Snabböversikt över Moxi - SVE

Snabböversikt över Moxi

Pro

800

700

600

500

Kanaler

20

20

16

10

6

Signaturegenskaper Ordlista SpeechZone 2

Justeras i bullriga omgivningar till en optimal mikrofonstrategi som fokuserar på tal från alla riktningar Hörapparaterna samverkar för att fastställa talets riktning Automatiskt program som identifierar och smidigt anpassar sig efter olika miljöer med särskilt fokus på konversationstyp Balanserar dynamiskt relevanta faktorer för att ge bättre taluppfattning och ökad komfort samtidigt somden naturliga ljudkvaliteten bevaras Specialiserade anpassningsstyrda inställningar som förbättrar musikupplevelsen Streamar konversationer från telefonörat till motsatt öra utan att tillbehör krävs Hjälper på ett intelligent och smidigt sätt brukaren att vänja sig vid förstärkningen som krävs för långsiktig taluppfattning efter första anpassningen Riktverkande strategi som fångar upp och undertrycker buller från flera olika bakgrundskällor Återskapar örats akustik för enmer naturlig riktverkan Komprimerar och förflyttar ohörbara högfrekvensljud till ett lägre frekvensområde som är lättare att uppfatta

SpeechZone 2

SpeechZone

Binaural spatial bearbetning

SoundNav

7 miljöer

6 miljöer

5 miljöer

2 miljöer

AutoMic

Sound Conductor

MyMusic

Automatisk binaural

Automatisk binaural

Binaural Telefon

Automatisk Tillvänjningshanterare

Funktioner Adaptiv riktverkan

Multiband Multiband Multiband Multiband

Pinna Effect

Frekvenskompression

AntiShock

Eliminerar obehag av plötsliga impulsljud

På alla tekniknivåer:

Pro Premium har allt och fokuserar på tal från alla riktningar

800 Binaural bearbetning för att uppfatta tal i buller

700 Urskiljning av tal i bullermiljöer

600 Automatisk

500 Manuell

• Log It All • Natural Sound Balance • Datalogging • Återkopplingshanterare • Vindkontroll • Tinnitusmasker • DuoLink

• Easy-t • Plasmabeläggning • WDRC-bearbetning med NAL-NL1, NAL-NL2 och DSL v5 • Linjär bearbetning med DSL v5

Tillbehör ger dig ytterligare verktyg för att lösa brukarutmaningar. De finns för alla tekniknivåer.

unitron.com/se 14-074 028-6155-09

Made with