150388_Forskningsetikk_nr4_BF

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 4 • Desember 2015 • 15. årgang Forsknings etikk

Ebola-utbruddet: Når forskningen haster

Ny bok om etisk skjønn

Skal kartlegge gråsonene

Opprørt over meldeplikten

Made with