294526366

DET SCHOUBOESKE INSTITUT

OG

N. F. S. GRUNDTVIGS l æ r e r v i r k s o m h e d s a m m e s t e d s .

E T T ID SB ILLED E

».

AF

FREDERI K NYGÅRD. k

KJØBENHAVN.

K A R L S C H Ø N B E R G S F O R L A G .

BIANCO LUNOS KGL, HOF-BOGTRYKKERI.

l88o.

Made with FlippingBook Online newsletter