591166077 efter elena

LOVE FOR BORGERVENNEN AF 1788, FORSØRGELSES-, UNDERSTØTTELSES- OG LAANESELSKAB FOR BORGERSTANDEN,

ALLERHØJST STADFÆSTEDE AD MANDATUM GENNEM INDENRIGSMINISTERIET DEN 11. SEPTEMBER 1906.

KJØBENHAVN . \V. J. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI. 1906 .

Made with