Onsdag 24. februar 2016

2

Onsdag 24. februar 2016 •

Spilte inn penger til viktige busser

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Reklame i særklasse Vi innlendinger har sittet litt småmisunnelige og sett på NRKs sommerunderholdning. Småsteder langs kysten har fått besøk av direktesendt fjernsyn, og resten av landet har kunnet følge sendingene fra minutt til minutt. I forrige uke kom nyheten om at nå er det Innlandets tur. «Kystbyene» rundt Mjøsa skal vises fram på direktesendt tv ei uke til sommeren. Det blir både Sommeråpent og minutt for minutt-sendinger. Ikke rart at vår lokale reiselivssjef var usedvan- lig blid og fornøyd da NRK slapp nyheten. For maken til turistreklame skal en virkelig lete lenge etter. Vi aner at det ligger mye inn- sats bak. Her er det brukt en del tid og penger på å få en profile- ring av både Skibladner og Mjøsa. Det var mange som ivret for at dette skulle skje, men det var langt fra noen selvfølge at vi i Innlandet skulle få en slik mulig- het. Nå gjelder det å utnytte sjansen maksimalt. For vi har så mye å by på, og her kommer et utstillingsvindu som det er van- skelig å fastslå verdien av. La oss håpe at denne uka i juli kommer med strålende som- mervær, og at Mjøsa og ste- dene rundt innsjøen viser seg fra sin aller beste side. Skibladner får uansett kjempe- reklame. Det fortjener den 160 år gamle damen, som har kjem- pet en tøff kamp år etter år. Men mjøsområdet har så mye mer å by på. Vi er imidlertid ikke i tvil om at folk i distriktet kommer til å være kreative og gjøre sitt aller beste for at dette skal bli vellyk- ket. Aner vi at mange allerede nå setter i gang med å gi båten en ekstra puss før sommeren? Vi har jo sett hvordan sommer- båten er blitt møtt rundt på kys- ten. Mjøsas fritidsbåtentusiaster kommer nok også til å bli lagt merke til. Nå er det mange som skal være med og dele æren for at dette er blitt en realitet. Vi synes alle involverte fortjener et ekstra klapp på skulderen. Dere har gjort en innsats som Innlandet som region kommer til å nyte godt av i mange år framover.

Gosen Gla’jazz sørget for at det svingte under konserten i Kolbu kirke søndag kveld. Fra venstre: Hans Petter Hveem, Terje Lund, Magni Hveem, Bård Jostad, Ole Anton Hoel, Erik Høthe og Pål Ivar Hoelsveen.

Søndag kveld svingte det i Kolbu kirke. Bak de svingende toner sto Gosen Gla’jazz, som med sin gratiskonsert spilte inn 8.250 kroner til drift av rullestolbus- sen og Fjellvollbussen.

opp i Kolbu kirke denne søn- dagskvelden. Variert program Det åpnet forrykende i det Gosen Gla’jazz slo an tonen med med melodien «Exaktely like you». Så fulgte «New Orleans» og videre «Blott en dag» med Magni Hveem som sangsolist. Hun medvirket i flere nummer, hvilket bidro til å heve totalinntrykket av konser- ten. Av andre låter vi fikk høre kan nevnes «Walk through the street» og «Lonesome and sorry». Den vakre salmen «Mitt hjerte alltid vanker» sto også på programmet og ikke å forglem- me «Gosen salme» som en av Gosens egne musikere, Erik utredning av det totale kollektiv- tilbudet i Oppland med henblikk på å bedre tilbudet til befolkning- en. Slik ble det ikke. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen delte intensjo- nen i forslaget, og ambisjonen om flere over på buss, men mente at man har utredninger og analyser nok. Disse blir fulgt opp med tiltak allerede inneværende år. Flertallet sendte problemstil- lingen videre til komité for sam- ferdsel og trafikksikkerhet og arbeidet med en strategisk kol- lektivplan for 2016-2019.

som representanter for hen- holdsvis Østre Toten handicap- transport og Fjellvolls Venner. – Vi spilte til inntekt for Frelsesarmeen i 10 år, men de tre siste årene har vi spilt til inntekt for Fjellvollbussen og de to siste årene også for rullestol- bussen, sa Ole Anton Hoel, som synes det er gledelig hvis de med sine gratiskonserter kan bidra til å holde disse bussene i drift. – Det er viktig å støtte opp om disse bussene for de gjør at vi kan bevare livskvaliteten selv om vi skulle bli bevegelseshem- met eller bli avhengig av rulle- stol, sa Ole Anton Hoel.

Hørthe, har komponert. Konserten ble avsluttet med vel- kjente «Amazing Grace», hvor også kantoren i Kolbu og Eina kirke, Anne Karin Gressbakken,

bidro med orgelspill. Viktig med støtte

Konserten var gratis, men de som ville, kunne gi et bidrag til driften av Fjellvollbussen og til Østre Toten handicaptransport. Det kom inn 8.250 kroner og det er penger som kommer godt med. – Det blir mange liter med diesel for disse kronene, sa Bjørn Slåtsveen og Bjørn Dystebakken, som var til stede

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Da det er en stund siden vi sist hørte Gosen Gla’jazz, bød gjen- synet med denne glade og fol- kekjære gjengen på en hyggelig musikalsk og berikende opple- velse. Det tror vi også det ble for de rundt 80 som hadde møtt

Færre skilsmisser i Oppland Antall skilsmisser og separasjo- ner gikk ned i Oppland i fjor,

2014 var det 408 separasjoner i Oppland og 351 skilsmisser. 2013 var det 384 separasjoner og 336 skilsmisser.

Nei til ny kollektivutredning Er kollektivtilbudet i Oppland

sammenliknet med året før. I 2015 var det 386 separasjoner i vårt fylke, og 318 skilsmisser. I

godt nok? Det står i alle fall ikke på kunnskapen, mener fylkes- tinget, som nylig sa nei til en alt- omfattende utredning av kollek- tivtilbudet i fylket. Bakgrunnen for diskusjonen var et forberedt forslag fra de fire opposisjons- partiene. – Vi ønsker å finne ut hvor skoen trykker for å få til et bedre busstilbud som gjør at færre bru- ker privatbil, sa Halvard Klevmark (MdG). De fire partiene ønsket derfor å bruke 300.000 kroner på en

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ragna Johanne Bradahl, Vestre Toten, født 1929, døde 9. febru- ar. Sissel Eline Haganes Holthe, Vestre Toten, født 1958, døde 11. februar. Arne Olsen, Vestre Toten, født

1952, døde 7. februar. Ruth Eva Ropphaugen, Vestre Toten, født 1964, døde 13. februar. Terje Evensen Evenrud, Østre Toten, født 1953, døde 10. februar. Erling Lundstad, Østre Toten, født 1943, døde 14. februar.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with