טבלת מילות הוראה המקראה ב

הַאֲזִינוּ

הַצִיגוּ

Made with FlippingBook HTML5