92631 - Pedagogsch medewerker Jeugdzorg

Naamexaminator: (voluit schrijven inblokletters) …………………………………………

Handtekening:

Functie: □ BPV

Naaminstelling …………………………………………

□ Opleiding

Naamexaminator: (voluit schrijven inblokletters) …………………………………………

Handtekening:

Functie: □ BPV

Naaminstelling …………………………………………

□ Opleiding

Totaal aantal puntenWP2.2 alleen optellen als er geen onvoldoende is

Cesuur Allebeoordelingscriteria zijnmetminimaal voldoende beoordeeld. Normering Goed: ≥ 16 punten Voldoende: Alle criteria zijnmetminimaal voldoende beoordeeld Onvoldoende: Tenminste één vande criteria ismet onvoldoende beoordeeld Beoordelingwerkproces2.2Biedt het kind/de jongerepersoonlijke verzorging (aankruisenwat van toepassing is)

 Dit werkproces is beoordeeldmet goed  Dit werkproces is beoordeeldmet voldoende  Dit werkproces is beoordeeldmet onvoldoende

Naamexamenkandidaat: (voluit schrijven inblokletters)

………………………………………..

Handtekening:

………………………………………..

(voor gezien)

StichtingConsortiumBeroepsonderwijs Z&Wserie 2014 OpleidingPedagogischmedewerker 4 jeugdzorg Examencode 2014-pm-4-jz-e1

Made with