Onsdag 17. juni 2015

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 17. juni 2015 Nr. 25 • 88. årgang

Full taushet om vegkonflikten

30 millioner ekstra

Foto: Mina B. Sveen Foto: Thea Romsås

Ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad (bildet), er strålende fornøyd med at fylkestinget i Oppland har bevilget mer penger til Lena-Valle videregå- ende skole. I går ble det klart at et nytt Lena-alternativ til en utbygging på Presteseter utgår. Det blir hest på Lena og gris, ku og sau på Reinsvoll. Side 7 Tar over YX på Eina

Minimal aktivitet på anleggsstrekningen i

Totenvika gjør at mange stiller spørsmål om entre- prenør Åge Haverstad AS er i ferd med å pakke sammen og reise hjem. Verken Statens vegvesen eller entreprenøren selv vil svare på om frykten er reell. Det synes åpenbart at arbeidet med vegen er forsinket, men heller ikke det vil noen uttale seg om. Østre Toten kommu- ne er involvert i forhold til utbygging av vann og avløp. Heller ikke kom- munen vil si noe som helst om mulige forsin- kelser.

May Kristin Ulven (bildet) har nå fått nøkkelen til YX-stasjo- nen på Eina, og hadde i går sin aller første arbeidsdag som ny driver av bensinstasjonen. Hun gleder seg nå til å stå bak pøl- sedisken, og vil at YX-stasjo- nen fortsatt skal være en hyg- gelig møteplass. Side 4

Side 8

Foto: Mina B. Sveen

BESTILL KATALOG!

Nå er det hagetid!

Yunik Woodcare Superdekk 14 år 870; 698; 698; Gjøco Oljemaling 598; Yunik Woodcare ODB 10 år

Alunrot

Rødbladet blærespirea

Hudpleie, fotpleie ogmassasje til både kvinner ogmenn Se vår nye hjemmeside og følg oss på Facebook

129,-

139,-

Plantejord

FORIS

149,-

Kvalitet!

Se hyttene og bestill på boligpartner.no

Snakk med fagfolk

Åpent hele sommeren!

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Tlf. 61132878 -Storgt.10-Gjøvik Priser og åpningstider - se vår hjemmeside: www.svanen-hud-og-fot.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

2

Onsdag 17. juni 2015 •

Flott innsats av turnforeningen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

En stor satsning I går vedtok Fylkestinget i Oppland at Lena-Valle videre- gåendes nye fjøs skal bygges på Reinsvoll, på området til Presteseter. Dermed har politi- kerne valgt å se bort fra nabo- enes ønske om å få slippe dyrehold i nabolaget. Da støtter de seg blant annet til vurdering- ene fra helsemyndighetene om at det ikke er forbundet med helsefare for naboer å bygge et nytt fjøs på Reinsvoll. Samtidig er det de siste dagene dukket opp et par helt nye forslag om å lokalisere fjø- set i tilknytning til skolen på Lena. Det ble en del diskusjon om de nye alternativene som nærmest hadde kommet over natta, men flertallet landet på Presteseter. Sannsynligvis ville det også kommet naboprotester fra Lena, dersom det skulle etableres nytt fjøs med grisehold der. Vi synes det viktigste i denne debatten er at det nå faktisk gjøres vedtak om framtidsrette- de og store satsinger på land- bruksutdanningen på Toten. Fylkestinget sa i går ja til å plusse på ytterligere 30 millio- ner kroner på skoleutbyggingen på Toten, og det skal vi glede oss stort over. Nå er rammen på over 128 millioner kroner. Det ble også sagt i vedtaket at det må til en utredning i for- hold til behov for internat og antall internatplasser ved sko- len. Akkurat der er det viktig å gjøre en grundig jobb. Det er flere skoler her til lands som til- byr undervisning innen natur- bruk, så her må skolen på Lena konkurrere med andre lignende tilbud. Vi tror at rikelig med internatplasser vil være med og trekke elever til Toten. Vi snak- ker om 16-åringer som skal ut for første gang, og vi tror nok foreldrene vil vite å sette pris på at deres håpefulle kommer til et sted der det tilbys internat på skolen. Skal elevene måtte hen- vises til hybler rundt på Toten, tror vi dette kan påvirke søker- tallene i negativ retning. Vi forstår at mye kommer til å bli annerledes på Lena-Valle videregående skole når alt det nye er kommet på plass. Da er det viktig å sørge for at det gode fagmiljøet på skolen beva- res til glede for kommende elev- kull. Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Østre Toten gym- og turnforening har god grunn til å være stolte. Under et oppvisnings- stevne i Skjåk ble nem- lig foreningen kåret til beste tropp og sikret seg sitt første napp i den oppsatte vandrepokalen.

Den flotte troppen til Østre Toten gym- og turnforening med vandrepokalen som de sikret seg sitt første napp i under barne- kretsturnstevnet i Skjåk.

var et oppvisningsstevne og ingen konkurranse. Vi fikk bestemannspremien for å vise best idrettsglede, størst allsidig- het og best sammensatt pro- gram, sier styremedlem i Østre Toten gym- og turnforening. Bente Andresen, som i likhet med resten av styret er kjempe- fornøyd med turnernes presta- sjon. Fikk vist mangfoldet Nytt av året var kåringen av stevnets beste oppvisning. Her gikk troppen fra Østre Toten av

med seieren. I juryens begrun- nelse het det at troppen presen- terte en oppvisning med bredde og allsidighet på ulike nivå og at turnerne uttrykte stor idretts- glede. – Det er ikke ofte klubben vår blir belønnet slik som vi ble denne gangen. Vi i styret syntes denne seieren var ekstra gøy fordi troppen som vant var fra seks til 16 år. Dermed kan alle som vil få være med og vise

hva de kan. All ros også til flin- ke trenere som hadde laget et flott program godt tilpasset hele gruppa, sier Bente. Har 125 medlemmer Hun forteller videre at turnfor- eningen i dag har 125 medlem- mer fra tre år og oppover. De minste trener på Lena ungdoms- skole, mens resten holder til i Totenhallen. – I klubben er vi opptatt av at turn er god grunntrening uansett hva slags idrett man skal drive med videre. Vi ønsker oss selv- følgelig konkurranseturnere, men synes det er like viktig å kunne være et supplement for dem som driver med andre idretter for å gi dem allsidig trening. Til høsten starter vi for øvrig opp med «kick off» for alle som ønsker å være med på turn. Det skjer i Totenhallen lørdag 5. september. Så da er det bare å møte opp, sier Bente Andresen.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

– Barnekretsturnstevnet i Skjåk

Smak og matkultur på Reinsvoll Onsdag var en dag viet til smaksløkene og et dykk i norsk matkultur på Reinsvoll ung- domsskole. – Vi har jobbet en del med

mat og kultur gjennom hele året, for å gjøre elevene mer bevisst på norsk matkultur og smaker. I stedet for kjenne etter om noe smaker vondt eller godt, har ele- vene blitt utfordret på å kjenne hva det smaker samt og å kunne beskrive dette, sier Aase Laeskogen. Inne på kjøkkenet er Ragnar Enger, pensjonert men fortsatt ivrig lefsebaker fra Engers Lefsebakeri, på plass med varme elektriske takker og fersk deig til lomper og lefser. – De dyktigste her i dag er nok de som har vært med beste- mor og bakt i kjelleren, sier Enger, før han raskt forklarer forskjellen på lomper og lefser. – Det er forskjeller i deigblan- dinga, det er mer mel i forhold til poteter i lefsa, og den er også

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ingrid Elisabeth Bratlien, Vestre Toten, født 1934, døde 4. juni. Nora Lilleeng, Vestre Toten, født 1921, døde 4. juni. Jan Løvstad, Vestre Toten, født 1943, døde 4. juni. Live Herdis Gran, Østre Toten, født 1946, døde 28. mai. Per A. Ringen, Østre Toten, født 1923, døde 3. juni.

Ragnar Enger fra Engers Lefsebakeri var fornøyd med bakeferdighe- tene til 9. klassingene Luca Sommers og Mia Johanne Johansen som jobbet overtid ved takka til godt ut i lunsjen. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

ti prosent tynnere og seigere, sier Enger. Flere tradisjonsrike retter fikk sin renessanse på skolen denne dagen. Vestre Toten bygdekvin- nelag bød på vassgraut, sviske- grøt og brenneslesuppe, mens elever fra kokk- og servitørlinja på Raufoss hadde hentet fram rabarbra, og bød på suppe. De hadde også borddekking som en

aktivitet. – Vi ønsket å hente fram igjen tradisjonsmat som var før, som ungdommene i dag ikke har et forhold til, sier Laeskogen, som er initiativtakeren til opplegget etter et kurs på smaksskolen i regi av Arne Brimi og norsk kul- turarv i fjor høst. Elevene fikk også prøve seg på smakstester.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

3

• Onsdag 17. juni 2015

Marit (14) solgte leilighet i Spania

Teltets dag i Evjua

Lørdag arrangeres «Teltets dag» på en rekke camping- plasser i hele landet. Evjua strandpark i Totenvika er en av ti campingplasser i Oppland som deltar på marke- ringa som innebærer mulighet for gratis overnatting i telt på campingplassen. I Totenvika blir det også mange naturba- serte aktiviteter denne dagen, blant annet med et helt ny naturklatrepark som passer både for barn og andre lekne. – Vi håper store og små vil komme for å nyte en fin som- merdag i Totenvika. Her ligger alt til rette for at gjestene skal kunne kose seg med fiske, klatrejungel, beachvolley, flot- te turer i skogen, og ikke minst mat på brygga på res- tauranten Viken II, sier daglig Raufoss fotballdamer satte søndag Skeid skikkelig på plass. Ikke mindre enn fem ganger måtte gjestenes keeper kapitulere for hjemmelagets spillere som var i det scorings- villige humøret. Først ute med scoring var Natalie Granvang Nilsen som sendte i vei et langskudd som satt i krysset. Så ordnet Johanne Tosterud 2- 0, som også ble pauseresulta- tet. Andre omgang åpnet med at Kaja Bjørkvold la på til 3-0, og så var det igjen Natalie Granvang Nilsen sin tur til å øke til 4-0. Kaja Bjørkvold ville ikke være dårligere enn sin klubbvenninne og da snaue kvarteret gjensto av kampen, satte også hun sin andre scoring. leder Kjetil Reinsby. Utklasset Skeid

Marit Fjørkenstad dro fra Lena ungdomsskole til Spania for å lære mer om megleryrket under utplas- seringsuka i mai. Det endte med leilighetssalg. Marit Fjørkenstad fra Skreien var den eneste av elevene i 9. trinn ved Lena ungdomsskole som la sin utplasseringsuke til utlandet. I mai fikk hun være med to norske eiendomsmeglere i Guardamar, en by sør for Alicante i Spania. – Det var veldig morsomt. Jeg fikk være med på to visninger, forteller 14-åringen. Fikk solgt Egentlig hadde Fjørkenstad en helt annen plan for PRYO-uka. – Jeg skulle egentlig være utplassert i en barnehage her på Toten. Men mamma skulle til Spania, og det viste seg at noen i reisefølget kjente de to norske meglerne. De ville gjerne ta i mot meg på utplassering, sier Fjørkenstad. Skolen syns også dette hørtes ut som en god idé, så Fjørken- stad pakket kofferten og dro på utplasseringsuke hos meglerne Vegar Skumlien, som er fra Gjøvik, og Irene Mentzoni. Der traff hun også et ektepar som ville kjøpe leilighet i Spania. – Ekteparet så på to leiligheter den uka jeg var der, og jeg fikk argumentere for hvorfor de skul- le kjøpe en av disse, forteller Fjørkenstad. Heldigvis slapp hun å bruke skolespansken, for ekteparet var ikke bare norsk, de var til og med fra Toten. – Det endte med at de kjøpte den leiligheten jeg argumenterte for at var den fineste. Det var artig! smiler ungdomsskoleele- ven. Stor forskjell Fjørkenstad er ikke er noen ekspert på megleryrket, men oppdaget fort at det å være eien- Thea Romsås thea@totens-blad.no Toppoppgjøret i 4. divisjon mellom Gran og FK Toten endte med 1-0-seier til først- nevnte. Det ble en jevnspilt og god kamp der den avgjørende scoringen kom i første omgang. FK Toten presset på i andre omgang i håp om å bringe balanse i regnskapet, men lyktes ikke, og måtte dermed se at

14 år gamle Marit Fjørkenstad fra Skreien fikk være med to norske meglere i Spania under sin utplas- seringsuke, og fikk til og med solgt en leilighet. (Foto: Thea Romsås).

domsmegler i Spania er noe gan- ske annet enn å være eiendoms- megler i Norge. – Man må være veldig ser- viceinnstilt. Vi tok blant annet med kundene på lunsj, og kjørte rundt i området for å vise dem nærmeste matbutikk og gode restauranter. De ordner også med mye mer papirarbeid, og må snakke flere språk, sier 14-åring- en, som fikk se mye mer av Spania på denne turen enn på en helt vanlig ferie. Selv om Fjørkenstad valgte Spania til fordel for barnehagen denne gangen, er det likevel før- skolelærer hun vil bli. Derfor var det godt at hun også fikk med seg en utplasseringsdag i barne- hagen før PRYO-uka var over. – Det var stor forskjell på å være med meglerne i Spania og å være i barnehagen her hjem- me. Men jeg vil fortsatt bli før- skolelærer, og tror heller ikke jeg vil bo i Spania resten av livet, ler Fjørkenstad, som i hvert fall er ett skritt nærmere å vite hva hun vil bli når hun blir voksen.

Vegar Skumlien fra Gjøvik og Irene Mentzoni lærte Marit Fjørkenstad (i midten) om livet som eiendomsme- gler i Spania. (Foto: Privat).

Staut til Ytter’n

Fredag 21. august får Ytter’n Pub i Kolbu igjen besøk av Staut. Siden forrige besøk har Valdres-bandet gitt ut albumet «St. Peppersby», og har der- med enda flere godlåter på lager når de besøker Kolbu på sensommeren. fikk være med på to visninger i den spanske byen Guardamar. (Foto: Privat). kOnKuRsSaLg Marit Fjørkenstad

Color Plastikkirurgi AS C o l o r Plastikkirurgi (tidligere Mjøs Plastikk AS) Spesialister i plastikk kirurgi Tordenskjoldsgt. 13-15, inng. F, 2821 Gjøvik Tlf. 61 14 50 66 - 480 17 700 Gunstige priser – dyktige kirurger LITEN MAGEPLASTIKK 29.000.- v/bestilling i juni. Kun www.colorkirurgi.no

Tapte toppkampen

Jotun og Butinox maling, interiør og klær.

Gran stakk av med poengene i dette viktige oppgjøret.

!

"

4

Onsdag 17. juni 2015 •

May Kristin tar over YX på Eina

Endte på femteplass Søndag stilte travhesten Support Justice til start i Oslo Grand Prix, og som vanlig hadde han mange supportere fra Toten på tribuna. Support Justice, eller Junior som han kalles av fanklubben, løste godt fra start, og kjempet helt inn til mål. Han leverte et av sine beste løp denne sesongen, og endte til slutt på en femte- plass, noe kusk Geir Vegard Gundersen var godt fornøyd med. Det er foreløpig ikke bestemt når Support Justice stiller til neste start, men varmblodstraveren er i god form, og det er fortsatt mange aktuelle løp igjen i sesongen. Viktig hjemmeseier Så fikk Kolbu/KK endelig sin første seier i 3. divisjon på eget gress. Den kom mot Ranheim 2 mandag kveld og lød på 2-1. Kolbu/KK lå under Hjelmtvedt sørget for utlig- ningen, mens Petter Haugen var mannen bak seiersmålet. For Kolbu/KK var dette en meget viktig seier, for etter noen kamper med dårlig uttel- ling, trengte laget disse poeng- ene for å holde tritt med lagene foran seg på tabellen. Seier på ny stadion Med 3-1 over Sprint-Jeløy sørget Raufoss for at lagets nye hjemmebane Nammo sta- dion fikk en verdig åpning. Laget tok ledelsen etter vel en halv times spill ved Anton Henningsson, og med 1-0 til hjemmelaget gikk lagene til pause. Andre omgang startet med ny scoring til Raufoss, denne gangen ved Rocky Lekaj. Da rundt 20 minutter gjensto av kampen la Marcos Gondra Krug på til 3-0, før gjestene noen minutter senere reduserte på straffespark. med 0-1 ved pause, men mannskapet til Ole Johs. Engelien kom tilbake i andre omgang og snudde sifrene til sin fordel. Sebastian

May Kristin Ulven tok i går over driften av YX-stasjonen på Eina. Nå gleder hun seg til å møte folk i butikken, og håper bensinstasjonen kan bli et enda hyggeligere samlingssted.

May Kristin Ulven stor- trivdes da hun jobbet på bensinstasjon som ung. Nå har hun sagt opp job- ben i Statens vegvesen for å drive YX-stasjonen på Eina. Thea Romsås thea@totens-blad.no – Jeg har lenge hatt lyst til å star- te for meg selv, og når denne muligheten bød seg, måtte jeg nesten ta den, smiler May Kristin Ulven, som i går tok over driften av YX-stasjonen på Eina. Som ung jobbet Ulven på det som da het Hydro Texaco på Raufoss, og syntes det var helt topp. Ungpikedrømmen var å stå i butikk, men likevel satte Ulven seg på skolebenken, og endte til slutt opp som kontrollingeniør i Statens vegvesen. Nå bytter hun

beite, og gleder seg til å selge pølser og drivstoff på Eina. Samlingssted – Jeg er veldig glad i å møte og prate med folk, og det kan jeg gjøre her. Dette er ikke bare en bensinstasjon, det er et samlings- sted. Det har jeg lyst til å videre- utvikle, sier 39-åringen. Bensinstasjonen fungerer både som postkontor og tippebu, og med på kjøpet fikk også Ulven fire ansatte. Ettersom hun selv er fra Eina, har hun brukt YX-sta- sjonen mye, og vet derfor godt at det er lokalbefolkningen som sørger for at bensinstasjonen går rundt. – Vi har ikke all verden med trafikk fra riksvegen, ettersom bilistene ikke kan se stasjonen fra vegen. Og vi får ikke lov av vegvesenet å sette opp skilt, fli- rer Ulven, som gleder seg til å være ferdig med pendlingen til

vil bli noe utvidet. Ettersom det er mange som spiser både lunsj og middag på stasjonen, vil Ulven på sikt også utvide matsortimentet. – Jeg har lyst til å ha større utvalg inne på stasjonen, og kan- skje skaffe varer som folk har savnet på Eina. Jeg har også en liten idé om å starte med leve- ring av pizza, men det blir i så fall litt fram i tid, forteller hun. Selv om både strekkoder og moderne datasystemer har kom- met til siden Ulven sist jobbet på en bensinstasjon, føler hun seg likevel hjemme bak disken på Eina. – Jeg har gledet meg veldig til å ta over her. Nå håper jeg YX- stasjonen kan fortsette å være et fint samlingssted, og at det på sikt kan bli en liten familiebe- drift, sier Ulven, som nå eier bensinstasjonen sammen med samboeren.

Statens vegvesen på Lillehammer.

Fortsatt må hun tåle noe pend- ling, for jobben på Lillehammer er hun ikke helt ferdig med før i midten av august. – Da tar jeg over for fullt, og skal jobbe i butikken så å si hver dag. Fram til da blir jeg dobbelt- arbeidende, smiler Ulven, som er glad hun har flinke ansatte som kan dra litt av lasset i mellomti- den. Mange planer Den nye driveren har mange pla- ner for å gjøre bensinstasjonen enda mer attraktiv. – Jeg har lyst til å legge en litt mer feminin «touch» på uteom- rådet, slik at det blir enda hygge- ligere å sitte ute her. Det er jo et flott område like ved Einavatnet, som egentlig bare trenger litt vedlikeholdsarbeid, sier hun, og legger til at åpningstidene også

Våre drakt-sponsorer:

Kampoppsett 2015

Kolbu/KK – Alvdal Kolbu stadion, lørdag 20. juni kl. 15.00 Inngang kr. 70/30

G-SPORT TORESEN

HAUGGATA - LENA

www.kolbukk.no

5

• Onsdag 17. juni 2015

På Panengen for busstur til Polen

Tømmer sjeldnere

Septikktømmingen i Vestre Toten blir heretter ikke hvert år for alle, slik det har vært. Forskriften for tømming av septikk er nylig blitt revidert, og dermed blir det noen endringer. For innbyggerne kan det bety at det blir peng- er å spare. Slamavskillerne skal nå som en hovedregel tømmes hvert andre år. Tette tanker og minirenseanlegg skal fortsatt tømmes hvert år. De som opplever at vanlige tanker fyller seg opp, må bestille ekstra tømming selv. – Hvis anlegget må tøm- mes ofte, er det gjerne et tegn på at noe er galt, sier miljørådgiver Anders Olsen i Vestre Toten kommune. Da kan problemet for eksempel være at spredegrøf- tene ikke fungerer som de skal. Det kan det da være verdt å undersøke og få orden på. Gebyrene justeres årlig, så dermed slår det ikke inn før neste år, dersom kommunen finner at sjeldnere tømming skal bety lavere utgifter for innbyggerne. Ny seier til Raufoss 2 Med sin strafferedning helt på tampen av kampen sørget Sturla Lierhagen for at Raufoss 2 vant 2-1 borte mot Faaberg. Begge Raufoss 2 sine scoringer kom i første omgang ved Ole Thomas Skogli og Alonso Sanches Gonzalez. Etter denne seieren har Raufoss inntatt tredjeplassen på tabellen.

Ingrid Nygaard, Hedda Victoria Birk, Emma Kristine Eriksen og de andre elevene som starter i 9. trinn ved Skreia ungdomsskole til høs- ten skal stå i kiosken på Panengen i sommerferien.

I sommer blir det liv i kiosken på Panengen for første gang på flere år. For å samle inn penger til skoletur, skal elever fra Skreia ungdomsskole selge brus og pølser i sommerferien. Elevene som starter i 9. trinn på Skreia ungdomsskole til høsten har skaffet seg sommerjobb. I hele juli skal de selge leskende drikker og andre godbiter i kios- ken på Panengen. – Det blir veldig artig! Vi håper på fint sommervær slik at vi får mange kunder, sier Ingrid Nygaard, Hedda Victoria Birk og Emma Kristine Eriksen. Skal til Polen I mange år har det vært tradisjon Thea Romsås thea@totens-blad.no

for sisteårselevene ved Skreia ungdomsskole å reise på skoletur til Polen for å se sporene etter andre verdenskrig. Elevene må dekke hele turen selv, og det er ikke gratis. Derfor starter de tid- lig med å få inn penger til turen, og i år har de fått lov til å drifte kiosken på Panengen. – Vi gleder oss veldig til å reise til Polen, men vi må ha nok penger først. Derfor har vi hatt flere dugnader, og nå skal inntek- tene fra kiosksalget også gå til turen, forteller jentene, som sam- men med de andre elevene skal reise til Polen høsten 2016. Det er totalt 75 elever, åtte lærere og flere foreldre som skal busse til Polen om litt over et år. Til det trenger gjengen rett i underkant av 600.000 kroner. – Det er mye penger, og derfor må vi finne på mye forskjellig for å samle inn midlene. Ved hjelp av andre dugnader som varetellinger og toalettpapirsalg,

har vi klart å samle inn omtrent en tredjedel av pengene. Det gjenstår fortsatt mye, sier Trond Vingebakken, som sitter i komi- teen som arrangerer Polen-turen. Åpent hver dag Neste søndag åpner elevene kiosken på Panengen, og skal forsyne badegjester og andre med brus, pølser og snacks helt fram til 31. juli. – Kiosken holder åpent hver dag, og alle elevene skal få prøve seg i kassa. Det blir tre elever i kiosken hver dag, og selvfølgelig en voksen som er ansvarlig, forteller Vinge- bakken. Lover godt utvalg Han tør ikke tippe hvor mye penger elevene kan dra inn på kiosksalget, men lover at det blir et godt utvalg av brus og snacks. Når «Skibladner» klap- per til kai på søndagene, blir det

også noen ekstra godbiter i kioskhyllene. – Elevene er kjempeflinke til å stå på for å samle inn penger, og jeg håper virkelig vi kommer i mål slik at vi får reist til Polen. Det er en flott mulighet for elevene å få lære mer om verdenshistorien, sier han. Nå har elevene også fått ord- net med kjøleskap slik at brusen blir kald, og hvis kiosksalget blir en suksess, er det godt mulig elevene blir å se i kiosk- luka også neste sommer.

Muntre historier fra Raufoss

Nå i salg hos distriktets bokhandlere og

Land Trykkeri as - få det trykt i Land du også! Tlf. 61 11 00 70 -www.landtrykkeri.no

Sankthansaften ved Mjøsa i Totenvika! Tirsdag 23. juni inviterer vi til idyllisk middag med levende musikk, samt tradisjonell bålbrenning. Se www.evjua.no for meny. Fri entré!

Bestill bord på brygga på www.evjua.no/kontakt Velkommen til Sankthans på Viken II i Evjua!

Ny meny med lokale friske råvarer!

6

Onsdag 17. juni 2015 •

Toten

RUNDT PÅ •

Frekk levering av søppel

Frikirkekonfirmanter

Dette kommer ikke virksomheten til Ting og Tøy til nytte. Derimot må de frivilli- ge som jobber på Lena bruke tid og penger på å rydde opp i andres søppel. (Foto: Jon Olav Andersen).

Flotte konfirmanter i Toten frikirke. (Foto: Privat).

20.000 til Fjellvolls venner Hvert år får Totens Sparebank inn mellom 300 og 400 søknader om gaver til all- mennyttige formål, og i år skal banken til sammen dele ut omtrent 35 millioner kro- ner. Banken er nå i gang med å dele ut gaver til de søkerne som får tildelt midler, og har bestemt at Fjellvolls venner skal få 20.000 kroner. Utover i juni skal Totens Sparebank dele ut mange flere gaver, som Ting og Tøy på Lena opplever stadig vekk at området deres brukes til dum- ping av søppel. For det er langt fra alt som kan gjenbrukes og komme til nytte. I forrige uke har noen vært på området på Lena etter stengetid og kvittet seg med diverse ukurante bøker, gamle tep- per, elektroavfall og annet som ser ut til å være fra en opprydding. Elektroavfall kan som kjent leveres gratis andre ste- der. Nå må de frivillige rydde opp og sørge for levering til godkjent mottak. Det er åpenbart helt bevisst gjort, for noen har kjørt på baksiden av låvebyg-

ningen, tatt vekk tildekking og puttet skrotet innunder bygningen. Ting og Tøy-butikkens folk har imid- lertid funnet både bilder og navn blant tingene, og håper at de som har dumpet det hele er interessert i å hente igjen søpla si. Har du noe du ønsker å donere til den gode saken, ønsker Ting og Tøy for- trinnsvis at du kommer i åpningstida, slik at de kan få vurdert hva som er mulig å sende i hjelpesendinger eller selge til inntekt for virksomheten.

Søndag 24. mai var det konfirmasjon i Toten Frikirke, og de som konfirmerte

(Raufoss), Oscar Fjell (Raufoss), Mina Lilleby (Totenvika) og Mai-Lise Markeng (Lensbygda).

seg var Lars Marius Slyngstadli (Raufoss), Hans Melvin Olstad

formiddagen blir det gudstjeneste, og for første gang skal det også være barnedåp under Gimledagen. Etterpå skal mannsko- ret «Mænsing» spre glede med sang, og det blir kirkekaffe og god anledning til å slå av en prat. Gimledagen er åpen for alle, og arrangeres i Sansehagen, slik at de som vil kan sitte inne i storstua. Islands nasjonaldag 17. juni: Botolfsmesse. Dagen var minne- dag for den fromme angel-saksiske abbed

Botolf (død cirka 680), som også ble dyr- ket i Norden. Primstavtegent var derfor gjerne en bispestav eller et kors. Botolfsmesse var siden middelalderen lag- tingsdag over hele landet og ble enkelte steder regnet som helligdag helt opp imot midten av 1800-tallet. I Hedmark ble tiden omkring Botolfsmesse kalt «rotlausvi- kua». Da skulle jord som lå brakk harves og pløyes. Dagen er Islands nasjonaldag. Denne datoen ble republikken proklamert på Alltinget i 1944.

blir fordelt på lag og foreninger i kommu- nene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hamar.

Gimledagen for 12. gang

Navn: Vekt: Redskap: Dato: Type fisk: c&r: Terje Håkensbakken 973 Rapala 5/6 Elveørret x Morten Sommerfeldt 940 Flue 14/5 Harr x Narve Nilsen 760 Flue 28/5 Elveørret Narve Nilsen 750 Flue 7/6 Elveørret

Søndag før Sankthans, altså 21. juni, arrangerer Gimle, Gimles Venner og Ås menighet Gimledagen for 12. gang. På

Øyeblikk som var

Vet du hvem disse pikene i gresset kan være? Motivet er foreviget ca 1915- 1920. Opplysninger om dette bildet kan gis til Mjøsmuseet, kontaktopplysninger finner du under bil- det. Det går også an å ta kontakt med Kjell Røisli dersom du vet noe om bil- det, han treffes på telefon 905 52491. Husk å oppgi refe- ransenummer TMF- 00774-3.

©&Distribution:www.knightfeatures.com /www.pib.dk sud_ss0528.tif ©&Distribution:www.knightfeatures.com /www.pib.dk sud_ss0527a.tif

Løsning

Sudoku 10.6.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 957 35 083 eller epost til arkiv@mjosmuseet.no

7

• Onsdag 17. juni 2015

Gris og ku i Vestre, hestehold i Østre

Urbane løsninger

– Vi forsøker å være løsnings- orienterte, forsikrer Anna Cecilie Sørum, som er ordne opp-dame for Urbane totning- er. Fredag ettermiddag skjed- de det ei ulykke på Mjøsbrua. Dermed ble 30-40 personer fra Stange sittende fast i kø. En buss og noen privatbiler derfra ankom derfor Kapp alt- for sent til 19-forestillingen. Før kveldens andre forestilling kastet hele Urbane-gjengen seg derfor på og ommøblerte showteltet. Bord ble tatt ut, og ekstra stoler satt inn. Dermed ble det likevel show på hed- markingene. Også lørdag skjedde det ei ulykke på Mjøsbrua. – Da var det seks busser som ble stående i kø. Heldigvis rakk de akkurat fram, for 300 personer ekstra hadde vi ikke klart å få inn, sier Sørum. Også sikkerhets- vaktene satt i samme kø. – Men ei gruppe på 60 av disse hedmarkingene rakk dermed ikke maten de hadde bestilt før forestillingen. Da er det på sin plass å skryte litt av Lasse Liten. De klarte å ordne det slik at de sultne hedmar- kingene fikk spise rett etter showet i stedet, forteller Sørum. Etter fredagens ulykke fikk for øvrig Geirr Lystrup hjelp av politiet for å komme ut av køen og fram til sin konsert på Gjøvik, om enn litt forsinket. Etter denne ulykka ble 30-40 personer sittende fast i kø på Mjøsbrua. Men selv om de kom for sent, ble det likevel show for dem på Kapp. Skift stygge, punkterte eller knuste isolerglass NÅ! Enkelt, rimelig og profesjonelt utført, til avtalt tid og pris – uten å skifte karmer

I siste øyeblikk kom for- slaget om å legge både ku-, saue- og grisefjøs sentralt i Lena. Nå er det avgjort at det bare er hesten som blir igjen på Lena-Valle videregående skole. Ordfører Hans Seierstad i Østre Toten sørger ikke over at det var Prestseter i Vestre Toten som fikk alt husdyrholdet til den framtidi- ge Lena-Valle videregående skole. I går bestemte fylkestinget i Oppland at skolens grisefjøs og fjøs for ammeku, melkeku og sau skal lokaliseres på Prestseter. Seierstad kunne fått all fjøs- driften i Lena sentrum dersom alternativet som kom inn i siste liten hadde fått større oppslut- ning. Forslaget om et alternativ til det omdiskuterte Presteseterfjøset gikk ut på å legge fjøsdrifta til Øvre eller Nedre Sukkestad på Lena, der skolen var i dialog om langsiktig leie av jord, bygging av nye undervisningsbygg og bruk av eksisterende eiendommer. Det var imidlertid bare Høyre som stemte for forslaget, og dermed ble det fjøs på Presteseter likevel. Nødvendig løft Den store oppturen for Lena- Valle videregående skole, er at fylket la nesten 30 millioner kro- ner ekstra i utbyggingspotten. Den opprinnelige kostnadsram- men var på 99,5 millioner kroner, og ville dekke det mest nødven- hyblene på «inntunet». «Haugen» og «Skogen» avvikles som inter- nat, mens internatbygget fra 1933 skal gjennomgå en enkel renove- ring. De fleste elevene kommer lang- vegsfra, og skolen vil nå få et behov for flere hybler. En av løs- ningene som er blitt diskutert er å lage hybler i TKE-bygget på Lena. – Det er noe vi har vurdert muligheten for, og som vi er posi- tive til, sier daglig leder i Tema eiendomAS, Reinert Seljeskog. – Er det mulig å få det til? – Ja, det er det, men det er ikke mulig å få det til for neste skoleår, sier Seljeskog, som understreker at Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad, er svært fornøyd med at Lena-Valle-utbygginga har fått 30 millioner ekstra av fylkestinget. At dyra, foruten hesten, flyttes til Presteseter, mener han er en god løsning.

dige. De ekstra midlene gleder ordføreren, som mener skolen nå får en mulighet til å bli enda mer attraktiv og faglig enda mer i front. – Lena-Valle får et stort løft som de virkelig trenger for å bli den framtidsrettede opplærings- arenaen for naturbruk skolen skal være, sier Seierstad. Han gleder seg over fornyelsen av skolen, selv om noen funksjoner som har vært verdsatt i nærmiljøet blir borte. Veksthuset og planteutsal- get blir borte i prosessen, og kommer ikke til å bli erstattet. Det satses imidlertid på anleggs- gartnerne, som nå flytter ut av kjellerlokalene under stallen, til ny hall og nytt veksthus. Satser på hest På Lena blir det bokstavelig talt hest i sentrum, når skolen får ny

ride- og kjørehall nærmere stal- len. Det blir også trafikksikker ride- og kjøresti og nye luftegår- der for hestene. Ordføreren mener det kan bli et pre for Lena. – Vi kommer jo til å få ridehall i Lena sentrum! Det er det ikke mange tettsteder som har. Det er flott å ha skolen midt i sentrum på denne måten, og vi håper selvfølgelig at vi skal åpne sko- len enda mer mot resten av bygda nå, sier Seierstad. Det ligger allerede inne i pla- nene, for Vallehagen blir skissert som park for almennheten, og rektorboligen er tenkt som nye lokaler for Lena tannklinikk. Bygger ny fløy I samsvar med tanken om sentra- lisering av funksjonene på sko- len, skal det bygges ny fløy på hovedbygningen, med undervis-

ningsrom, sosiale rom for ele- vene og en etasje med hybelrom. Driftsbygningen, som nå tømmes for husdyr, vurderes å være et markant bygg som skal bevares i sin nåværende form, men få nye funksjoner. Innbyggerinitiativet mot grise- fjøs på Presteseter ble altså ned- stemt igjen, og nå er det klart at det blir grisefjøs for 30 årspurker på Presteseter. Her blir det også fjøs for 40 melkekuer, 20 amme- kuer med ungdyr skal inn i det eksisterende fjøset, og det blir mellom 30 og 50 vinterfora sauer i ombygd fjøs. Når man legger til bygging av ny gjødselkum og maskinhus, korntørke og verk- sted, blir prislappen på nybygg og rehabilitering 54,5 millioner kroner.

NYHET!

Vi selger, monterer og har service på LOBAS garasjeporter

TIBE

Snuser på TKE-bygget til hybler Internatløsningen på Valletunet er spredt over fem forskjellige bygg, og nå er planen å samle alle

50

å

Den ambulerende glassmesteren kommer hver 3.uke, hele året.

24 33 6 og 29

Daglig leder i Tema eiendom AS, Reinert Seljeskog er ikke avvi- sende til å bruke TKE-bygget som internat.

Din kommune får besøk i uke

det foreløpig ikke er noe som er avgjort i saken, men at Tema er positive til å vurdere TKE-bygget som mulig innkvartering for ele- vene. – Her må vi eventuelt finne gode løsninger i forhold til brann og rømning. Det er et kontorbygg som i såfall må snus til å bli et ålreit internat, sier Seljeskog.

Ordfører Hans Seierstad er også positiv til en TKE-løsning for internatet, og peker på at bygget ligger gunstig til. – Det er nabo til skolen, og det hadde vært en interessant løsning, sier Seierstad. Prosjektgruppa som har jobbet med plan for fornying av skolen mener skolen bør kunne tilby rundt 50 hybler.

Spar tusenvis av kroner! Kontakt eksperten på glass senest fredag: 40 00 59 39 www.kvamme.no

! " # $

²úåññé Ĥ ðóøé ¨º ®³¨ºº´¬º»¬¹

Glass Vindu Sommerstuer Balkonginnglassing Rekkverk Kontorskillevegger . . .

8

Onsdag 17. juni 2015 •

Ingen vil snakke om stillhet i Vika

Veldig vått i Lenaparken

Vannet samlet seg i går i Lenaparken etter en større lekkasje. (Foto: Jon Olav Andersen). I går ble det oppdaget en stor vannlekkasje i Lenaparken. 2.000 liter vann i timen fosser ut av en lekk vannledning. Tirsdag samlet vannet seg i par- ken, og det var ikke vanskelig å se at grunnen begynte å bli mettet av vann. Etter alt å dømme blir det graving på ste- det i løpet av onsdag. Vann- ledningen som det nå har gått hull på, har ligget i området i Lenaparken siden 1955, og det har gått hull på den også tidli- gere, blant annet i 2013. Den skal nå skiftes i sin helhet. Har du funnet kalesje? En lokal veteranbileier er litt fortvilet. Søndag mistet han et meget spesielt kalesjetrekk til bilen sin. Den forsvant et sted på strekningen Sletta, Nordset, Reinsvoll og Reinsvoll fly- plass. Kalesjetrekket er beige, og ligger i en svart plastsekk. Har du funnet noe slikt, så ta kontakt med Totens Blad. Sommerskole på Kapp Kristian Dæhlin og Frode Rostad i Redningsselskapet skal også i år lære bort sjø- og båtvett. (Foto: Thea Romsås). – Som en del av vårt forebyg- gende arbeid, arrangerer vi sommerskole for barn mellom 9 og 13 år for fjerde år på rad, sier Frode Rostad i Rednings- selskapet Mjøsa. Som vanlig skal sommersko- len ha basecamp på Kapp Melkefabrikk, og her blir det både teori og praksis. Skolen er lagt til første og siste uke av skoleferien, fra mandag til fre- dag. – Mye av teorien er hentet fra båtførerprøven, forklarer Rostad. Redningsselskapet har også sju små seilbåter som skal tas i bruk, og barna får selvsagt også være med på tur i selveste «Mjøsvekteren». – Vi skal sette fiskegarn, og dra på tur til Helgøya hvor det skal grilles, sier Rostad.

Ryktene om at entrepre- nøren er på veg hjem og vil legge fylkesveg 33 og den vedvarende kon- flikten med Statens veg- vesen bak seg florerer, men ingen vil uttale seg om den varme poteten i Totenvika. Etter rasulykken og arbeidsstansen ved Totenviken skole i februar, er det fortsatt stillstand i den mye omtalte grøfta, og det er bare noen få maskiner fra Åge Haverstad AS å se på en tur gjennom anleggs- området. Lengst sør er sprengings- arbeidet åpenbart ferdig, men akkurat nå er det likevel bare et fjellsikringsfirma som jobber på stedet. Grøftesaken ligger for øye- blikket hos direktoratet for Arbeidstilsynet, som nå behandler henvendelsen fra vegvesenet, som har klaget på grunnlaget for stans i arbeidet i grøfta. Det er ikke ven- telig med noen ny oppstart i grøfta før saken er ferdig behandlet der. Dialog med entreprenør Vikværingene bekymrer seg etter det Totens Blad erfarer nå for still- standen i anleggsarbeidet, og en full kollaps i samarbeidet mellom entreprenøren og Statens vegvesen er blitt et tema som diskuteres sta- dig høyere i Totenvika. Det er åpenbart at anleggsarbeidet må være mange uker forsinket. En av teoriene flere uavhengige kilder anfører, går ut på at entre- prenøren har sendt vekk en del av maskinparken og vil trekke seg fra hele kontrakten. Det er det ingen som vil bekrefte, men det er heller ingen av partene som avkrefter raskelse da han og kollegene i Betonmast Byggservice møtte opp til fagdag på Bygdestua på Hoffsvangen. 29-åringen kom for å høre Simen Bjørgen, direktør i Norsk Kulturminnefond, holde foredrag, men ble overrasket da han selv måtte opp på scena for å ta i mot kulturminnefondets håndverksstipend. – Dette visste jeg absolutt ingenting om, kollegene har vært flinke til å holde det hem- melig, smiler han bredt. Det er andre gang at Norsk Kulturminnefond deler ut hånd- verksstipendet, som går til en Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Åge Haverstad AS er fortsatt til stede i Totenvika, men mange frykter at entreprenøren er på veg hjem som følge av konflikten med Statens vegvesen.

ment for vegen. Entreprenøren mener de ikke hadde et godt nok grunnlag for å vite hvor vanskelig det kom til å bli fordi en geologisk rapport manglet, noe vegvesenet avviser. Moen i vegvesenet tror på en veg videre fra arbeidsstansen. – Vi prøver å finne løsninger, og vi skal nok få bygd veg, sier Moen. Åge Haverstad fikk jobben i Totenvika etter å ha kommet med et tilbud på 165,9 millioner kroner. Nummer to på lista var Brødr. Gudbrandsen med 175,7 millioner. mer for det midlertidige som lig- ger oppe i dagen. – Er det blitt forsinkelser i arbeidet med V/A-anlegget for kommunen? – Det er det vegvesenet som må svare for, vi kan ikke uttale oss om det er blitt forsinkelser, sier driftssjef i Østre Toten kom- mune, Elisabeth Harrang. Hun bekrefter imidlertid at det i anleggsperioden vil være dårli- gere kapasitet på nettet enn van- lig.

ryktet på direkte spørsmål. Statens vegvesen mener ny framdrift må komme, men gir ikke noe svar på hvor vanskelig forholdet mellom partene er blitt. – Anne Brit Moen, prosjektle- der i Statens vegvesen, er det slik at entreprenør Åge Haverstad AS har truet med å trekke seg fra kontrakten i Totenvika? – Vi er i dialog med dem, men hva vi snakker om, ønsker jeg ikke å si noe om, sier Moen. Har munnkurv Heller ikke entreprenøren, Haverstad, svarer på spørsmålet. – Er det slik at dere har vurdert å trekke dere fra kontrakten i Totenvika, styreleder Bjarne Slapgaard? – Vi er kontraktfestet til ikke å uttale oss. Det vi har å si, vil vi si direkte til Statens vegvesen, sier Slapgaard. Også Knut Gulbrandsen i Traktor og gravemaskindrift AS fra Toten er i arbeid på anlegget, men ønsker ikke å uttale seg om saken. – Vi hører flere si at Åge Haverstad AS har truet med å trek- ung og engasjert håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverks- fag. – Jeg driver med restaurerings- håndverk, og jobbet blant annet mye på Stenberg før grunnlovsju- bileet i fjor. Det er mye sjel i slikt håndverk, og det syns jeg er kjempeartig, sier tømreren, som fikk smaken på tradisjonshånd- verk etter at han kjøpte gården Seval på Vardalsåsen i 2011. Her har fem verneverdige byg- ninger nytt godt av 29-åringens lidenskap for tradisjonshåndverk, og siden 2012 har han vært ansatt i Betonmast Byggservice avde- ling bygningsvern. Håndverks-

ke seg fra kontrakten i Totenvika. Er dette noe dere er kjent med? – Det har jeg ingen kommentar til. Vi er underentreprenør og er innleid av Åge Haverstad AS, sier Gulbrandsen. Pengekrangel Striden mellom de to partene står ifølge et brev fra entreprenøren til byggherren om prislappen for utbygginga og hvem som skal betale regninga for at det kan bli nødvendig med fordyrende tiltak for å sikre arbeidsfolket i grøftene som må graves for å legge funda- Østre Toten kommune skal over- ta vann- og avløpsanlegget som blir lagt ned samtidig som entre- prenøren og Statens vegvesen bygger veg. Under utbygginga går vannforsyninga til husstan- dene i Totenvika til dels gjennom midlertidige rør som er lagt oppå bakken. Husstander har rappor- tert om dårlig vanntrykk, og flere har etterlyst ferdigstilling av anlegget. Drøyer det utover høs- ten før ledningsnettet er på plass i bakken, kan det bli frostproble-

Dårlig trykk i Totenvika

Hans Andreas ble overrasket med håndverksstipend Fredag fikk tømrer Hans Andreas Haraldsen Lien seg en solid over-

Hans Andreas Haraldsen Lien ble tildelt Norsk Kulturminnefonds håndverksstipend fredag. F.v.: Fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen, Simen Bjørgen i Norsk Kulturminnefond, tømrer Hans Andreas Haraldsen Lien og Frode Sveen i Betonmast Byggservice. (Foto: Thea Romsås).

stipendet på 40.000 kroner vet han godt hvordan han skal bruke.

– Mesteparten går nok til verk- tøy, smiler Haraldsen Lien.

9

• Onsdag 17. juni 2015

Ble årets supporter

Denne røde raringen er et moderne gyro- kopter. De ble oppfunnet i mellomkrigsti- da, og under andre verdens- krig ble de brukt til å kali- brere britiske radaranlegg.

Mange tot- ninger benyttet anledning- en til en luftetur med ver- dens stør- ste enmo- tors pro- pellfly.

Mye rart i lufta over Toten i helga

Edward Liverpool Snekker- haugen (t.h.) er kåret til årets Liverpool-supporter. Den glade beskjeden fikk han av Pål Chr. Møller i Liverpool F. C. Supporters Club Norway. (Foto: Privat). Under årsmøtet i Liverpool F. C. Supporters Club Norway forrige uke, ble Edward Liverpool Snekkerhaugen fra rørende, sier Liverpool Snekkerhaugen, som har byttet navn til ære for favorittklubben i England. Han er med i den lokale supporterklubben Liverbirds Gjøvik, som vi skrev om tidligere i år, og ble valgt til årets supporter av omtrent 42.000 medlemmer i den offisi- elle, norske supporterklubben. Robby leder fortsatt NM Dragracer Robby Sukkestad var denne helgen på Valle i Setersdal på race. Dette var andre runde i NM som Robby ledet etter første løp. Nå kjørte han litt for fort i kvalifisering- en, men kom seg inn på femte- plass etter å ha kjørt 12 tusen- dels sekund over indeks. På søndag røk han ut i kvartfina- len, etter å ha vært litt for sen i starten. Robby fra Raufoss led- er fremdeles NM etter dette løpet. I toppen i Norgescupen KNA Opplands gokartutøvere plasserte seg i toppen under norgescupåpningen på Elverum. Simen Lille-Homb fra Raufoss var i særklasse i Formel K Mini - og vant begge de to første NC-finalene med god margin. Det skal totalt kjø- res seks finaler i sommer. I Simens klasse ble det en 8. og 10. plass på Jonas Kløvstad, 10. og 12. plass til Lasse Lunn og 16. plass på Adrian Olsen - som beste. I KF3 ble det 4. og 9. på Christoffer Olsen, 5. og 8. på Håvard Andreassen. I Rotax fikk Christoffer Vestli 4. og 6. plass, mens broren Joakim fikk 2. og 3. plass i KZ2. Topp resultater for gokart-kjørerne til KNA Oppland. Fine pokaler og Simen fikk i tillegg en dekk- pakke for sine seire. Norges- cupen fortsetter i Sigdal og på Hønefoss. Raufoss kåret til årets Liverpool-supporter. – Det var både artig og

Reinsvoll skolekorps blåste flyene til værs.

Lions Club Vestre Toten sørget for at ingen dro sultne hjem.

og et propellfly, men som funge- rer på en ganske annen måte. Gyrokopteret som dukket opp på Reinsvoll flyplass landet og tok av som et vanlig mikrofly, men om mulig på enda kortere rullebane. Kyndige totninger med caps og pilotbriller forklarte at propellen dytter farkosten framover, samti- dig som luftmotstanden gjør at rotoren spinner fritt rundt og fun- gerer som en slags vinge. Men snart ble gyrokopteret bokstavelig talt overskygget av verdens største enmotors fly, en buldrende Antonov An-2 dobbeltdekker. Speaker kunne fortelle at den nisylindrede stjernemotoren utvik- ler tusen hestekrefter. Flyet dro til værs i en sky av røyk og støv. KGB over Raufoss Det flygende monsteret ble opp- rinnelig utviklet som sprøytefly for landbruket i Sovjetunionen. Derfor ble det konstruert for å fly ekstremt lavt og sakte. Dobbelt sett med vinger gjør at det kan holde seg i lufta ved hastigheter ned mot 55 km pr time. Normale fly på denne størelsen steiler og ramler ned lenge før farten blir så lav. Brumlebassen tok flere seige

Modellflyklubbens leder Kjell Arne Myhre (midten) slo av en fly- prat med Jørgen Heimdahl Stenberg som har flere mindre modeller hjemme på Reinsvoll. Til venstre mor Jannicke Heimdahl.

rundturer over Toten med beta- lende passasjerer. De første flyene av denne typen ble bygget i 1947 i det som den gang var republikken Ukraina i Sovjetunionen. Flyet som deltok på flydagen ble bygget på lisens i Polen i 1984. Det er i dag hjemmehørende i Skien, og har fått det noe spøkefulle norske kjennetegnet LN-KGB. Alle var med Årets flydag i regi av Gjøvik og Toten Flyklubb fulgte en velprøvd mal. Høyt oppe under skytaket

danset et akrobatfly. Lions Club Vestre Toten grillet i hangaren og sørget for gratis tur med småfly for spesielt inviterte. Gjøvik og omegn modellflyklubb stilte med modeller av alle slag. Reinsvoll skolekorps var på plass i sine fineste uniformer, og Nammo klinte til med en osende rakettopp- skyting. Ansiktsmaling, kjøring med hest og vogn, ponniridning og utstilling av veteranbiler sto også på programmet. Et par regn- byger la ingen demper på aktivite- ten.

Mange la nok merke til den svære humla som søndag brummet fram og tilbake over Toten. De færreste så at den ble skygget av en rød mygg. Begge gjorde lykke under årets flydag på Reinsvoll. Dette er humla LN-KGB som brummet fram og tilbake over distriktet i helga. Flytypen heter Antonov An-2 og så dagens lys i Ukraina i 1947.

Strømmen er blitt billigere Strømprisen for årets første fire måneder har i 2015 vært den laveste på åtte år. Eidsiva forven- ter at strømprisene vil holde seg lave også gjennom sommeren. brenselspriser og en mild og nedbørsrik vinter. Dette gjør at Eidsiva forventer kraftpriser til sine kunder på under 20

Knut Erik Landgraff knuterik@totens-blad.no

Den røde myggen var et toseters gyrokopter. Et underlig luftfartøy som ved første øyekast minner om en krysning av et helikopter

øre/kWh gjennom sommeren, sier Maren Kyllingstad, direktør i Eidsiva Marked.

– De lave strømprisene skyl- des i hovedsak lavere globale

10

Onsdag 17. juni 2015 •

Sola varmet og det fikk mange til å slå seg ned og hygge seg med en kaffekopp, slik som Anne Lise Hovelsrud og Monica Hovelsrud Nilsen, som vi traff utenfor Nyli.

Turnoppvisningen til Østre Toten gym.- og turnforening i parken, var et av lørdagens populære innslag. Her er en sekstett som bidro til det. Fra venstre: Kari Elise Frydenberg, Emma Marie Rebne, Mina Sandvik Lindberg, Ada Molteberg, Julie Hassel Homb og Martine Bjerke Wullum.

Anne Irene Glommen (midten) får råd og veiledning i kjøp av blomster av Kirsten Millerud (t.v.) og Martine Amlie.

Sommerdagene ble stor suksess på Lena

Både et nyoppusset sentrum og været viste seg fra sin beste side under årets sommer- dager på Lena.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Lena Handelsstands sommerda- ger svarte til navnet. For endelig fikk vi en forsmak på den som- meren som vi går og lengter etter. Det lokket mange til å ta turen til kommunesenteret før helga. Noen kom for å handle, noen for å få med seg litt av det sommerdagene hadde å by på av aktivitets- og underholdningstil- bud, mens andre igjen bare kom for å se litt på folkelivet og for å slå av en prat med kjente over en kopp kaffe. Rød løper I det fine været trakk flere av for- retningene tilbudsvarene sine ut på fortauene og mange stoppet opp for å sikre seg en «godbit». Bjørn Grythe i Lill Sko hadde til og med rullet ut den røde løperen. – Jeg har fått mange kommen- tarer rundt nettopp det, sa Grythe, som var godt fornøyd

Lørdagens moteoppvisning utenfor den tidligere TKE-gården trakk mange skuelystne. Her er det Magnus Gihle som «shower» for publikum ute på catwalken. Sommerdagene på Lena var godt besøkt.

med omsetningen. Det samme var Kirsten Millerud og Martine Amlie hos Syljulien Blomster. Begge hadde travle dager med å bistå folk i valg av blomster. Fornøyd aktivitetsleder – Jeg er veldig godt fornøyd med årets arrangement. Alt klaffet, til

og med været, sa Grethe Opsahl i Lena Handelsstands forening. – Vi har i hvert fall aldri solgt så mye før her hos oss på Skapeglede, og etter det jeg har hørt, så kan de andre forretning- ene også vise til bra besøkstall, sa Opsahl, som hadde ansvaret for aktivitetstilbudene og de

mange kulturelle innslagene under Sommerdagene. – I år tror jeg det var noe for en hver smak. Det er positivt at så mange stiller opp og har lyst til å være med på å dra lasset.

Det viser seg at det blir bra når alle spiller på lag, sier aktivitets- lederen. Har du tilgang til internett, kan du se flere bilder på www.totens- blad.no.

27. JUNI 2015

-

10-18

(15)

Hamar

-

T:

62

52

96

70

sykke Aslak

Bolts

gt.

41

logf

ri

tid@

sta

rt

.no

Made with