2017 MANN-FILTER Air Program Sheet

MANN-FILTER air filter program overview – top 100 parts

Part #

Filter Type

Rank POP

VIO Trend

Part #

Filter Type

Rank POP

VIO Trend

C 3698/3-2

C 18 143 C 12 178 C 33 102 C 30 170 C 26 151 C 32 164 C 2861-2 C 31 190 C 36 003

Element

1 A

2,433,193

Element

51 C

65,046

u

q

C 43 139 C 27 114

Element

2 A

501,775

Element

52 C

11,499

p

q

Element

3 A

825,148

Element

53 C

55,045

q

q

C 3397

Element

4 A

252,688

Element

54 C

146,775

p

q

C 25 114/1

Element

5 B

1,202,494

Element

55 B

242,560

q

q

C 35 126 C 30 139

Element

6 B

188,265

Element

56 B

95,651

p

q

Element

7 B

230,110

Element

57 C

58,571

q

q

C 35 154/1

Element

8 B

2,151,944

Element

58 C

41,249

p

q

C 37 100 C 32 130 C 28 125

Element

9 B

411,911

Element

59 B

216,418

p

p

C 2851

Element

10 B

499,990

Element

60 C

178,545

p

q

C 34 104

Element

11 B

364,995

Element

61 C

7,334

p

q

C 30 195/2

C 1677

Element

12 B

79,470

Element

62 D

846

q

q

C 4312/1 C 43 102 C 35 154

C 35 148

Element

13 B

95,302

Element

63 B

441,720

p

q

C 2558/5 C 36 145 C 38 116

Element

14 B

1,928,413

Element

64 C

71,013

u

q

Element

15 A

2,189,634

Element

65 D

60,101

p

q

C 3210

Element

16 B

149,386

Element

66 C

56,327

p

q

C 25 004 C 27 006

C 1869

Element

17 C

54,751

Element

67 D

23,162

q

p

C 33 106

Element

18 C

57,372

Element

68 C

9,872

q

q

C 37 153/1

C 1996

Element

19 B

367,370

Element

69 C

27,818

q

q

C 30 189

C 39 002 C 47 109 C 31 002

Element

20 B

649,845

Element

70 B

306,374

q

p

C 24 137/1

Element

21 B

273,673

Element

71 C

12,384

p

q

C 36 004

Element

22 C

261,969

Element

72 D

52,081

p

q

C 3361-2 C 27 125 C 41 110 C 26 168 C 33 001 C 29 132 C 31 149 C 69 226

C 1041

Element

23 C

27,823

Element

73 C

29,909

u

q

C 54 165

Element

24 C

174,876

Element

74 D

58,026

p

q

C 3170/1-2

Element

25 B

209,906

Element

75 D

6,861

q

q

C 1652

Element

26 A

703,254

Element

76 C

21,885

q

q

C 25 146 C 30 122 C 29 200 C 40 174

Element

27 D

50,847

Element

77 C

104,328

p

q

Element

28 C

95,546

Element

78 D

14,265

q

q

Element

29 C

62,392

Element

79 C

13,880

q

q

Element

30 D

42,636

Element

80 D

107,174

p

q

C 30 153/1

C 29 122/1

Element

31 B

113,905

Element

81 C

71,147

q

q

C 25 114 C 39 219

C 3594/1

Element

32 B

263,789

Element

82 C

86,348

q

q

C 3689 C 1596

Element

33 B

404,201

Element

83 D

27,902

p

q

C 28 125/1

Element

34 B

339,282

Element

84 D

9,429

p

q

C 33 004 C 14 114

C 3483/1

Element

35 B

465,989

Element

85 C

74,707

p

q

C 2245

Element

36 C

67,559

Element

86 C

246,221

q

q

C 3479

C 31 144

Element

37 C

27,757

Element

87 D

24,191

q

q

C 37 153 C 32 338 C 29 105 C 31 196

C 16 114 X

Element

38 A

1,811,968

Element

88 C

182,407

q

p

C 30 005

Element

39 C

31,145

Element

89 B

140,158

q

p

C 4373/2

Element

40 C

125,255

Element

90 D

5,530

q

q

C 41 173

Element

41 B

102,451

Element

91 C

48,126

q

q

C 27 192/1

C 3388

Element

42 B

344,397

Element

92 D

9,294

q

q

C 27 004

C 118

Element

43 N

111,072

Element

93 C

65,488

p

q

C 3090

C 31 130 C 31 122 C 24 106

Element

44 C

33,325

Element

94 D

105,173

q

q

C 33 194 C 18 161 C 3090/1

Element

45 C

106,329

Element

95 D

33,359

q

q

Element

46 C

42,728

Element

96 C

37,451

q

q

C 27 154/1

Element

47 C

33,325

Element

97 C

228,760

q

q

C 34 175

C 2287

Element

48 C

104,801

Element

98 D

14,588

q

q

C 25 110-2

C 35 215 C 26 022

Element

49 D

13,230

Element

99 D

126,168

p

q

C 29 006

Element

50 D

54,244

Element

100 A

546,729

p

u

©2017 MANN+HUMMEL GmbH. All Rights Reserved. 801 Corporate Center Drive, Suite 128 • Raleigh, NC 27607 • www.mann-filter.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker