היכל התרבות מעלה אדומים - עונת המנויים החמישית 2019/20 - רואים אותך

"אתה משתמש במַרְאָה כדי לראות את פניך, ובאמנות – כדי לראות את נפשך"

ג'ורג' ברנרד שו

2019/20 הי כל התרב ות מעלה אד ומים עונת המנויים החמישית | רוֺאים אוֺתך

Made with FlippingBook - Online catalogs