3341074771

Betænkning

afgiven af

U 1 p

Udvalget angaaende Foranstaltninger for Persontrafik mellem Jernbanestationerne i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjentofte Kommuner.

:7 -f

I # . $ # '•»,:•>• ?. *i ■■.V

r' >-:

'i

'.C.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz A/S.

tf. f:'

Made with FlippingBook Online newsletter