Torsdag 03. januar 2019

2

Torsdag 3. januar 2019 •

Korpsmusikk er livet for Stine Elise

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen

Daglig leder: Morten Linnerud

En trygg hverdag?

Stine Elise Sivesind Åmot tildeles Vestre Totens kulturstipend for ungdom. Den trompet- spillende 18-åringen fra Bøverbru lever og ånder for korpsmusikk. Kulturstipendet er på 15.000 kro- ner, og deles ut under kommune- styremøtet på Raufoss torsdag 31. januar. Stine Elise fikk den gledelig beskjeden et par uker før jul. Søknaden sendte hun i fjor høst. – Jeg ble veldig glad da jeg fikk den gode nyheten, forteller hun. Sivesind Åmot begynte å spil- le kornett i Bøverbru/Eina skole- korps i en alder av åtte. Siden da har det bare ballet på seg. Hun spiller fortsatt i skolekorpset. Der er hun også dirigent for junior- korpset. Stine Elise har vært med i Bøverbru musikkforening og er aktiv i Eina musikkforening. Om ikke det skulle være nok, så ble hun i fjor høst med i Åsnes hornmusikk. Vi snakker om Åsnes i Solør. En reise på nesten 40 mil tur/retur. Hver fredag tar hun turen. Med seg har hun Ola Fredheim Haug. Han er dirigent i Bøverbru/Eina skolekorps og lærer ved musikklinja ved Gjøvik videregående skole, der Stine Elise er inne i sitt tredje og siste år som elev. Hektisk korpshverdag Men vi er fortsatt ikke i mål med å fortelle om den hektiske korps- og musikkhverdagen hennes. Gjennom vennskapet med Fredheim Haug ble hun fjor med i Musikklaget Ustemt. Laget har medlemmer i alderen 16 til 28 år Like før jul bestemte Kenneth Gangnes seg for å legge hoppski- ene på hylla, og andre juledag ble det bekreftet i en pressemel- ding fra Norges skiforbund. – Det er vemodig. Det er med veldig blandede følelser at jeg sier stopp. Jeg føler en form for lettelse, men samtidig er det tungt å gi fra seg drømmene. Jeg gir meg ikke uten å ha prøvd, men det nytter ikke lenger, sier Gangnes, som pådro seg sin fjer- de alvorlige kneskade for ett år siden. I høst har han dessuten Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Når vi ser tilbake, noe en gjerne gjør ved et årsskifte, slår det oss at lokalsamfunnet framstår som ganske trygt. Det har ikke mang- let på kritikk av sammenslåingen av politidistrikter. I mars 2017 ble politiets operasjonssentral i Gjøvik lagt ned. Da skrev vi at politiet uansett ville bestå lokalt, men mange var likevel skeptiske til hvordan det skulle gå med nærpolitiet. Nå har nok ikke alt gått like smertefritt siden den gangen. Men det har skjedd mye i positiv retning, blant annet har kommunene fått tilbake en politi- tjeneste i form av politikontakter. Vi har imidlertid ikke sett de store overskriftene om at politiet ikke har bistått innbyggerne når noe alvorlig har skjedd. Vi tror en må regne med at alt ikke går helt på skinner til enhver tid. Noen hendelser der ikke alt forløper perfekt har vi også opplevd tidli- gere, og vi kommer nok til å se det en gang i blant i framtida. Nå kan det selvsagt være slik at vi i mediene ikke får rapportert om alt, at det er en medvirkende årsak til at det meste ser bra ut. For vi opplever dessverre at poli- tiet har blitt mer utilgjengelige, og i langt større grad ikke går ut med informasjon etter omorgani- seringene og andre praktiske endringer. Etter et stort påtrykk fra presseorganisasjonene har nå Politidirektoratet bekreftet at de jobber for å finne bedre løs- ninger. Problemet med mang- lende informasjon er ikke unikt i Innlandet, det gjelder i de fleste av landets politidistrikter. Pressorganisasjonene kaller det et demokratisk problem, og det er helt korrekt. Pressen spør ikke av nysgjerrighet, men på vegne av befolkningen. Likevel velger vi å tro at vi som bor på Toten har det ganske greit, og opplever at vi har det trygt i hverdagen. At det ikke er denne underrapporteringen som gjør at det ser såpass bra ut. Vi håper våre lesere sier fra til oss, dersom det motsatte er tilfelle.

Stine Elise Sivesind Åmot legger ned en utrolig innsats for korpslivet i Vestre Toten. 18-åringen fra Bøverbru tildeles kommunens kulturstipend for ungdom for 2019.

fra hele landet. Minst en gang i måneden samles de til helgese- minar. I fjor vant de 6. divisjon under NM i Trondheim. – Vi er en gjeng med korpsner- der som har fokus på spilleglede, samt å yte vårt beste, forteller hun. Stine Elise er opptatt med korpsmusikk fra tre til sju dager i uka. I tillegg spiller hun en del i Raufoss kirke sammen med orga- nist Kolbjørn Teien. Mange har hørt henne spille også i Aas kirke. På toppen av det hele er hun med på mange konserter i regi av musikklinja. Valg av skole var på ingen måte tilfeldig. Hun var aldri i tvil om hun skulle satse på korps og musikk. Det var heller aldri noen tvil om at hun skulle begynne i korps. – Spørsmålet gikk heller på når jeg og lillesøster Hilde Cathrin skulle starte, forklarer Stine Elise, som fikk korpsmu- sikken inn fra barnsbein av, tak- slitt med en lårskade. Kenneth avslutter en hoppkar- riere som har inneholdt mye, men som kunne vært enda større om det ikke hadde vært for alle skadene, Sin beste sesong hadde han i 2015/16, med gull i lag- hopp og sølv individuelt under VM i skiflyging. Samme sesong- en ble han norsk mester i stor bakke, og endte på tredjeplass sammenlagt i verdenscupen. – En veldig trist beskjed å få, men helt klart en avgjørelse tatt med sunn fornuft. Jeg kan bare takke Kenneth for alle de fantas- tiske øyeblikkene han har gitt oss, sier landslagssjef Alexander

ket være mor Anne Kari Sivesind og bestefar Halvard Sivesind. Flott miljø – Hvorfor bruker du så mye tid på korpsmusikk? – Korps handler om fellesskap. Miljøet er helt enestående. Her kan man være sammen på tvers av alder. Vi har alltid noe å prate om og det er alltid noen som for- står en. Korps skaper vennskap. – Hva med framtiden? – Det er ikke så lett å si. En av planene går ut på å satse på musikk i en eller annen form. En jobb i et orkester hadde vært kult. Jeg har i tillegg tenkt litt på hel- sevesenet, for jeg liker å jobbe med folk. Men jeg kommer aldri til å forlate musikken, svarer 18- åringen, som avslører at hun har søkt på Musikkhøgskolen i Oslo. Det betyr at hun i løpet av vin- teren/våren skal inn til prøvespil- ling. – Det blir spennende å se hvordan jeg takler en slik situa- Stöckl. – Kenneth er en hopper som virkelig hadde alt og som har videreført norsk hoppsports stolte tradisjoner på en meget god måte, sier sportssjef Clas Brede Bråthen. Også IL Kolbukameratenes leder Kai Henning Stensrud ønsker å takke. – Sammen med Maren Lundby har du vært og vil fort- satt være den beste ambassadør og forbilde et idrettslag kan ha som representant. Det står respekt av det du har oppnådd i hoppbakken, men også av avgjø- relsen du nå har tatt, sier Stensrud.

sjonen. Så får vi se hva som skjer, forteller hun. – Hva skal du bruke stipendet til? – 15.000 kroner kommer godt med. Jeg har blant annet et ønske å skaffe meg både flygel- horn og pikkolotrompet, og man trenger alltid noter. I tillegg ønsker jeg å fortsette å ta enkelttimer i musikk, slik jeg har gjort i regi av skolen, svarer hun. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Liv Hildegard Haavi, Vestre Toten, født 1930, døde 10. desember. Rakel Johansen, Vestre Toten, født 1946, døde 10. desember. Ottar Sigvart Kolstadbakken, Vestre Toten, født 1943, døde 13. desember. Kåre Lervold, Vestre Toten, født 1931, døde 13. desember. Ragnhild Anna Myhrvold, Vestre Toten, født 1922, døde 16. desember. Mari Skjerven, Vestre Toten, født 1923, døde 19. desember. Per Egil Andersen, Østre Toten, født 1975, døde 8. desember. Ragnhild Kubberud, Østre Toten, født 1925, døde 16. desember. Finn Reidar Skjelstad, Østre Toten, født 1941, døde 11. desember. Arne Smeby, Østre Toten, født 1947, døde 14. desember. Kjell Olav Tråholt, Østre Toten, født 1938, døde 16. desember.

Dagens sitat Falsk trygghet er tross alt bedre enn ingen trygghet.

Gangnes legger bort hoppskiene Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Øistein Rosen.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker