Vejviseren 1913

n p f Foretager alle alm. Bankforretninger. ^ fndlaari og. Indskud paa Bankbog. R n v p r udlejes f r i \ / ro û ï’ H i d i i r i P F modtages til i D Ü A C I 15 K r.-aarlig . V c U I U l b c t y e i Opbevaring. Smaa Boxer til Opbevaring a f Livspolicer, Sm y k k e ro .l.å 5 Kr. aarl. GjentofteKommunesVejviser 1913 . Den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, Aktieselskab. Indbetalt Aktiekapital:, 60 Millionér Kroner. Reservefond. . 10 Millioner Kroner. H E L L E R U P A F D E L I N G S t r a n d v e j 173—175. Kontortid I0--3 og 5s/2- 7 Eft. Telefon Hell. 960. Banken besørger alle almindelige Bankforretninger: Modtagelse af Indlaan paa Sparekassevilkaar og paa længere Tid. Diskontering og Inkassation af Veksler paa Ind- og Udland. Udlaan mod Dépôt. Indrømmelse af Kassekredit mod Depot eller Kaution. Udstedelse af Veksler og Akkreditiver paa alle større Pladser i de 5 Verdens­ dele samt telegrafiske Udbetalinger. Modtagelse af Værdipapirer til Opbevaring i aabent Dépôt. Køb og Salg af Aktier og Obligationer. Køb og Salg af fremmed Mønt. Indfrielse af Kuponer. Sparekasse-Boxer udlejes à 5 Kr« aarlig.

Made with