etter. Vi aner at det ligger mye inn- sats bak. Her er det brukt en del tid og penger på å få en profile- ring av både Skibladner og Mjøsa. Det var mange som ivret for at dette skulle skje, men det var langt fra noen selvfølge at vi i Innlandet skulle få en slik mulig- het. Nå gjelder det å utnytte sjansen maksimalt. For vi har så mye å by på, og her kommer et utstillingsvindu som det er van- skelig å fastslå verdien av. La oss håpe at denne uka i juli kommer med strålende som- mervær, og at Mjøsa og ste- dene rundt innsjøen viser seg fra sin aller beste side. Skibladner får uansett kjempe- reklame. Det fortjener den 160 år gamle damen, som har kjem- pet en tøff kamp år etter år. Men mjøsområdet har så mye mer å by på. Vi er imidlertid ikke i tvil om at folk i distriktet kommer til å være kreative og gjøre sitt aller beste for at dette skal bli vellyk- ket. Aner vi at mange allerede nå setter i gang med å gi båten en ekstra puss før sommeren? Vi har jo sett hvordan sommer- båten er blitt møtt rundt på kys- ten. Mjøsas fritidsbåtentusiaster kommer nok også til å bli lagt merke til. Nå er det mange som skal være med og dele æren for at dette er blitt en realitet. Vi synes alle involverte fortjener et ekstra klapp på skulderen. Dere har gjort en innsats som Innlandet som region kommer til å nyte godt av i mange år framover.

Gosen Gla’jazz sørget for at det svingte under konserten i Kolbu kirke søndag kveld. Fra venstre: Hans Petter Hveem, Terje Lund, Magni Hveem, Bård Jostad, Ole Anton Hoel, Erik Høthe og Pål Ivar Hoelsveen.

Søndag kveld svingte det i Kolbu kirke. Bak de svingende toner sto Gosen Gla’jazz, som med sin gratiskonsert spilte inn 8.250 kroner til drift av rullestolbus- sen og Fjellvollbussen.

opp i Kolbu kirke denne søn- dagskvelden. Variert program Det åpnet forrykende i det Gosen Gla’jazz slo an tonen med med melodien «Exaktely like you». Så fulgte «New Orleans» og videre «Blott en dag» med Magni Hveem som sangsolist. Hun medvirket i flere nummer, hvilket bidro til å heve totalinntrykket av konser- ten. Av andre låter vi fikk høre kan nevnes «Walk through the street» og «Lonesome and sorry». Den vakre salmen «Mitt hjerte alltid vanker» sto også på programmet og ikke å forglem- me «Gosen salme» som en av Gosens egne musikere, Erik utredning av det totale kollektiv- tilbudet i Oppland med henblikk på å bedre tilbudet til befolkning- en. Slik ble det ikke. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen delte intensjo- nen i forslaget, og ambisjonen om flere over på buss, men mente at man har utredninger og analyser nok. Disse blir fulgt opp med tiltak allerede inneværende år. Flertallet sendte problemstil- lingen videre til komité for sam- ferdsel og trafikksikkerhet og arbeidet med en strategisk kol- lektivplan for 2016-2019.

som representanter for hen- holdsvis Østre Toten handicap- transport og Fjellvolls Venner. – Vi spilte til inntekt for Frelsesarmeen i 10 år, men de tre siste årene har vi spilt til inntekt for Fjellvollbussen og de to siste årene også for rullestol- bussen, sa Ole Anton Hoel, som synes det er gledelig hvis de med sine gratiskonserter kan bidra til å holde disse bussene i drift. – Det er viktig å støtte opp om disse bussene for de gjør at vi kan bevare livskvaliteten selv om vi skulle bli bevegelseshem- met eller bli avhengig av rulle- stol, sa Ole Anton Hoel.

Hørthe, har komponert. Konserten ble avsluttet med vel- kjente «Amazing Grace», hvor også kantoren i Kolbu og Eina kirke, Anne Karin Gressbakken,

bidro med orgelspill. Viktig med støtte

Konserten var gratis, men de som ville, kunne gi et bidrag til driften av Fjellvollbussen og til Østre Toten handicaptransport. Det kom inn 8.250 kroner og det er penger som kommer godt med. – Det blir mange liter med diesel for disse kronene, sa Bjørn Slåtsveen og Bjørn Dystebakken, som var til stede

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Da det er en stund siden vi sist hørte Gosen Gla’jazz, bød gjen- synet med denne glade og fol- kekjære gjengen på en hyggelig musikalsk og berikende opple- velse. Det tror vi også det ble for de rundt 80 som hadde møtt

Færre skilsmisser i Oppland Antall skilsmisser og separasjo- ner gikk ned i Oppland i fjor,

2014 var det 408 separasjoner i Oppland og 351 skilsmisser. 2013 var det 384 separasjoner og 336 skilsmisser.

Nei til ny kollektivutredning Er kollektivtilbudet i Oppland

sammenliknet med året før. I 2015 var det 386 separasjoner i vårt fylke, og 318 skilsmisser. I

godt nok? Det står i alle fall ikke på kunnskapen, mener fylkes- tinget, som nylig sa nei til en alt- omfattende utredning av kollek- tivtilbudet i fylket. Bakgrunnen for diskusjonen var et forberedt forslag fra de fire opposisjons- partiene. – Vi ønsker å finne ut hvor skoen trykker for å få til et bedre busstilbud som gjør at færre bru- ker privatbil, sa Halvard Klevmark (MdG). De fire partiene ønsket derfor å bruke 300.000 kroner på en

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ragna Johanne Bradahl, Vestre Toten, født 1929, døde 9. febru- ar. Sissel Eline Haganes Holthe, Vestre Toten, født 1958, døde 11. februar. Arne Olsen, Vestre Toten, født

1952, døde 7. februar. Ruth Eva Ropphaugen, Vestre Toten, født 1964, døde 13. februar. Terje Evensen Evenrud, Østre Toten, født 1953, døde 10. februar. Erling Lundstad, Østre Toten, født 1943, døde 14. februar.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

3

• Onsdag 24. februar 2016

Yngre barn kan få barnehageplass

Effektive fotballdamer Forrige helg ble Skeid satt på plass med hele 8-1 av effekti- ve Raufoss-damer. I denne helgens trenings- kamp i fotball led Vålerenga 2 samme skjebne. Det ble på ny en 8-1 seier etter 3-0 ved pause. Kaja Bjørkvold og Natalie Granvang Nilsen noterte seg for tre scoringer hver, mens Mia Schjerve Giæver og Stine Lerud scoret hver sitt mål. Kroppshysteri og trivsel Bygdekvinnelaget og sani- tetsforeningen på Eina har gått sammen om å invitere til et spennende foredrag tors- dag 10. mars. Da har de bedt inn tidli- gere langrennsløper Ine Wigernæs for å snakke om mat og mosjon. Her skal det trekkes tråder til både trivsel og funksjon, biokjemi, kroppshysteri og ensomhet, og Eina-foreningene tror det kommer til å bli en interes- sant kveld. De lover også bevertning og loddsalg, og tror det kan bli folksomt på Helsehuset på Eina når den kjente idrettsutøveren kommer på besøk.

Til høsten ligger det an til at enda flere av de minste vil få krav på barnehageplass. Et lovendringsforslag vil nå utvide dagens magiske dato fra 31. august til 31. oktober. – Denne gruppa må sørge for å søke til hovedopptaket 1. mars, selv om det ikke er vedtatt, informerer barnehagesjef Ane-Kristin Nærbøe i Østre Toten.

Født før 31. august har til nå vært den magiske datoen for å ha krav på barnehageplass det året barnet fyller ett år. Nå foreslås utvidelse av loven til også å gjelde barn født i september og oktober, men da må det søkes nå. Et høringsforslag til endring i barnehageloven ligger nå ute med forslag om å utvide kravet på barnehageplass for ett-åringer. – Høringsforslaget innebærer at barn som er født senest innen utgangen av oktober vil få krav I forrige uke ble det kjent at NRK gjør strandhogg rundt Mjøsa i juli. NRK skal nemlig sende fra Mjøsa og Skibladner. «Skibladner minutt for minutt» blir en del av NRKs sommersatsing. I fjor sommer satt mange og fulgte sommerbåten da den seilte rundt hele kysten. Nå er det Hedmark og Oppland som får være med på festen. Det blir sen- dinger på dagtid 12. til 16. juli på NRK1. Da skal Mjøsa og Skibladner vises frem fra sin aller beste side. – Dette blir kjempefint. Vi sat- ser på strålende sol og et yrende båtliv, sier markedssjef i Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

på barnehageplass det året de fyl- ler ett år, sier barnehagesjef Ane- Kristin Nærbøe i Østre Toten kommune. Må søke nå Høringsfrist for forslaget fra Kunnskapsdepartementet er i slutten av februar, og sannsynlig- heten for at lovendringen vedtas i Stortinget anses som stor. Selv om et vedtak ikke er fattet, er det viktig at foreldre som har barn født i september eller oktober i fjor, og ønsker barnehageplass, søker til hovedopptaket for at kravet skal være gjeldende. Søknadsfristen er 1. mars. – Vi ønsker å informere om dette, da det vil være kjempeer- gerlig om det skulle bli slik at noen ikke søker fordi de ikke har fått med seg dette, sier barneha-

gesjefen. Har kapasitet

rammene vi har, selv om de ikke har krav på det, sier Nærbøe. Rundt 40 enheter Østre Toten kommune har i alt 26 barn født i september og okto- ber i fjor, som dermed ligger an til å bli berettiget barnehageplass etter lovforslaget. Av disse anslår barnehagesjefen at 75 prosent vil søke om barnehageplass, og beregner et behov på cirka 40 enheter knyttet til det nye kravet. – Det er viktig å understreke at dette er et anslag, og at vi må se hvordan dette faktisk blir. Dette gjelder også detaljer rundt opp- start, sier hun. Nærbøe forteller videre at det er kvadratmeter å gå på, og at med hjelp av både de kommunale og private barneha- gene vil Østre Toten få dette til. – Det vil komme en ekstra kostnad knyttet til kravet, da vi også må bemanne opp, sier Nærbøe. Badeparadiset på Toten, Raufoss

Østre Toten kommune har sendt et høringssvar og stiller seg posi- tive til endringen. – At det til nå har vært satt en dato på 31. august, har blitt opp- fattet som et urimelig og kunstig skille for de som har barn født i de siste fire månedene i året. Dette har vi hatt flere reaksjoner på, sier Nærbøe. I sitt hørings- svar har kommunen også spilt inn at Kunnskapsdepartementet gjerne kunne gått lenger og tatt med de to siste månedene i året i forslaget. – Vi erfarer helt klart at beho- vet er der. For inneværende bar- nehageår har vi i alt 30 barn født etter 31. august 2014. Disse har vi klart å gi et tilbud innen de Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Kapp og Eidsvoll. – Vi har fått mange henven- delser fra folk som vil bidra, som har lyst å hilse og være med. Nyheten har også vært en påmin- nelse for mange om å bestille en tur, sier Stø.

skyvedørsgarderobe har størst åpning med best oversikt

ALT ER MULIG!

har hver mm som standardmål Kampanje ved bestilling i februar: ALT ER MULIG!

NRK sender Sommeråpent fra Kapp

Oplandske Dampskibselskap, Eva Stø. Hun kunne ikke få en bedre

20% rabatt ferdig montert!

jubileumsgave i året der Skibladner feirer 160 år.

Sommeråpent sendes fra flere steder rundt Mjøsa. Det blir sen- dinger på kveldstid fra

Vi har utstilling og produksjon på Bilitt.

Svømmekurs for voksne Start 31/10 Tid kl. 20.30 Pris 1350 kr Ring for mer info. VINTERFERIE uke 9 Åpent alle da er: 11-19

Totenbadet Badeland og Svømmehall www.totenbadet.no Tlf. 61 15 91 80

Man-fre: 08-16 - Tor: 08-18 eller etter nærmere avtale

4

Onsdag 24. februar 2016 •

Vitebegjærlig politiker på teppet

Utfordrende utstilling – Dette synes vi er veldig mor- somt, sier Karin Jansen i Toten Kunstforening, som denne helga presenterer en utstilling utenom det vanlige på Raufoss gård. – Denne utstillingen er vel- dig sanselig, kanskje litt dristig, sier Jansen. Det er Julia Proszowska Lund fra Kapp som er kunstneren bak de hefti- ge uttrykkene, og Jansen gleder seg til å se alle bildene. – Hun skildrer mennesker uten filter. Det er kraftfullt, med sterke uttrykk, sier Jansen. – Hva synes dere i kunstfor- eningen om det? – Det er veldig morsomt! Vi må tørre å utfordre litt. Jeg synes kunst skal vekke følelser, og blir det diskusjon er det bare bra, sier Jansen. Dette er Lunds første sepa- ratutstilling på Raufoss gård, og hun er kommet gjennom nåløyet til kunstforeningen fordi hun er en profesjonell utøver av kunstfaget. – Julia har mastergrad i kunst fra Katowice i Polen, for- teller Jansen. Utstillingen åpner lørdag 27. februar, og det er ny leder i kunstforeningen, Beate Juell, som står for åpningen. Det blir også enkel bevertning denne dagen, og Kjell Nordland står for musikken. Utstillingen er åpen til 19. mars. Slektshistorie dag på Kapp Lørdag inviterer Gjøvik og Toten slektshistorielag og Toten historielag til «Slektshistorisk dag» i Mjøsmuseets dokumen- tasjonssenter i Kapp melkefa- brikk. Her vil Per Øivind Sandberg holde et innlegg om «Lite kjente kilder», mens Olav Nøkleby bidrar med «Litt fra dokumentasjonssenteret». Dokumentasjonssenteret vil også være åpent for bruk, og det vil bli gitt veiledning og hjelp. Lørdag og søndag er også de siste dagene for Eldar Vågans kunstutstilling «Det

Tor Gaute Lien ville se med egne øyne det han skulle ta avgjørelser om i kommunestyret, og reiste på befaring til Østre Toten sykehjem. Det var ikke helt uproblematisk.

Tor Gaute Lien (Frp) ville se forholdene på Østre Toten sykehjem med egne øyne før han avga stemme i kommu- nestyret. Da ble han inn- kalt til rådmann, ordfø- rer og kommunalsjef. Frp-representant i kommunestyret i Østre Toten, Tor Gaute Lien, vis- ste ikke hva han skulle stemme i saken om nedlegging av syke- hjemsplasser på Østre Toten syke- hjem. Dermed dro han på besøk for å snakke med de ansatte og se hvordan det stod til på sykehjem- met. – Det er mange år siden jeg har vært på sykehjemmet, og jeg tenk- Under budsjettbehandlingen i Østre Toten kommunestyre i fjor høst ble det vedtatt å legge ned fem plasser ved Østre Toten sykehjem. Det betyr redusert drift ved avdeling B, med ti plas- ser, og fortsatt drift over tre eta- sjer i sykehjemmet. Det gjør at det blir vanskelig å få turnuspla- nene til å gå opp, og for å fortset- te driften på denne måten må Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

te det var greit å ta en tur og se på lokalene, se hva som var tenkt og snakke med de ansatte om hva de mente, sier Lien. Han forteller at han rett og slett ville høre hva de som til daglig jobber på sykehjem- met syntes var riktig. – De kan det faglige best, de kjenner det på kroppen, og da er det greit å vite hva de mener om det, sier Lien. Skeptisk Etter besøket ble han innkalt til møte med rådmann Aslaug Dæhlen, ordfører Guri Bråthen og kommunalsjef Bente Kjøniksen. – Da ble jeg mistenksom, sier Lien. – Hvorfor? – Jeg er naturlig skeptisk, jeg, sier Lien, som understreker at åpenhet om det som foregår i kommunen er svært viktig for ham. sykehjemmet bruke mange små stillinger for å dekke beman- ningsbehovet på helg, heter det i saksframlegget til forrige for- mannskapsmøte. I dag kommer saken i kommunestyret. Å fortsette driften som i dag vil også være kostnadskrevende, og det vil ikke bli mulig å spare inn tre millioner kroner i løpet av året slik det er planlagt.

– Men det var ikke noe nega- tivt. Etter møtet hadde jeg et bedre inntrykk av åpenheten i kommu- nen, sier Lien. På møtet fikk han vite at det etter kommuneloven ikke er tillatt for folkevalgte å ta befaringer på eget initiativ, det må enten foregå organisert med kom- munestyret, eller han må gjøre det som privatperson. – Møtet var for å avklare hvor- dan man går fram, for tydeligvis er det ikke mange politikere som drar bort og stiller slike spørsmål, sier Lien. Frp-politikeren har tatt til etterretning at han må følge prose- dyrene, men er fortsatt usikker på om ansatte i kommunen vet at uansett hvilke prosedyrer han som politiker må følge, har de lov til å gå til ham som folkevalgt med det de har på hjertet. Skadelig for demokratiet – Jeg er ikke ute etter å skape Rådmannen har derfor anbefalt å ta bort ytterlige to plasser ved sykehjemmet for å kunne samle driften av avdelingene. Rådmannen forventer at dette vil gi redusert behov for både vakt- mestertjenester og renhold, og det vil åpne for samdriftsfordeler som dagens struktur ikke gir. Rådmannen påpeker videre at underetasjen, der avdeling A i

negativitet, men det er viktig å ta debatten om åpenhet. Kommunen har et regelverk om taushetplikt, men ellers kan de ansatte snakke med meg. Er det noe som er negativt, har de lov å si det. De ansatte i kommunen har lov å prate med meg, men mange vet det ikke selv, sier Lien. – Hvilke følger har det? – Det kan være skadelig for demokratiet, sier Lien, som mener innbyggerne kan bli enda flinkere til å si det de mener. – Kommer du til å fortsette å dra på befaringer? – Det kommer jeg til å gjøre. Jeg må gjøre det som privatper- son, men jeg vil se se selv, og jeg kommer til å fortsette å stil- le spørsmål. Det har alle mulig- het til å gjøre hvis de vil, sier Lien. dag ligger, kan brukes til et mid- lertidig hjelpemiddellager. Avdeling A skal flyttes til første etasje sammen med avdeling B og C, mens avdeling D flytter opp i andre etasje der fysio- og ergoterapitilbudet allerede ligger, hvis forslaget blir vedtatt i kom- munestyret i dag. Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannska- pet.

eine... og det ændre!» i Mjøsmuseet på Kapp.

Kutter for å få turnusen til å gå opp

7=22’:) 6978%( ’-78)-2 2)8891

7 ‡

‡ +HOH GŸJQHW [[[ RIXXYQ RS

5

– Politikerne må gå tjenesteveg • Onsdag 24. februar 2016

Fredholm i nabolaget

Totenvika galleri og kultur- kafé starter vårsesongen med en gjest som bare såvidt treng- er å kippe på seg skoene for å ta turen til galleriet. Evald Fredholm er selv fra Totenvika, og lørdag kommer han til galleriet for å under- holde med «Viser som var- mer». Det blir sang, trekkspill og gitar og helt sikkert både kjente og ukjente Prøysenviser, tror innehaver Erik-Ottar Hansen. – Det er Evald som starter opp vår kulturelle vår- og sommersesong i år, sier Hansen. Ny trener i Skreia IL Kai Skjelstad, som på kortest mulig tid har ført Skreias damelag i håndball fra 5. divi- sjon til en sikker plass i 3. divi- sjon, har gitt klubben beskjed om at dette er hans siste sesong som trener. Skreia har derfor vært på jakt etter hans erstatter, og nå er ny trener på plass. Det blir Thor Einar Ugland som tar over som hovedtrener for damelaget i 3. divisjon. Han er anbefalt som et førstevalg av den avtroppende treneren, og idrettslaget og håndballgruppa er fornøyd med ansettelsen, skriver Skreia IL på sin hjem- meside. Tre mål av Rocky Lekaj Rocky Lekaj viste prov på sin målteft i lørdagens kamp mot Nybergsund/Trysil. Tre ganger nettet den målfarlige spissen til Raufoss i en kamp som hans lag vant med hele 6-0 etter 5-0 ved pause. I tillegg til Rocky Lekaj scoret Kristian Aganspahic. Sistnevnte som kommer fra Bosnia, prøvespil- te for Raufoss i denne kam- pen, og kom meget bra fra det. Han er en spiller med kvaliteter som Raufoss er ute etter, så kanskje blir han å finne i Raufoss-trøya kom- mende sesong. Vår service- avdeling tar alle typer oppdrag • Rørleggertjenester • Serviceoppdrag Lønstad Onsrud, Anton Henningsson og Almir

Nei, det er er ikke alltid greit at politikere banker på døra og begynner å stille spørsmål. Rådmann Aslaug Dæhlen forklarer hvor- for. Tor Gaute Lien fra Frp ville bare se hvordan det stod til på Østre Toten sykehjem før han skulle stemme over saken om avvikling av sykehjemsplasser. Det virker kanskje logisk å reise ut for å se selv, men riktig så enkelt er det ikke. – Dette er kommuneloven helt tydelig på, kontakten skal gå gjennom rådmann og ordfører, sier Temakafé om livslyst 29. februar blir det igjen mulig- het for å møtes på Kreftforeningens temakafé på Gjøvik bibliotek. Tema for kvelden er «Livslyst når det røyner på», og det er May Næss, rådgiver i Kreftforen- ingen som innleder. Det blir enkel servering, og møtet er gratis og åpent for alle som har lyst til å stikke innom og slå av en prat. Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Rådmann Aslaug Dæhlen fram- holder at kommuneloven sier at folkevalgte må gå tjenesteveg når de ønsker informasjon.

rådmann i Østre Toten, Aslaug Dæhlen. Hun forklarer at politiker- ne skal utøve sin rolle i det utval- get de er medlem i. – Når saker legges fram til poli- tisk behandling skal rådmannen sørge for at dette er forsvarlig utre- det, og politikerne kan i møter be om mer informasjon, sier rådman- nen. En annen grunn til at de fol- kevalgte må gå tjenesteveg når de skal hente inn informasjon, er at kommunestyret er arbeidsgiver for de kommunalt ansatte. Usikkerhet – Kommunestyret som organ er arbeidsgiver for de ansatte, og det er rådmannen som av kommune- styret er delegert myndighet for å ivareta arbeidsgiveransvaret. Rådmannen videredelegerer arbeidsgiveransvaret i organisasjo- Skiskyttere fra Østre Toten skilag høstet mange titler og pallplasse- ringer under helgens to mester- skap i skiskyting. Under lørda- gens Østlandsmesterskap på Lygna gikk tittelen i klasse 20-21 år til Håvard Petterson etter solid innsats i sporet og også på stand- plass. I klasse 17 år gikk Sander Kulstad Haugen inn til tredje- plass, og i 16 år gikk Andreas Østensen inn til seier. Tobias Alm tok seieren i 14-årsklassen etter feilfri skyting. Klasse 12 år endte

nen. Når politikere tar direkte kon- takt med ansatte kan det skape usikkerhet blant de ansatte. Lederansvaret er delegert i organi- sasjonen og det er etablert kanaler for å ivareta ansattes rettigheter. Derfor må kontakten gå gjennom rådmann eller ordfører. Ellers blir det kaos, sier rådmannen. Hun understreker at dette er regulert av kommuneloven, og at det er opplyst om det i reglementet for de folkevalgte. Da Lien ble innkalt til møte med rådmann og ordfører, var det for å få informa- sjon om hvordan han skulle skaffe seg kunnskap om kommunens virksomheter i framtida. Opplæring – Dette er ren opplæring av folke- valgte, sier Dæhlen. Den andre vegen, fra ansatte til med dobbelseier til Tobias S. Hansen og Håvard Tosterud, mens Oliver Alm ble nummer to i klasse 11 år. Pallplasseringer ble det også i jenteklassene. Martine Lundby og Stine Myhre ble henholdsvis nummer to og tre i 17-årsklassen, mens Emilie Bilgrav Sæther gikk til topps i 16 år og det samme gjorde Ann- Magritt Piro Berg i 15 år. Vinner av klasse 12 år ble Ragna Fodstad. Også under søndagens krets-

folkevalgte, er det imidlertid ikke begrensninger. – Selvfølgelig ikke. Det er en del av politikernes ombudsrolle, sier Dæhlen. De ansatte kan henvende seg til politikerne med det de har på hjer- tet. – Det er imidlertid anbefalt å bruke de etablerte kanalene som vi har i organisasjonen først. På denne måten får vi til tydelige rol- ler og ansvar i kommunikasjonen mellom politikere og administra- sjon. De ansatte har selvfølgelig ytringsfrihet, og kan si hva de vil, sier rådmannen. mesterskap på Snauhaug, leverte utøvere fra Østre Toten skilag sterke prestasjoner. Emilie Bilgrav Sæther tok KM tittelen i 16 årsklassen, mens Ann-Magritt Piro Berg sikret seg tittelen i jen- ter 15 år etter feilfri skyting. I jenter 13 år gikk Ragnhild Klette til topps, mens Ragna Fodstad gjorde det samme i 12-årsklas- sen. Tilsvarende klasse på gutte- siden endte med seier til Tobias S. Hansen, mens Oliver Alm tok andreplassen i gutter 11 år.

Stor helg for Østre Toten skilag

• Vedlikehold • Installasjon • Oljeservice

• Varmepumpeservice • Baderom fra a til å

95ÅR

Din lokale rørlegger i over 90 år! Ø. Totenveg 109, Gjøvik – Tlf. 61 18 91 50

6

Onsdag 24. februar 2016 •

Toten

RUNDT PÅ •

Én blir mindre og én blir større på Lena

Snart slutt på midlertidig veg

I Audheimgården på Lena flyttes vegger for å oppfylle ønsker om mindre og større butikklokaler. Gullsmed Ranveig Westby har nå fått mindre butikk, mens Nils Sverre Engelien hos G-Sport Toresen får flere kvadratmeter. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Byggarbeidene pågår nå for full i Audheimgården på Lena. Her har

2 Tove Bjanes -Tore Morten, 4 Vidar Doknes- Alm Hansen, 5 Hildur Solsrud-Arvid Haugen, 5 Tor Solsrud-S.Å.Lysgård, 7 Trond Arntsen-Lasse Sandstone, Dispensasjon for bygging Østre Toten kommune har gitt sin egen bygg- og eiendomsavdelingen dispensa- sjon fra det gjeldende plankravet i forbin- delse med utbygging på Toten folkehøg- skole på Lena. Det er snakk om et mindre tilbygg, og det har ikke kommet noen store innven- dinger mot tiltaket. Mens gullsmedforretningen er så godt som ferdig oppusset, vil det fortsatt gå noen uker før sportsbutikken er ferdig. 39 37 36 36 24 lig for Tema Eiendoms velvilje for å legge til rette for ønsket om mindre loka- ler, noe som naturligvis vil redusere hus- leia noe. På den andre siden av den nye veggen ligger nå 50 kvadratmeter lokaler som vil komme til god nytte hos naboen G-sport Toresen, som har ønsket seg mer plass en god stund. – Vi vil nå lage egen klubbavdeling, hvor vi kan få vist fram tøyet til klubbene skikkelig, samt ha en utstillingsvegg for håndball- og fotballsko, forteller daglig leder Nils Sverre Engelien. Klubbavtalene utgjør en betydelig andel av omsetningen.

Har Hurdal litt på vent Hurdal kommune har henvendt seg til Østre Toten kommune angående kommu- nereformen. Nå har ordfører Guri Bråthen gitt et foreløpig svar om et mulig framti- dig samarbeid. Kommunereformen blir tema på dagens møte i kommunestyret i Østre Toten, og før den tid er det vanske- lig gi noe mer konkret svar, skriver ordfø- reren. Som kjent har Toten-kommunene, Gjøvik og Land-kommunene jobbet med en intensjonsavtale en stund. Bridge Hurdal/Lena Gullsmed Westby nå fått mindre lokaler, mens G-sport Toresen vil få flere kvadrat- meter å boltre seg på. Dette er begge par- ter godt fornøyd med. – Vi ønsket oss mindre lokaler og kunne drive en litt mindre og mer over- siktlig butikk, sier butikksjef Ranveig Westby, som eier gullsmedbutikken sam- men med søsteren Renate. Gullmed Westby har 45 års fartstid på Lena og de to søstrene tok over bedriften for tre år siden. – Vi ønsker å satse i Lena og dette er en måte å prøve å overleve på, sier Westby. Hun legger til at hun er takknem-

All trafikken til Skreiahallen og det øvrige idrettsanlegget på Skreia har den siste tida gått over en midlertidig veg. (Foto: Jon Olav Andersen).

I noen uker nå har den ordinære vegen ned til idrettsanlegget på Skreia vært stengt på grunn av gravearbeider. I mellomtiden har det vært laget en mid- lertidig veg over den gamle badstu/bar- nehage-tomta. Det har gjort at Kims har fått veldig mye biltrafikk over fabrik- kområdet, men det ser ut til å ha fungert greit for alle parter. – Vi setter stor pris på at Kims og

grunneieren har vært så positive og lagt til rette for denne løsningen, sier Vidar Buflaten, daglig leder i Skreia idrettslag. Nå er gravearbeidene i den ordinære nedkjøringen snart ferdig, og da skal tra- fikken tilbake. – Samtidig blir den eksisterende vegen utbedret litt, og blir blant annet litt bredere der det er mulig, forteller Buflaten.

Øyeblikk som var

Dette bildet har vi fått låne av en pri- vatperson, og det er tatt på Bilitt. Noen av mennene er det notert navn på: A. H. Bunes, Nils Hveem, Jens Hveem, Per Hveem og Fritjof Fagerholm. Bildet er åpenbart tatt i hagen på eien- dommen Fredly, som nå eies av Lundstad- familien. Huset ble bygd rundt 1905, til Anna Hveem, og kanskje er hun en av kvinnene på bildet? Flere opplysninger har vi ikke, kanskje noen av våre lesere vet mer?

Resultater 10. februar: 1 Linnerud- Linnerud,

1

9 3 2 5

41 39

7

5 8

2 Janne Røgeberg-Iver Solsrud,

5 2

9 8

423917685 156348297 897652143 245169738 769583412 318724569 972431856 581296374 634875921

4

6 1

1 3 4 9 6 8 1 5 2 7 1 6 8

© www.pibfeatures.com 562 SUDCL_

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 957 35 083 eller epost til post@mjosmuseet.no

6

7 4

1

5 4

6 9

Løsning

Sudoku 17.2.

7

• Onsdag 24. februar 2016

Blant de første med treårig utdanning

Stjal bil og fikk vrakpant En bilopphugger i Hedmark betalte ut 3.000 kroner for en Opel som kom inn til huggeri- et. Problemet var bare at man- nen som kom med bilen, og fikk pengene, hadde stjålet Opelen. Det var en 40-åring fra Østre Toten som leverte den stjålne bilen. I oktober 2014 stjal han, sammen med en kjenning, diverse gjenstander fra ei leilighet i Brumunddal. Mannen tok også et nøkkel- knippe, og kom på den måten i besittelsen av nøklene til bilen. Så startet han opp Opelen og satte kurs for et bilopphuggeri. Før svindelen ble oppdaget, hadde bilopphuggeren rukket å selge deler fra bilen. Det ble dermed også en kostnad på å få satt i stand bilen som i utgangspunktet ikke skulle hugges opp. Hedmarken tingrett har dømt mannen til 45 dagers betinget fengsel, med en prø- vetid på to år. Han må også betale tilbake nærmere 9.000 kroner til et forsikringsselskap for kostnaden med å sette bilen i stand igjen. Han må også betale bileieren 4.000 kroner, som utgjør egenande- len på forsikringen. 40-åring- en må i tillegg betale saksom- kostninger med 3.000 kroner. God innsats under LM Landsmesterskapet (LM), på skøyter for årsklassene 12 til 16 år ble i helgen arrangert i Bergen. Skreia skøyteklubb Toten hadde en deltaker som hadde klart kvalifiseringskra- vene til LM, nemlig Kari- Celine Reiss-Jacobsen i klasse 12 år. Hun gjennomførte et meget bra LM. Hun oppnådde en femteplass på 500 meter med tiden 53,51. Enda bedre gikk det både på 1000 meter og 1500 meter med fjerdeplass på begge distanser med tidene 1.47,69 og 2.41,32. Særlig på 1500 meter var differansen opp til seierspallen kort. I følge løpene teknisk bra gjennom- ført. Kari-Celine kjempet solid og imponerende under utfor- drende værforhold i Bergen. Rock og blues på Ytter’n Only Trouble har lagd lyd på Ytter’n pub på Lund før, og nå er de tilbake. Fredag står de på scenen og gir til beste dansbar rock og blues. Bandet er kjent i det lokale bluesmil- jøet, og har deltatt på flere arrangementer med Gjøvik og Toten bluesklubb. klubbens trener Solveig Nordengen var alle de tre

Fra høsten blir ambulanselinja på Raufoss videregående skole treårig utdanning. Fra venstre konstituert rektor Erland Sunde, VG2-ele- vene Ida Samuelsen (17) og Anne-Marte Berget (17), kontaktlærer Gunhild D. Smestad, faglærer Roger Strømsjordet og Idunn Baardsen (18), også VG2-elev og del av det neste siste kullet etter den gamle utdanninga.

Raufoss videregående starter fra høsten, som en av de første i landet, med treårig yrkesutdan- ning innen ambulanse- fag. Ambulanselinja ble etablert på Raufoss videregående skole i 2007, og er den eneste i Oppland fylke. Studietilbudet har fram til nå vært en toårig yrkesfaglig utdanning, med studiespesialise- ring som påbygg som alternativ etter VG2. Blant de første Fra høsten blir ambulanselinja ei treårig yrkesutdanning med gene- rell studiekompetanse. – Vi er blant de første i landet med dette tilbudet. Nord- Trøndelag og Troms fattet vedta- ket før oss, ellers er det, så vidt jeg kjenner til, bare på Strømmen man Lørdag ettermiddag kolliderte to biler front mot front på fv 33 ved Hoff. Den ene av bilførerne har midlertidig fått beslaglagt fører- kortet etter ulykken. Etter det politiet vet, ble ingen alvorlig skadet. En Volvo kom i retning fra Lillo. Ved Hoff sto en bil og ven- tet på å få svinge over. Da føre- ren av Volvoen skulle bremse ned fikk vedkommende problemer. Da det ikke gikk å stoppe, for- søkte bilisten å svinge over i motsatt kjørefelt. Der kom det en VW Polo i mot, og det ble en Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

har noe tilsvarende, sier kontaktlæ- rer Gunhild D. Smestad. Den nye akuttmedisinforskriften er en viktig grunn til at ambulanseut- danninga legges om. – Det stilles nå krav til at også andre mann i ambulansen skal kunne føre bilen i enhver situa- sjon, og må derfor ha hatt fører- kort i to år. Det kommer også sta- dig flere ambulanser som krever førerkort klasse C, og det må man være 20 år for å få, sier faglærer Roger Strømsjordet. Dette inne- bærer at elevene rett og slett treng- er et år til på baken. Bedre rustet Treårig yrkesutdanning vil bidra til ei tyngre praktisk utdanning, samt at de studiespesialiserende fagene, som kreves for å kunne søke høy- ere utdanning, blir fordelt over tre år. Skolen jobber tett med Sykehuset Innlandet, som erfarer at mange ønsker å gå videre og ta høyere utdanning innen prehospi- tale tjenester eller sykepleie. – Det er beintøft å ta studiespe- voldsom frontkollisjon. Politiet opplyser at føreren av Volvoen har fått inndratt førerkortet mens etterforskningen pågår. Føreren av Poloen drev øvelseskjøring, men politiet presiserer at det ikke er noe å utsette på kjøringen. Fem personer ble sjekket av helsepersonell etter ulykken. Det var svært glatt på ulykkesstedet, og redningsmannskapene hadde til tider problemer med å bevege seg i vegbanen. Vegtrafikksentralen ble varslet om forholdene, og etter dette ble strekningen saltet.

sialisering som påbygging til generell studiekompetanse i tillegg til læretida, som en del gjør i dag. Ved å fordele det over tre år, blir også det faglige utbyttet bedre. Dette blir nå ei ferdig pakke hvor man kan velge å gå ut i læra, eller starte rett på høyere utdanning, sier konstituert rektor Erland Sunde. Strømsjordet er selv ambulanse- sjåfør og kan fortelle at det stilles stadig høyere krav til dokumenta- sjon, og at flere oppgaver gjøres ute i ambulansene. – Ei treårig utdanning vil gi en bedre overgang fra skole til arbeidslivet, og at de modnes litt

før de møter virkeligheten der ute, sier Strømsjordet. Mest oversøkte linje Ambulanselinja startet opp med 10 plasser, og oppjusterte til 15 for ett år siden. – Ambulanselinja er den mest oversøkte linja vi har på skolen. Til VG2 neste år har vi allerede 48 søkere, sier Sunde. Søknadsfristen er 1. mars og den nye treårige linja, vil starte opp med 15 plasser, og en ny faglærer skal ansettes. Sykehuset Innlandet rekrutterer rundt 30 lærlinger i Hedmark og Oppland. Også her er det mange søkere.

Tilbake med studiespesialisering Et fylkeskommunalt vedtak stil- ler nå krav om at alle videregå- ende skoler skal være kombinerte skoler som tilbyr både yrkesrette- siden sist, og vi starter opp med ei klasse på 30 elever fra høsten, sier konstituert rektor Erland

Sunde ved Raufoss videregående skole. Som beskrevet i artikkelen over, får også ambulanseutdan- ninga et solid løft og blir treåring utdanning, mens fotballinja fases ut.

de og studieforberedende fag. – For oss betyr dette av vi nå får tilbake ei linje for studiespesi- alisering, altså det som het all- mennfag tidligere. Det er 16 år

Frontkollisjon på glatt føre

To biler frontkolliderte ved Hoff lørdag ettermiddag. (Foto: Jon Olav Andersen).

8

Onsdag 24. februar 2016 • Sterk historie før et realt krafttak

Marte ble verdensmester

Martine Rønning Bjørn- ås (18), og mamma Heidi Rønning bidro til et kraftfullt kraftak med sin egen historie i Toten- hallen mandag. Martine, som ble pårørende da mamma fikk brystkreft, håper mange vil bidra i årets «Krafttak mot kreft». Det ble en sterk opplevelse under kick-offet for årets krafttak mot kreft i Totenhallen mandag. Her var russen fra Lena-Valle videre- gående skole og representanter fra bygdekvinnelagene i Kolbu og Østre Toten på plass. Egen historie Tett sammen står Heidi Rønning og Martine Rønning Bjørnås for å fortelle sin historie. For omtrent to år siden fikk mamma brystkreft, 37 år gammel, og den gang 16 år gamle Martine ble pårørende. I ettertid dukket det også opp en svulst på lårhalsen, som viste seg å være godartet. Frykten for at hver- dagen igjen skal bli mandager lig- ger likevel og lurer. – Vi ønsker å gi noe tilbake og gjøre det vi kan, sier de to som også er hovedrolleinnehaverne i en film fra Kreftforeningen, som ble spilt inn i fjor. «Mamma og Martine» heter den, og ligger på YouTube. Årets innsamling skal gå til forskning, behandling og tilbud til Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no i Skolevegen på Skreia. Da vår avis gikk i trykken i går kveld, hadde ikke politiet full kontroll på alle beboerne. Det var bare kvinner som bodde på stedet, i den gamle trebygningen som ligger tett inntil Kvennumslinna. Først fikk politiet beskjed om at det var i underkant av 10 personer som bodde på det desentraliserte motta- ket, litt senere var tallet 15. Beboerne kom seg ut på egen- hånd, etter at røykvarslerne var utløst. Politiet kunne likevel ikke fastslå med sikkerhet at alle var ute, da det var svært uoversiktlig på stedet. Det er Link AS, Toten statlige mottak, som drifter mottaket. Da Totens Blad i går kveld var i kon- takt med mottaksleder Britt Scharffenberg, var hun opptatt

Marte Mæhlum Johansen ble i går verdensmester på ski. (Arkivfoto). Langrennstalentet fra Østre Toten skilag, Marte Mæhlum Johansen, ble i går juniorver- densmester på ski, fem kilo- meter klassisk i Rasnov i Romania, etter en meget spen- nende og nervepirrende avslutning av løpet. Det skilte bare ett sekund mellom de fire beste løperne etter halvgått løp, men Marte avsluttet bedre enn alle sine konkurrenter, og knep gullet med 5,3 sekunders margin til en annen norsk jente, Lotta Udnes Weng. Tyske Antonia Frâbel tok bronsen. Hun var i mål 10,7 sekunder bak Marte. – Dette er utrolig stort og noe jeg aldri hadde trodd på forhånd. Å bli verdensmester betyr veldig mye. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa Marte til NTB etter målgang. Marte sa hun følte seg tung før start, men at det er noe hun ofte gjør i de rennene hun går fortest. – Underveis fikk jeg sekun- deringer på at jeg kjempet om gullet, og da var det bare å gå alt jeg maktet, sa den nybakte verdensmesteren. Forsøpleren er anmeldt Lasset med søppel som var dumpet i Bergsjøvegen på Bøverbru lå fortsatt urørt da miljørådgiver i Vestre Toten kommune, Anders Kvaløy Olsen dro for å undersøke fre- dag. Han hadde gitt forsøpleren en siste sjanse til å rydde opp etter seg og dermed unngå anmeldelse, ved å vente noen dager med å gå til politiet med saken. Fristen satte han til fre- dag. Miljøsynderen hadde imidlertid ikke grepet sjansen, og nå er saken anmeldt. Som Totens Blad skrev i forrige uke, ble det funnet gode spor i søp- pellasset, med informasjon som lett kan føre til identifisering av gjerningspersonen. Nå er saken hos politiet, men søpla ligger fortsatt i vegkanten på Bøverbru. Den er det kommu- nen som må ta seg av. I stedet for at forsøpleren selv tok ansvaret, må det nå brukes kommunale kroner på å ordne opp. – Det er kommunen som er grunneier, og det er grunnei- er som har plikt til å rydde opp. Det er kjedelig, men slik er det jo, sier Kvaløy Olsen.

For omtrent to år siden fikk mamma Heidi Rønning (39) brystkreft og Martine Rønning Bjørnås (18) ble pårørende. Sammen bidro de til et kraftfullt krafttak ved å dele sin historie med russen på Lena- Valle videregående skole. Snart er det igjen klart for årets «Krafttak mot kreft».

alle som i dag har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av. – Cellegift er det verste jeg har opplevd. Jeg håper virkelig at det kommer en behandling som ikke tar knekken på alle celler, men kun de som er syke, sier Heidi, som også er med i et prosjekt om senskader for unge kreftrammede. Nesten alle Tante. Onkel. Venn. Mamma. Pappa. Bestefar. Bestemor. En bekjent. – De som kjenner til noen som

har, eller har hatt, kreft kan reise seg, sier Anne Rui i Kreftforeningen. Det er stille i hallen når de aller fleste av ele- vene fra årets russekull reiser seg. Kanskje har de funnet sin motivasjon for å bidra som best de kan. 7., 8. og 12. mars skal russ fra både Lena-Valle og Raufoss videregående skoler, bygdekvinnelagene i Vestre og Østre Toten og Kolbu, samt byg- deungdomslagene på Eina, i Vestre og Østre Toten gjøre sin innsats, enten som bøssebærere,

eller ved å stå ved butikker og bensinstasjoner. – Det er i år femte gang vi samarbeider med russen om inn- samlinga, og vi håper jo å samle inn mer enn fjor, sier Unni Lund i Østre Toten bygdekvinnelag. – Det gjelder ikke bare å gå for livet, men også å gi for livet, sier Martine. I morgen reiser hun og mamma til Krakow for å besøke en skole. Allerede lenge før mamma ble syk, var yrkes- drømmen klar. – Jeg vil bli lege, sier hun.

Reddet ut fra brennende asylbolig på Skreia Litt før klokka 17 i går ettermid- dag brøt det ut brann i en asylbolig

Situasjonen var uoversikt- lig på brann- stedet på Skreia i går ettermiddag. (Foto: Jon Olav Andersen).

med å ta seg av beboere, og kunne derfor ikke gi noen opplysninger. Da brannvesenet kom fram, sto flammene ut gjennom vinduene i andre etasje i bygget. Det er tre

boenheter på stedet. Første røyk- dykker som tok seg inn, var brann- inspektør Hans-Morten Blikseth. Han har tidligere vært på branntil- syn på stedet, og var derfor godt

kjent med bygningen. – Det var en stor fordel å ha gått gjennom bygningen tidligere, sa Blikseth til vår avis på brann- stedet.

9

Elgkua fikk en smertefull død • Onsdag 24. februar 2016

God innsats i RIL-lekene

Den to og et halvt år gamle elgkua skulle kal- vet til våren, men i ste- det døde både hun og den ufødte kalven av kolikk. Fallviltnemnda er ikke i tvil om årsaken. Nils Paulseth i fallviltgruppa i Østre Toten er ikke i tvil om at elgkua Henriette Sechow Bie fant død i Balkeåsen torsdag hadde fått en langsom og smertefull død. – Hun har spist løkavfall, kon- staterer Paulseth, som har åpnet kadaveret for å finne årsaken til at ei to og et halvt år gammel, drektig elgku har strøket med. – Da blir de enten helt tømt for krefter i løpet av vinteren og dør om våren, eller så får de kolikk, som denne her, sier Paulseth. Han forklarer at løkav- fall ikke inneholder næring, men at elgen likevel gjerne spiser det i stedet for annen mat hvis det er mulig. – Det gjelder også potetavfall, sier Paulseth. Han mener at fire elger led den samme skjebnen i fjor vinter. – Kirkegård for elg – Som oftest medfører det døden. Det er ikke bare her det skjer, det er flere steder i kommunen. Østre Toten er blitt en kirkegård for elg, sier Paulset. Han forteller at dyret har hatt kolikk og vekselvis gått eller lagt seg ned, før det til slutt har dødd av kolikken. Sammen med elgkua døde også kalven som skulle komme til våren. – Vi har også funnet elger som har trykket ut store deler av tar- men, og drektig elgku som har trykket ut fosteret fordi de har hatt kolikk, forteller Johan Venger i fallviltgruppa. – Dette er rett og slett dyrepla- Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Jens Gaarder fra arrangør- klubben, Raufoss IL, hoppet meget bra under helgens RIL-leker i Lønnberget hopp- senter. (Foto: Ivar Håkerud). Sondre Myhre fra Raufoss IL leverte hopp på 60,5 og 63,5 meter og fikk med det 233,6 poeng, som var dagens høyes- te poengsum under helgens RIL-leker i Lønnberget hopp- senter. Myhre viste med det at han fortsatt kan hoppe på ski. På de neste plassene fulgte Oddgeir Heimdahl fra Raufoss IL og Steinar Fjeld fra Østre Toten skilag. Rennets nest høyeste poengsum oppnådde vinneren av klasse RC A, 16-år gamle Jens Gaarder fra Raufoss IL med 230,1 poeng. Han pres- terte to hopp på 61,0 og 60,5 meter til stilkarakterer på 17,5 og 18, og viste dermed at han er i god form foran kom- mende helgs hovedlandsrenn. Hans klubbkompis Gaute Laeskogen kom på andreplass, og også han viste lovende tak- ter selv om han denne gangen måtte se seg slått med 14,4 poeng. I gutter 12 år gikk seieren til Mats Lund Heimdahl fra Østre Toten skilag. Han hop- pet i K40 og noterte seg for lengder på 35 og 36,5 meter og vant klassen med 35,9 poeng til nestemann i klassen. I gutter RC D ble det dobbelt- seier til Raufoss IL ved Magnus Heimdahl og Morten Haug Haavi, mens Henrik Prøven fra Raufoss IL ble nummer to i RC C. Thea Minyan Bjørseth fra Lensbygda sportsklubb vartet opp med to lange hopp på 37,5 og 36 meter i jenter RCD og vant denne klassen med solid margin.

Henriette Sechow Bie fant elgkadaveret og gav beskjed til Nils Paulseth og Johan Venger i fallviltgrup- pa i Østre Toten. De slår fast at elgen har dødd av kolikk etter å ha spist løkavfall.

Anlegget er godkjent av Mattilsynet slik det er i dag. – Vi har snakket med kommu- nen. De har ikke noe ansvar for det. Vi har snakket med Mattilsynet, og de har heller ikke noe ansvar. Ingen vi snakker med har noe ansvar for dette, så da må vi rett og slett opplyse folk om hva som skjer med elg og rådyr

som spiser løk- og potetavfall. Vi ønsker ikke å henge ut noen, men å fortelle hvordan en må behand- le disse avfallshaugene. Har en slike avfallshauger må en grave dem ned med det samme, det må graves skikkelig ned, også rundt kanten. Elgen kan grave ganske dypt, så det beste er å gjerde inn, sier Paulseth.

geri, sier Paulseth. Løken og potetavfallet finner elgen på matprodusentenes avfallsdynger, og Paulseth tror det er mange som ikke er klar over hvor farlig dette avfallet er. Bør gjerdes inn – Det er det nok mange som ikke vet. Her vet jeg at Odd Hveem, som har løkavfall i nærheten her, gjør noe med problemet, sier Paulseth. – Vi har en god dialog med kommunen om dette. Vi graver det ned og dekker over det med kompost og hestemøkk, men elgen graver jo, så til våren skal vi sette opp et viltgjerde så den ikke kommer til, sier Hveem.

Grunneierlaget engasjerer seg Balke og Hveemsåsen grunnei- erlag har bestemt seg for å undersøke saken med den døde elgen nærmere. – Det kan godt hende det er riktig som Nils Paulseth sier, at dødsårsaken er at elgen har – Dette er noe vi ser veldig alvorlig på, og det er viktig å kunne underbygge eller avkrefte funnet til fallviltnemnda, sier Hveem.

Grunneierlaget har tatt kon- takt med Mattilsynet og flere andre instanser for å få satt i gang testing av prøver fra kada- veret. – Først må vi få svart på hvitt at det er dette som tar livet av elgen, og så må vi gå videre og informere og gjøre tiltak ut fra det vi finner, sier Hveem.

spist løkavfall, men vi synes det er viktig å få undersøkt kadave- ret og tatt prøver, sier leder i grunneierlaget, Ole Christian Hveem. Han var selv ute for å se på elgkadaveret lørdag, og bekrefter at det skal tas prøver av for å få alle fakta på bordet.

Ber folk bestille pass i god tid Politiet i Vestoppland oppfordrer alle til å være tidlig ute med å bestille nytt pass til ferien. Påsken er rett rundt hjørnet, og før man vet ordet av det, er sommeren her også. Er du en av dem som treng- er nytt pass i år, må du huske å fornye det i god tid før avreise. Og det gjør du aller enklest ved å for- håndsbestille time. Politiet oppfor- drer alle som trenger nytt pass til å forhåndsbestille time via telefon eller epost. På den måten unngår man den lange køen man risikerer å havne i dersom man møter opp til drop-in. Politiet minner også om at det er viktig å være ute i god tid, slik at man er sikker på at man har det nye passet på plass før avreise. – Vi anbefaler å bestille time allerede nå. I høysesongen kan man risikere både lengre ventetid og behandlingstid, så for å være sikker på at passet blir fornyet i tide til ferien, er det lurt å gjøre det nå med en gang, sier politiinspek- tør Ronny Hvalby Sollie.

! " # $ :5?@=>2.5ABC :5D),>1-=-'=(E :5;0/011 :53-'/011 :5<,+(/-'-=,>-)1

BØVERBRU: Trosterudvegen 3 LENA: Lenagata 54 RAUFOSS: Storgata 28

Hjemmebesøk Blomsterbinderi Gravmonumenter

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten

%%%&'()*+,-./011&)2 3'4&56765865799

www.begravelsesbyraaet.no DØGNVAKT 611 98 450

Made with