Angela van der Burg-Bairati & Thomas Luyten - opSTAP Italiaans

Oefening 5 Werk in tweetallen. Voer de volgende gesprekken. Cursist A gebruikt de informa- tie hieronder, cursist B die op p. 115.

Cursist A: ’s Avonds op een formele bijeenkomst: Begroet degene die naast je zit.

De ander groet terug en vraagt wie je bent.

Vertel dat je meneer/mevrouw Bairati bent. De ander stelt zich voor. Reageer beleefd en vraag waar hij/zij vandaan komt. De ander geeft antwoord. Vraag of hij/zij die naam voor je kan spellen. De ander spelt de naam. Herhaal de naam en bedank hem/haar. ’s Middags op een terrasje: Je vriend(in) komt aanlopen en begroet je. Groet terug. Je vriend(in) ziet een vrouw zitten en vraagt of dat Laura is. Zeg dat het niet Laura is, maar Martina Alvarez. Je vriend(in) vraagt hoe je Alvarez schrijft. Spel de naam: A-L-V-A-R-E-Z. Je vriend(in) vraagt of ze Italiaans is. Vertel dat ze Spaans is en uit Valencia komt.

Oefening 6 Werk in tweetallen. Je bent in Italië. Wat zeg je als je:

1 vroeg in de morgen je buurman tegenkomt? 2 het kind van een kennis wilt groeten? 3 ’s avonds een verkoper in een winkel begroet? 4 laat in de avond afscheid neemt van een vriend?

Oefening 7 Werk samen. Zoek met behulp van een woordenboek of een vertaalapp de letterlijke vertaling van het spreekwoord hieronder. Bedenk daarna wat de be- tekenis zou kunnen zijn. Ken je in een andere taal spreekwoorden of uitdruk- kingen die hetzelfde betekenen? Controleer je antwoorden op de website.

Chi ben comincia è a metà dell’opera.

OEFENINGEN

ventisette 27

Made with FlippingBook - Online magazine maker