E1 pwt havo

2 a ( € 300.000 – € 20.000)/4 = € 70.000 .

c Domein E Financieel beleid totale kosten € 1.000

b Deze afschrijvingskosten zijn onafhankelijk van de hoeveelheid gesorteerde eieren.

180.000

TK SE II TK SE I

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

5

0

1

2

3

4

6

gesorteerde hoeveelheid in miljoenen eigeren

d SE I, omdat bij een te sorteren hoeveelheid van 5 miljoen eieren de jaarlijkse totale kosten lager zijn dan bij SE II.

e Het gaat hier om de vergelijking van de kosten van twee machines en niet om de vergelijking van de totale opbrengst en de totale kosten.

f Bij dit aantal maakt het niet uit (het is indifferent/onverschillig) of je machine SE I of machine SE II ge- bruikt.

CE

Uitgeverij Van Vlimmeren BV

32

Made with