Onsdag 05. april 2017

• DRENERING • VANN/AVLØP

Denne uka har brannvesenet fått en unik mulighet til å øve på nedbrenning av tre bolighus langs riksveg 4 ved Kolberg. Husene ble kjøpt opp for rundt seks millioner kro- ner av Statens veg- vesen på grunn av kommende trafikk- Onsdag 5. april 2017 Nr. 14 • 16. årgang Gikk opp i røyk for trafikksikkerheten Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Odd Martin Hesjadalen sikkerhetstiltak. Strekningen ved

Enda enklere med sykkel

Gjøvik har seks sykkeltraseer fra skysstasjonen. De er nå ferdig skiltet, og i år skal det bli enda flere sykkelveger og mer sykkel- parkering, sier prosjektleder for sykkelbyprosjektet i Gjøvik, Halvor Bjaaland (bildet). Side 5 Toleranse i Hunndalen

Kolberg peker seg ut med flere ulykker enn riksveg 4 for øvrig. Her er det mange direkte avkjørsler og trafik- ken øker, derfor var det nødvendig å gå tungt inn i området for vegvesenet. Side 7

Elevene på Vardal ungdomsskole tok opp et viktig tema da de invi- terte til teater i går: Toleranse i et flerkulturelt samfunn i Hunndalen. Side 8

Foto: Gjøvik brannvesen

En annerledes dag på jobben

Gjøviks Blad i påskeuka kommer tirsdag 11. april Annonsefrister:

Persienner og rullgardiner llg

Pål Andersen (bil- det) og hans kolle- ger hadde en annerledes og litt rar dag på jobben da politiets opera- sjonssentral på Gjøvik ble lagt ned. I 2012 var det stor glede over å kunne ta i bruk en topp moderne sen- tral. Nå er det slutt. Side 3

- godt utvalg!

Vi har gjenåpnet! Ny smak! Ny meny!

Første utgave etter påske kommer onsdag 19. april.

- godt utvalg

også i påskepynt!

189,-

! 3-i-1

Supreme

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Jon Olav Andersen

29 90 PR. BUKETT

25 00 PR.PK

79 00 PR.PK

25 00 PR.PK

SKIVET NORVEGIA/JARSLBERG TINE, 250-300 g, 83,33 - 100 pr. kg

TULIPANER 7-PK 29,90 pr. bukett

GRANDIOSA PIZZA Stabburet, Frys, 575 g, 43,48 pr. kg

FROKOSTKAFFE 4-PK Friele, filter, 4x250 g, 79,00 pr. kg

GjelderHedmark,Oppland,Ringerike,Hole,HallingdalogÅrnes tilogmed09.04.2017 -Kun tilprivatehusholdninger.Vi tar forbeholdomeventuelle trykkfeilogatnoenvarerkanværeutsolgt.

Made with