Factsheet gemeente Noordoostpolder 2012

In deze factsheet worden gewicht en psychosociale problemen van de jeugd (4-19 jaar) in de Noordoostpolder beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens die de afdeling Jeugd- gezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland in de periode 2008 tot en met 2012 verzameld heeft tijdens preventieve gezondheids- onderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Resultaten in het Speciaal onderwijs (SO) zijn hierin niet meegenomen. De onder- zoeken in het SO vinden plaats op andere leeftijd. Hierdoor vallen deze resultaten buiten de beschreven leeftijdscohorten. In 2012 zijn in de Noordoostpolder in totaal 2.084 kinderen opgeroepen voor een PGO. Dat waren 660 kinderen voor een PGO in groep 2, 769 in groep 7 en 655 in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Noordoostpolder

Meer ondergewicht in groep 2 In Noordoostpolder heeft 12% van de kinderen overgewicht. In Flevoland ligt dat met 15% iets hoger. In groep 2 is het percentage kinderen met overgewicht lager dan in de andere groepen. Daarnaast hebben opvallend meer kinderen ondergewicht in groep 2 dan in de andere groepen.

Gewicht Noordoostpolder2012

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO Totaal Totaal NOP Flevoland

Jeugdgezondheid 2012

(Ernstig) ondergewicht 17%* 8% 7% 11% 10% Normaal gewicht 75% 78% 78% 77% 76% Overgewicht 7% 12% 13% 10% 12% Ernstig overgewicht 2% 3% 2% 2% 3%

*=Significant verschillend van andere schoolklassen (p<0.05)

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with