Onsdag 20. september 2017

Nå er det tid for understellsbehandling!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Onsdag 20. september 2017 Nr. 33 • 90. årgang – etablert 1928 Ønsker åpenhet rundt demens

Usikkert for Fugleparken

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Ragnhild Fladsrud

Siden 1950-tallet har Fuglepar- ken på Raufoss vært en attrak- sjon. Framtidsutsiktene er nå høyst usikre, etter første politis- ke behandling mandag. – Det er nye lover og forskrifter som vi må rette oss etter, sier driftssjef Bodil Evenstad og rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten. Side 5 Stor innsats fra egne folk

Ragnhild og Hans Peder Gaarder (bil- det) har vært kjæres- ter i 58 år. Ragnhild ble rammet av demens for 12 år siden, og sliter med å kommunisere. Ektemannen synes likevel de har kvali- tetstid sammen. Som pårørende har han mange ganger vært sliten, men synes det er viktig å snakke med andre om situa- sjonen. – Vi må ha mer åpenhet rundt demens, det er ikke noe å skamme seg over, mener Hans Peder Gaarder.

Kims på Skreia er én av to bedrifter på Østre Toten som er pålagt å ha industrivern. I forrige uke deltok fabrikkens egne folk under den første

fullskalaøvelsen som er gjennomført i lokalene.

Side 3

Side 9

Foto: Mina B. Sveen

Endelig toalett på Lena

Mitsubishi Kirigamine Hara 6,6 KW varmepumpe! Du kan også velge å dele opp betalingen rentefritt i opptil 12måneder. Egen stor varmepumpestand i messehallen. MARKENSTILBUD!

Et fullgodt offent- lig toalett har lenge vært etterlyst på Lena. Nå er bruken av Lenaparken og lekeanlegget blitt omfattende, og Ivar Karlsen og Steffen Fossum (bildet) gleder seg over at tilbudet nå er på plass.

19.700,-

!

BEST I TEST PUMPEN! # # $ %%% #

Side 4

Thomasdalen 2 - 2818 Gjøvik - tlf. 61 13 35 55 - www.gvs.no

Foto: Mina B. Sveen

15% på GaitLine modeller

VI TAR JOBBEN! - Ventilasjon for næring, industri og private - Alt av blikkenslager- arbeider - Piperehabilitering med innvendig rør - Taktekking med papp, metall eller takplater

TANNLEGENE I SØRBYEN

Gaitlinedag torsdag 21/9!

Hvalby • Laeskogen • Forberg Erfarne tannleger i hyggelig miljø. Gratis parkering! 61 18 60 60 ✆

Tlf. 991 22 992 www.nordengenas.no

Gratis fot og ganganalyse

av fysioterapeut kl. 12:00–18:00

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Valdresvegen 4, Gjøvik

tannlegesorbyen.org

Storgata 6, 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 63 15

Made with FlippingBook HTML5