Onsdag 17. juni 2015

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 17. juni 2015 Nr. 25 • 88. årgang

Full taushet om vegkonflikten

30 millioner ekstra

Foto: Mina B. Sveen Foto: Thea Romsås

Ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad (bildet), er strålende fornøyd med at fylkestinget i Oppland har bevilget mer penger til Lena-Valle videregå- ende skole. I går ble det klart at et nytt Lena-alternativ til en utbygging på Presteseter utgår. Det blir hest på Lena og gris, ku og sau på Reinsvoll. Side 7 Tar over YX på Eina

Minimal aktivitet på anleggsstrekningen i

Totenvika gjør at mange stiller spørsmål om entre- prenør Åge Haverstad AS er i ferd med å pakke sammen og reise hjem. Verken Statens vegvesen eller entreprenøren selv vil svare på om frykten er reell. Det synes åpenbart at arbeidet med vegen er forsinket, men heller ikke det vil noen uttale seg om. Østre Toten kommu- ne er involvert i forhold til utbygging av vann og avløp. Heller ikke kom- munen vil si noe som helst om mulige forsin- kelser.

May Kristin Ulven (bildet) har nå fått nøkkelen til YX-stasjo- nen på Eina, og hadde i går sin aller første arbeidsdag som ny driver av bensinstasjonen. Hun gleder seg nå til å stå bak pøl- sedisken, og vil at YX-stasjo- nen fortsatt skal være en hyg- gelig møteplass. Side 4

Side 8

Foto: Mina B. Sveen

BESTILL KATALOG!

Nå er det hagetid!

Yunik Woodcare Superdekk 14 år 870; 698; 698; Gjøco Oljemaling 598; Yunik Woodcare ODB 10 år

Alunrot

Rødbladet blærespirea

Hudpleie, fotpleie ogmassasje til både kvinner ogmenn Se vår nye hjemmeside og følg oss på Facebook

129,-

139,-

Plantejord

FORIS

149,-

Kvalitet!

Se hyttene og bestill på boligpartner.no

Snakk med fagfolk

Åpent hele sommeren!

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Tlf. 61132878 -Storgt.10-Gjøvik Priser og åpningstider - se vår hjemmeside: www.svanen-hud-og-fot.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

Made with