Samling_af_Bestemmelser_1926-30_Register

SAMLING AF BESTEMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE 1930

SAMT FÆLLESREGISTER FOR AARENE 1926—30

DDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING VED

A U G U S T N I E L S E N

KØB E NHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1931

Made with