Onsdag 07. september 2016

vinter. Bestefar var sikker i sin sak, mener vi å huske. Vi antar at slike tegn ikke går ut på dato om dette var mange år siden. Antagelig er vi nødt til å skaffe oss ei bok og notere hvordan det faktisk blir denne vin- teren. Når vi får gjort det de neste 30 årene, har vi sannsynligvis grunnlag for å starte virksomhet som lokal værspåmann. Imens finner vi fram snøskuffa, bare for sikkerhets skyld.

det for øyeblikket av rognebær. Naboen hadde nemlig vært i dialog med lokale vær- tegneksperter, som hevdet at mye bær på rogna forteller at vi har en snørik vinter i vente. Det var dette fenomenet som ble gjenstand for noen betraktninger. For vi for vår del har hørt at det er stikk motsatt. De eldste i stammen fortalte oss alltid at rogna ikke skal bære tungt to ganger, og at masse rognebær forteller at det blir en snøfattig

Da vi her forleden dag var bortom postkas- sa, ble det litt tid for filosofering. Ikke det at vi får andre brev enn kjedelige regninger i den kassa i særlig grad, men vi kom altså i prat med naboen som også var ute et lite ærend. Vi tenkte litt høyt om kommende vinter. Den byr jo på helt nye og spennende muligheter, i motsetning til snøen som falt i fjor. Nettopp snø var tema. Rundt oss bugner

Onsdag 7. september 2016

• Siden sist

Ryddet opp rundt eldreboligene selv

Åge Myrland og Terje Vasveen kjørte bort mange lass med kvist og kvas.

I årevis har beboere i leilighetene i Stasjons- vegen på Skreia ergret seg over mannshøyt ugras og teinung som både stenger for utsikten og skygger for sola. I forrige uke stilte famili- ene deres på dugnad. – Dette har vi ergret oss over i mange år. Buskaset i skråningen her begynte å bli så høyt at vi nærmest bare så fabrikkpipa som stakk opp i retning Skreia, sier Gudrun Sønsterud (84), som bor i en av leilighetene i Stasjons- vegen på Skreia. Foran husene er Mina B. Sveen mina@totesn-blad.no

det nyslått plen, men langs jern- banetraseen har både teinung og høyt gras overtatt. – Det er vanskelig å slå her fordi det ligger jernbaneskinner på en del av området, sier Sønsterud. Hun og de andre beboerne har flere ganger vært i kontakt med Østre Toten kom- mune for å høre om de kan rydde opp. Kommunen har leid inn Skreia idrettslag til å slå plener i resten av sentrumsområdet, men akkurat denne stripa blir for tid- krevende på grunn av skinne- gangen. Mange timers dugnad – Vi har lenge hatt et ønske om å gjøre noe med området, og kunne tenkt oss å legge på mer jord og jevne ut slik at det blir lettere å slå her. Foreløpig har vi

Gudrun Sønsterud, Gerd Myrland og Marit Johannesen har endelig fått utsikt til Skreia, takket være dugnadshjelp fra familien. Her samler Anne Myrland, Bjørg Vasveen og Karin Evensen sammen kvist mens Åge Evensen, Terje Vasveen og Åge Myrland kjører vekk avfallet.

ikke hatt penger til å kunne prio- ritere det, sier eiendomssjef i Østre Toten, Bjørn Eng. Dermed har graset vokst, og buskas har fått fotfeste. Onsdag i forrige uke var det imidlertid slutt, en dugnadsgjeng med ryd- desager, river og tilhengere duk- ket opp klokka åtte om morge- nen, og gav seg ikke før den siste rognebusken hadde falt. – Vi har mødre og svigermø- dre som bor her, så vi ville rydde opp her, sier Åge Myrland. Sammen med Anne Myrland, Karin Evensen, Åge Evensen

Bjørg Vasveen og Terje Vasveen, var han i sving i mange timer denne onsdagen. Trivsel – Det blir nok noen lass å kjøre vekk, sier Myrland. Beboerne er begeistret over inn- satsen. – Nå blir det veldig fint! Det har vært så stygt å se på dette bus- kaset, sier Sønsterud. Hun har bidratt i forpleiningen sammen I fjor ble det hogd 1,3 millioner kubikkmeter tømmer i Oppland, som er det høyeste kvantum de siste 10 årene. Fylkesmannen forventer like stor aktivitet i år, og når nærmere 800.000 kubikk- meter er hogd de første sju måneder av 2016, ser det lyst

med Gerd Myrland (92) og Marit Johannesen (73), som har bakt kringler og kokt kaffe til arbeids- folket. – Det blir mye bedre trivsel her nå, sier Sønsterud. Også kommu- nen bifaller innsatsen. – Vi sier selvfølgelig ikke nei takk til slik flott, frivillig innsats, sier eiendomssjefen. Han håper det etterhvert vil bli mulig å priori- tere en mer langsiktig løsning på problemet.

Hogger stadig mer tømmer

www.rentawreck.no

Størrelse:

Fra pris:

ut. Oppland og Hedmark står for 40 prosent av avvirkningen i lan- det i første halvår 2016, hen- holdsvis 13 prosent i Oppland og 27 prosent i Hedmark.

Trenger du varebil? Ringveien 3, 2815 Gjøvik

350,- 595,- 745,-

3-4 m 3 6-8 m 3

10-12 m 3 15-17 m 3

995,- 19-30 m 3* 1295,- *CI m/løftelem

Ring 97 18 00 66

Ta EU-kontroll hos en nøytral aktør!

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

NAF Senteret Gjøvik Tlf. 08 505 – naf.no

Made with