591177435

Betænkning

afgiven af

Kommissionen af 2$. Maj 1914 til Overvejelse af SpørgsmaaletomAdgang til Universitetet forDimittender fra Niels Brocks Handelskole

København Trykt lios J. H. S c h u l l z A/S 1915

Made with FlippingBook flipbook maker