Onsdag 29. mars 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 29. mars 2017 Nr. 13 • 16. årgang Mener politiet er bedre enn tidligere Foto: Georg Mathisen Foto: Torbjørn Aurvåg

Meddommer var selv dømt

En glipp i vandelssjekken hos politiet har gjort at flere som hadde rulleblad i utgangspunktet ble godkjent som meddommere i Gjøvik tingrett. En av dem har dømt i en straffesak, og sorenskri- ver Ingjerd Thune (bildet) har varslet aktor og forsvarer. Det kan innebære at saken må opp på nytt. Side 3 Rådhuskunst i hemmelighet

Gjøvik rådhus har pakket ned kunstskattene i forbindelse med rehabiliteringen. Noen av dem er verdt store summer. «Horizon Pyramidal» har fått egen forsik- ring og befinner seg på hemmelig sted, i spesialtilpasset trekasse, viser kultursjef Arne Moen og kul- tursekretær Irene D. Nesthun.

Foto: Jon Olav Andersen

Side 9 Fungerende politistasjonssjef Bjørn Slåtsveen (bil- det) mener at Gjøviks innbyggere aldri har hatt et så godt og profesjonelt politi som nå. I dag legges operasjonssentralen på Gjøvik ned. Samtidig flyttes politiarresten til Hamar. Det siste er Slåtsveen selv skeptisk til, men han vil gi det en sjanse. Han forstår at folk kan bli urolige når politioppgaver flyttes fra byen, men understreker at Gjøvik politistasjon består. – Vi har fått fem nye stillinger, i tillegg kom- mer flere som har jobbet på operasjonssentralen til- bake i vanlig tjeneste, poengterer han. I forbindelse med reformen innføres det også politibetjent publi- kumsmottak – men bare i kontortida. Side 4-5

Satser smått i Snertingdal

20 år gamle Harald Thingbø i Snertingdal har skapt sin egen bedrift. Små utgaver av dyr, landbruksred- skaper og fjøs gir inn- tekter. Modellfjøset (bildet) hans er bereist, det har vært

Gjøviks Blad i påskeuka kommer tirsdag 11. april

Annonsefrister: 2 3 4

Første utgave etter påske kommer onsdag 19. april. 5

leid ut til bruk på messer i inn- og utland i lang tid.

Midten

Foto: Ragnhild Fladsrud

HAR DU NOE Å SELGE ? !

Takstige til hytta?

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Stort utvalg i gulvløpere!

ÅPNINGS- FEST! Lø p . a g 1 da r )h tr ü d W ev 3 (

2 trinn kr. 275,-

3 trinn kr. 395,-

!

"

Universal type. Innfestning kr 395,-

#

$

% &

! '

( $% !

(

n 1

e

k ivø

i

e

v

j

g

n iR

)) $

*

y i G

Priser inkl. mva. Evt. stigesikring kommer i tillegg. VI KAN MONTERE! TLF. 991 22 992

b

e

kr

i

å p K

$ ' + ' ( ))* , $ * " - '. ' / $$ 0" #( ! ) 111* ('*

3-i-1 189,-

www.kramboden.no www.nordengenas.no

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

tt

on.sa-smg@tso 0 • p 0 0 3 5 1 1 f 6 lT !dublie tdoa g æM

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with