Westpoort E-book VCA-VOL

Geachte lezer,

De zwarte tekst in dit boek is de tekst van ons boek VCA-basis .

De zwarte tekst met op de achtergrond een lichtgrijs vlak is de aanvulling voor VCA-VOL.

Auteursrecht / Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgeschreven, verveelvoudigd, nagedrukt, gekopieerd, op microfilm vastgelegd, ge­ luidstechnisch opgenomen, noch worden ingebracht in opberg- of geheugenstelsels van informatieverwerkende systemen. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de to gepaste systematiek van deze uitgave is verboden. Elke overtreder/over- treedster stelt zich bloot aan vervolging krachtens de auteurswet.

© 2017 Ondile BV - Capelle a/d IJssel

Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

2

| Ondile BV 2017 © VCA-VOL

Made with FlippingBook HTML5