Onsdag 07. september 2016

2

Onsdag 7. september 2016 •

Åpningsfest for rundkjøringa

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Madonna på veggen

Søndag blir det en historisk dag i Balke kirke. Et minne fra tidlig katolsk tid kommer på veggen igjen. Det er selvsagt ikke origi- nalen, med en flott kopi av den originale Balke-madonnaen som skal få permanent opphold i kir- ken. Originalen er fra rundt 1250, men den forsvant fra Toten for mange år siden, og oppbevares i oldsakssamling- ene i Oslo i klimaregulerte omgi- velser. Før den ble sendt fra Toten, hadde figuren ligget gjemt under kirkegulvet fra reformasjonen. Det er blitt en flott kopi, og all ære til treskjæreren som har måttet bruke øyemål for å gjen- skape det som først ble laget for 800 år siden. Forgylling og maling er også gjort av en ekspert, så det er ingen tvil om at vi totninger har noe å glede oss til. Nå var det ingen selvfølge at vi skulle få se Balke-madonna- en igjen på Toten. Det må også gå mye ros til initiativtakerne og komiteen som har fått omsatt ideen til noe håndfast. En raus gave fra et legat gjorde finansie- ringen mulig. Selv om madon- naen er gammel, er kirken enda eldre. Det er dermed ikke bare å ta seg til rette og spikre noe på veggen, i den grad det lar seg gjøre i de solide middelal- derveggene. Riksantikvaren har vært koblet inn med tanke på plasseringen. Her må det åpenbart ha vært jobbet godt av alle involverte, og det fortjener de ros for. Vi gleder oss til å se kunststykket på sin rette plass. Flinke totninger I dagens avis forteller vi om foretaksomme folk på og fra Toten som har etablert levedyk- tige virksomheter, det være seg galleri, kafé, spesialforretninger eller spennende nettsteder. Så skriver vi også at Mat fra Toten hadde kø og beste stand på Matstreif i helga. Folk på og fra Toten er faktisk veldig flinke, må det da være lov å si i all beskjedenhet.

Onsdag i forrige uke sørget ordfører Leif Waarum og leder av fylkeskommunens samferdselskomite, raufossingen Anne Elisabeth Thoresen for snorklippinga og den offisielle åpninga av den nye rundkjøringa på Raufoss.

I forrige uke inviterte Statens vegvesen og Oppland fylkeskommu- ne til offisiell åpning og feiring av et solid løft for Raufoss sentrum.

nordover i Storgata. Det vil ta litt tid – men de kommer, sa ordføre- ren. Han takket for tålmodighe- ten til alle som måtte leve med utfordringene som har fulgt med utbygginga. Klippet snora Mens leder av fylkeskommunens samferdselskomite og raufossing Anne Elisabeth Thoresen og ord- fører Leif Waarum foretok snor- klippinga midt i rundkjøringa, ble trafikksikkerheten ivaretatt av to oransjekledde herremenn som stanset trafikken for ei lita stund. Forhåpentligvis ble dette bilis- tene siste minne om mange år med trafikkork og plundrete tra- fikkforhold akkurat her. Toten, født 1933, døde 25. august. Bjørn Bergsjøbrenden, Østre Toten, født 1937, døde 21. august. Margit Bjørnstad, Østre Toten, født 1928, døde 18. august. Svein Willy Engebakken, Østre Toten, født 1941, døde 20. august. Harald M. Holthe, Østre Toten, født 1932, døde 20. august.

området rundt Raufoss stasjon, med blant annet universell utfor- ming og bedre trafikkavvikling for både tog, buss og taxi. Miljøgate Den sørlige delen av Storgata har også blitt miljøgate, med bedrede forhold for alle trafikanter. Det er dessuten investert i ny gatebelys- ning fram til lyskrysset i Storgata. Med godvær og gratis kringle og kaffe fant ganske mange seg godt til rette på de nye benkene – Det blir også showkamp for herrer, med både eldre og yngre spillere fra Skreia. Her har vi fått med noen spillerne fra det berømte laget som førte Skreia til nivå tre i 1979, sier Buflaten. Om det blir sjuer eller nier-kamp avhenger av hvor mange spill- bare fotballbein de får til rådig- het. Selv om det fortsatt gjenstår litt før alle detaljer er på plass betyr det mye at banen nå er klar. – At vi nå har en helårsbane er et stort løft, som sammen med hallen gjør at vi får et komplett anlegg og legger til rette for akti- vitet for barn og unge, sier Buflaten.

ved stasjonsområdet. Flest av den eldre garde, men en liten gjeng fra Veltmannåa barnehage tok også turen da de hørte tonene fra Johan Narum og band. Et ordentlig løft – Dette er et solid løft, som betyr mye for Raufoss sentrum og Vestre Toten, sa ordfører Leif Waarum, som også forsikret om at det er mer i vente. Han berøm- met den kunstneriske rundkjø- ringa, som foruten å se bra ut med belysning på kveldstid, har til hensikt å holde farten nede og bedre trafikkavviklinga i et mangeårig problemområde i Raufoss. – Vi er nå ferdig med første steg. Vi har også planer videre Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Harriet Haugerud, Vestre Toten, født 1925, døde 26. august. Grethe Margot Overhalden, Vestre Toten, født 1944, døde 26. august. Elsa Theodora Schjerven, Vestre Toten, født 1919, døde 29. august. Olaf Johannes Bergrud, Østre

Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

Til sammen 34 millioner kroner er nå investert i ei rundkjøring for krysset mellom fylkesvegene 110 og 114, samt opprusting av

Familiedag med nytt kunstgress Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

Etter en enorm dugnadsinnsats siden juni, er lørdag dagen for høytidelig åpning av den nye kunstressbanen til Skreia IL. – Dette kombinerer vi med familiedagen som vi pleier å ha på denne tida hvert år, sier Vidar Buflaten i Skreia IL. I løpet av dagen blir det turne- ring med tre mot tre for sekså- ringer, og i alt 13 kamper hvor de fleste av nærmere 150 aktive fot- ballspillerne i klubben får vist seg fram. Det blir selvfølgelig høytidelig snorklipping, og Toten Janitsjar underholder.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with