Kostra rapport 2016

Nøkkeltall for Østfold-kommunene

Ureviderte KOSTRA-tall for 201 6

Made with