294545468

Dall tog sin Afsked 1923, blev A. Rosendal hans ET termand 3. Januar 1924, og N. C. Petersen res. Kpl. 3. April 1924. Det gamle Sogn tæller saa endnu mindst 15000 Indbyggere. Saaledes staar nu efter 50 Aar For# lob St. Stefans Kirke som Moderkirke med en stor Børneflok om sig. Det gamle

Sogn er nu delt i 8 Sogne *) med 2 Distrikter. Overfor al Tale om Hovedstadens „Afkristn ning“ er denne Udvikling et Vidnesbyrd om, at den danske Kirkes tusindaarige Træ endnu kan skyde friske Skud, og Herren har endnu meget Folk i den store Stad. Kirken staar som et skønt Vidne om den Slægts Kærlighed til Guds Ord, som rejste den, og som et Vidnesbyrd om, at Menighedens Arbejde i Herren ikke er forgæves.

J) Brorsons Kirke er udskilt fra Helligkors Sogn.

23

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET

Made with FlippingBook flipbook maker