גושפרתה - גיליון 930

15/3/2019 | ' ח' אדר ב | פרשת ויקרא | יום שישי פרתה גוש

הטרור החקלאי עוול חוצה גבולות 14 ' עמ

מבית

930

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

'אגדות טעם' סיפור חדש מתבשל 20 <<

מבצע 'שוד ושבר' עושה היסטוריה 24 <<

האיש 'אתהלך' - שניצח מחדש את הסטטיסטיקה 26<<

Made with FlippingBook - Online catalogs