Onsdag 24. februar 2016

Alt innen dusjvegger!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Gjøvik 61 17 61 11

– etablert 1928

Onsdag 24. februar 2016 Nr. 8 • 89. årgang

Elgen lider etter å ha spist løkavfall Foto: Mina B. Sveen

Folkevalgt var litt for ivrig

Kommunestyrerepresentant Tor Gaute Lien (bildet) måtte i skole hos rådmann, ordfører og kommunalsjef etter at han hadde vært på Østre Toten syke- hjem for å forberede seg til å stemme over forslaget om å legge ned sykehjemsplasser. De folkevalgte kan nemlig ikke uten videre reise rundt slik.

Side 4-5

Raufoss får treårig linje

Foto: Ragnhild Fladsrud

Som en av de første i landet starter Raufoss videregående skole treårig ambulanseutdan- ning. Ida Samuelsen (17) fra Bøverbru, Anne-Marte Berget (17) fra Torpa og Idunn Baardsen (18) fra Fagernes blir dermed nest siste kull på den gamle toårige utdanninga. Side 7 Flere små kan få plass 31. august har vært den magiske datoen for krav på barnehage- plass året etter. Det er nå foreslått en lovendring som også vil gi barn født i september og oktober samme retten. – Foreldrene må søke før 1. mars, sier barnehage- sjefAne-Kristin Nærbøe i Østre Toten. Side 3 I over tre tiår har Karin Kirkeby fra Skreia drevet butikk på Skreia og Lena. Etter 24 år med barne- klær i Tekstilstua, er det rikholdige lageret i loka- lene i Narums-gården tømt. – Det blir godt, det er nok nå, sier Karin Kirkeby (68) som gleder seg til å bli ordentlig pen- sjonist. Siste side

Foto: Mina B. Sveen

Fallviltnemnda er sikre på at flere elger lider og dør hvert år fordi de spiser potet- og løkavfall fra avfallsdynger rundt i kommunen. – Det er rett og slett dyreplageri, mener Nils Paulseth og Johan Venger i nemnda. I forrige uke fant turgåer Henriette Sechow Bie (bildet) ei drektig elgku som lå død i Balkeåsen. Paulseth er, etter å ha undersøkt dyret, ikke i tvil om at elgen har dødd av kolikk

som følge av at den har spist løkavfall, og nå ber han folk gjøre ekstra tiltak, slik at elgen slipper å lide. Grunneierforeningen i området har nå enga- sjert seg i saken . Side 9

Foto: Ragnhild Fladsrud

Finske spor i landskapet

Midten

Karin blir pensjonist etter 24 år

÷20%

OPPHØRS-

Salg!

PUTER

÷10% ÷20%

÷30%

÷50%

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

÷70% ÷

÷40% 4

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Foto: Ragnhild Fladsrud

Made with