Tirsdag 11. april 2017

S vanen

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Tirsdag 11. april 2017 Nr. 15 • 16. årgang Må få dispensasjon for Gjøvikhallen Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Trond Lillebo

Mange våpen på vidvanke

Har du et våpen fra en avdød i familien eller fra krigens dager lig- gende? Fram til 31. mai kan alle som har ulovlige skytevåpen ordne opp uten å risikere straff. Så langt har Vestoppland fått inn 24 våpen, men politiet vet det er mange flere der ute, bekrefter Tammy Nyborg, seksjonssjef for bevilling i Innlandet politidistrikt. Side 7

Det er endelig håp om å få til toaletter på Gjøvik gård som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Utfordringen er at det må til en dispensasjon fra fredningsbestem- melsene. Kultursjef Arne Moen og driftsleder Roger Nilsen har plane- ne klare for et heisetårn på nordre del av Gjøvikhallen, men vet ikke om de godkjennes. Gis det dispensasjon, kan rullestolbrukerne få tilgang til flere områder i hallen. – Det er viktig å gi Gjøvikhallen universell utformeing. Det vi har nå er for dårlig, fastslår driftslederen og kultur- sjefen. Side 3 Catering Selskap 61131500

Fornøyde samboere

Alarmsentral brann Innlandet og politiets operasjonssentral ligger nå samlokalisert vegg i vegg i politihuset i Hamar. Underbrann- mester Hans Christian Nøkle- holm (bildet) har både kartverk og lokalkunnskap på plass. Både politi og brann ser allerede positi- ve effekter av samlokaliseringen. Side 10-11

Foto: Torbjørn Aurvåg

Vi ønsker våre lesere og annonsører god påske!

Bekymret for trafikken

Gimlevegen har fått mye ekstra trafikk de siste årene, og Geir Halmrast (bildet) mener det i tillegg kjøres ganske fort. Han har bedt kommu- nen vurdere en sen- king av fartsgrensen, blant annet med tanke på skolebarna som ferdes her. Side 5

Vi har båtproduktene

catering

Åpent påske- aften 9-15

Første utgave etter påske kommer onsdag 19. april ! !

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Odd Martin Hesjadalen

Badeparadiset på Toten, Raufoss

!

Takstige til hytta?

En av verdens beste lakk- beskyttelser!

TOMTER SØKES!

2 trinn kr. 275,-

3 trinn kr. 395,-

Døgnåpen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Universal type. Innfestning kr 395,-

Svømmekurs for voksne Start 31/10 Tid kl. 20.30 Pris 1350 kr Ring for mer info. PÅSKEFERIEN Åpent alle da er: 11–19

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Priser inkl. mva. Evt. stigesikring kommer i tillegg. VI KAN MONTERE! TLF. 991 22 992

www.kramboden.no www.nordengenas.no

Totenbadet Badeland og Svømmehall www.totenbadet.no Tlf. 61 15 91 80

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

boligpartner.no

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Made with