Onsdag 17. juni 2015

2

Onsdag 17. juni 2015 •

Flott innsats av turnforeningen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

En stor satsning I går vedtok Fylkestinget i Oppland at Lena-Valle videre- gåendes nye fjøs skal bygges på Reinsvoll, på området til Presteseter. Dermed har politi- kerne valgt å se bort fra nabo- enes ønske om å få slippe dyrehold i nabolaget. Da støtter de seg blant annet til vurdering- ene fra helsemyndighetene om at det ikke er forbundet med helsefare for naboer å bygge et nytt fjøs på Reinsvoll. Samtidig er det de siste dagene dukket opp et par helt nye forslag om å lokalisere fjø- set i tilknytning til skolen på Lena. Det ble en del diskusjon om de nye alternativene som nærmest hadde kommet over natta, men flertallet landet på Presteseter. Sannsynligvis ville det også kommet naboprotester fra Lena, dersom det skulle etableres nytt fjøs med grisehold der. Vi synes det viktigste i denne debatten er at det nå faktisk gjøres vedtak om framtidsrette- de og store satsinger på land- bruksutdanningen på Toten. Fylkestinget sa i går ja til å plusse på ytterligere 30 millio- ner kroner på skoleutbyggingen på Toten, og det skal vi glede oss stort over. Nå er rammen på over 128 millioner kroner. Det ble også sagt i vedtaket at det må til en utredning i for- hold til behov for internat og antall internatplasser ved sko- len. Akkurat der er det viktig å gjøre en grundig jobb. Det er flere skoler her til lands som til- byr undervisning innen natur- bruk, så her må skolen på Lena konkurrere med andre lignende tilbud. Vi tror at rikelig med internatplasser vil være med og trekke elever til Toten. Vi snak- ker om 16-åringer som skal ut for første gang, og vi tror nok foreldrene vil vite å sette pris på at deres håpefulle kommer til et sted der det tilbys internat på skolen. Skal elevene måtte hen- vises til hybler rundt på Toten, tror vi dette kan påvirke søker- tallene i negativ retning. Vi forstår at mye kommer til å bli annerledes på Lena-Valle videregående skole når alt det nye er kommet på plass. Da er det viktig å sørge for at det gode fagmiljøet på skolen beva- res til glede for kommende elev- kull. Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Østre Toten gym- og turnforening har god grunn til å være stolte. Under et oppvisnings- stevne i Skjåk ble nem- lig foreningen kåret til beste tropp og sikret seg sitt første napp i den oppsatte vandrepokalen.

Den flotte troppen til Østre Toten gym- og turnforening med vandrepokalen som de sikret seg sitt første napp i under barne- kretsturnstevnet i Skjåk.

var et oppvisningsstevne og ingen konkurranse. Vi fikk bestemannspremien for å vise best idrettsglede, størst allsidig- het og best sammensatt pro- gram, sier styremedlem i Østre Toten gym- og turnforening. Bente Andresen, som i likhet med resten av styret er kjempe- fornøyd med turnernes presta- sjon. Fikk vist mangfoldet Nytt av året var kåringen av stevnets beste oppvisning. Her gikk troppen fra Østre Toten av

med seieren. I juryens begrun- nelse het det at troppen presen- terte en oppvisning med bredde og allsidighet på ulike nivå og at turnerne uttrykte stor idretts- glede. – Det er ikke ofte klubben vår blir belønnet slik som vi ble denne gangen. Vi i styret syntes denne seieren var ekstra gøy fordi troppen som vant var fra seks til 16 år. Dermed kan alle som vil få være med og vise

hva de kan. All ros også til flin- ke trenere som hadde laget et flott program godt tilpasset hele gruppa, sier Bente. Har 125 medlemmer Hun forteller videre at turnfor- eningen i dag har 125 medlem- mer fra tre år og oppover. De minste trener på Lena ungdoms- skole, mens resten holder til i Totenhallen. – I klubben er vi opptatt av at turn er god grunntrening uansett hva slags idrett man skal drive med videre. Vi ønsker oss selv- følgelig konkurranseturnere, men synes det er like viktig å kunne være et supplement for dem som driver med andre idretter for å gi dem allsidig trening. Til høsten starter vi for øvrig opp med «kick off» for alle som ønsker å være med på turn. Det skjer i Totenhallen lørdag 5. september. Så da er det bare å møte opp, sier Bente Andresen.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

– Barnekretsturnstevnet i Skjåk

Smak og matkultur på Reinsvoll Onsdag var en dag viet til smaksløkene og et dykk i norsk matkultur på Reinsvoll ung- domsskole. – Vi har jobbet en del med

mat og kultur gjennom hele året, for å gjøre elevene mer bevisst på norsk matkultur og smaker. I stedet for kjenne etter om noe smaker vondt eller godt, har ele- vene blitt utfordret på å kjenne hva det smaker samt og å kunne beskrive dette, sier Aase Laeskogen. Inne på kjøkkenet er Ragnar Enger, pensjonert men fortsatt ivrig lefsebaker fra Engers Lefsebakeri, på plass med varme elektriske takker og fersk deig til lomper og lefser. – De dyktigste her i dag er nok de som har vært med beste- mor og bakt i kjelleren, sier Enger, før han raskt forklarer forskjellen på lomper og lefser. – Det er forskjeller i deigblan- dinga, det er mer mel i forhold til poteter i lefsa, og den er også

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ingrid Elisabeth Bratlien, Vestre Toten, født 1934, døde 4. juni. Nora Lilleeng, Vestre Toten, født 1921, døde 4. juni. Jan Løvstad, Vestre Toten, født 1943, døde 4. juni. Live Herdis Gran, Østre Toten, født 1946, døde 28. mai. Per A. Ringen, Østre Toten, født 1923, døde 3. juni.

Ragnar Enger fra Engers Lefsebakeri var fornøyd med bakeferdighe- tene til 9. klassingene Luca Sommers og Mia Johanne Johansen som jobbet overtid ved takka til godt ut i lunsjen. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

ti prosent tynnere og seigere, sier Enger. Flere tradisjonsrike retter fikk sin renessanse på skolen denne dagen. Vestre Toten bygdekvin- nelag bød på vassgraut, sviske- grøt og brenneslesuppe, mens elever fra kokk- og servitørlinja på Raufoss hadde hentet fram rabarbra, og bød på suppe. De hadde også borddekking som en

aktivitet. – Vi ønsket å hente fram igjen tradisjonsmat som var før, som ungdommene i dag ikke har et forhold til, sier Laeskogen, som er initiativtakeren til opplegget etter et kurs på smaksskolen i regi av Arne Brimi og norsk kul- turarv i fjor høst. Elevene fikk også prøve seg på smakstester.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with